Program:
W związku ze zbliżającymi się terminami składania przez rodziców dokumentów dot. nauczania języka mniejszości narodowej (wniosków/rezygnacji), zapraszamy zainteresowanych dyrektorów/wicedyrektorów placówek oświatowych oraz przedstawicieli organów prowadzących na konsultacje online na platformie MS Teams w dniu 16.09.2021 (czwartek) o godz. 12.00.
Na spotkaniu organizowanym w ramach Programu Niwki 2021 poruszone zostaną kwestie:
- organizacji nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej,
- korzyści wynikających z prowadzenia/utworzenia grup z nauczaniem języka mniejszości,
- podstawy programowej - język obcy a język mniejszości narodowej,
- wsparcia szkół w zakresie nauczania języka niemieckiego.
Cz. 1 Omówienie ww. zagadnień (ok. 30 minut)
Cz. 2 Sesja pytań i odpowiedzi (w zależności od przebiegu dyskusji)

Spotkanie prowadzi:
Izabela Szczepańska - koordynator Programu Niwki, nauczyciel konsultant ds. mniejszości narodowych
Dodatkowe informacje:

Spotkanie realizowane w ramach Programu Niwki 2021 - obszar II

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (3h)
Termin zgłoszenia:
2021-09-16
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-09-16
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl