Proszę czekać...
Program:
Wspomaganie i korygowanie sfery poznawczej w zakresie spostrzegania wzrokowego
Wspomaganie i korygowanie sfery poznawczej w zakresie spostrzegania słuchowego
Ćwiczenia w zakresie pokonywania trudności w czytaniu i pisaniu
Elementy zajęć wspierające ogólną sprawność intelektualną
Dodatkowe informacje:

Jeżeli chcesz pomóc dziecku pokonać trudności w uczeniu się, traktujesz je jako wyzwanie zarówno dla siebie jak i dla ucznia, to te warsztaty są dla Ciebie. Na warsztatach zaprezentowane zostaną sposoby stymulowania i usprawniania funkcji psychomotorycznych oraz wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach. Warsztaty prowadzą: Iwona Oszmiago oraz Krystyna Dąbek

Zajęcia planowane w formie stacjonarnej, dwa spotkania po 6h dydaktycznych: 19 i 26 lutego 2022 r. (w przypadku obostrzeń związanych z reżimem sanitarnym odbędą się w formie online, 3 spotkania po 4h, dwa pierwsze 19 i 26 lutego, termin trzeciego spotkania ustalony z uczestnikami)

Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (12h)
Termin zgłoszenia:
2022-02-20
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
2022-02-19
- 2022-02-26
Terminarz:
2022-02-19 09.00 - 14.00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

2022-02-26 09.00 - 14.00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8


© RZPWE 2014 - 2022
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl