Program:
1. Mimo wszystko dzieci myślą
2. Od bierności do aktywności
3. Projektowanie środowiska uczenia się
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, terapeutów oraz innych zainteresowanych. W czasie szkolenia zaprezentowanych zostanie 20 różnych ćwiczeń stymulujących aktywność ucznia sprawiających, iż poprowadzimy zajęcia bez przestoju i będziemy aktywizować go już na stracie (od początku roku szkolnego). Warsztaty planowane w formie stacjonarnej (w przypadku powrotu reżimu sanitarnego odbędą się w formie online, 2 spotkania; 1x 3h, 1x3h)

Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-09-21
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
2021-09-21
Terminarz:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl