Proszę czekać...
Program:
25 kwietnia 2022 r.
Część plenarna
09.00 - 09.05 Otwarcie konferencji
09.05 – 90.10 Powitanie prelegentów i gości, słowo wstępne – L. Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
09.10 - 10.40 Jak pomagać dzieciom w pokonaniu niepowodzeń w uczeniu się matematyki ze szczególnym uwzględnieniem liczenia i rachowania oraz układania i rozwiazywania zadań z treścią, prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska
10.40-10.50 Przerwa
10.50-11.20 Rezylienacja matematyczna – pojęcie, model, potencjał, prof. U. Oszwa, UMCS
11.20-11.50 Edukacja matematyczna najmłodszych aktywnością społeczną – prof. M. Żytko, UW
11.50-12.20 Komunikacja na lekcjach matematyki. Od nauczania do uczenia się – dr hab. A. Nowak – Łojewska, UG
12.20-12.30 Przerwa
12.30-13.00 Działania matematyczne w początkowej edukacji matematycznej – kształtowanie pojęć czy rozwijanie nawyków rachunkowych – dr R. Reclik, UO
13.00-13.30 Liczby i liczenie z bajkami matematycznymi – podejście narracyjne we wczesnej edukacji matematycznej –
dr hab. B. Bilewicz, UMCS
13.30-14.10 Uczniowie wskazujący trudności w uczeniu się matematyki – organizowanie pomocy pp w ujęciu teoretycznym i praktycznym – dr E. Kawiak, UŚ
Przerwa
14.30-15.00 Mierzenie, liczenie, porównywanie – o tym jaką wagę dla uczenia (się) uczniów mają ciekawe zajęcia edukacji matematycznej – T. Kosiarek, ATN

26 kwietnia 2022 r.
Warsztaty w dwóch turach, I - tura godz. 16.00-16.45, II tura godz. 17.00-17.45
Tematy warsztatów:
dr Ewelina Kawiak - Dostosować ale jak…? Praca z uczniem wykazującym trudności w uczeniu się matematyki w klasach I-III
Teresa Kosiarek - Ja zacznę, a Ty pomyślisz i zrobisz dalej sam - jak wspierać bez pomagania
Alicja Jadach - Umiesz liczyć? Licz na siebie. Odkrywamy matematykę na nowo
Krystyna Maria Dąbek - Twoja trudność, mój problem
17.40- 17.50 Podsumowanie konferencji, A. Patelska – Górna, kierownik PDKO i TI, RZPWE W OpoluDodatkowe informacje:

Konferencja problemowo-metodyczna zaplanowana została w formie hybrydowej i podzielona na część plenarną oraz warsztatową. Wykład profesor Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej odbędzie się w formie stacjonarnej. Zainteresowane osoby mogą bezpośrednio spotkać się z Panią profesor w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia i Edukacji w Opolu i uczestniczyć w szkoleniu (spotkanie będzie transmitowane dla pozostałych uczestników online). Po wykładzie Pani Profesor, osoby uczestniczące w spotkaniu stacjonarnym kontynuują udział w konferencji online w naszej instytucji. W drugim dniu konferencji odbędą się wyłącznie warsztaty online. Uczestnicy wybierają 2 warsztaty, Jeden w turze I, drugi w turze II. Na tydzień przed realizacją przedsięwzięcia, osoby które zgłoszą się na konferencję otrzymają maila z linkiem do konferencji oraz informację o sposobie wyboru warsztatów.
Osoba do kontaktu: Krystyna Maria Dąbek, tel. 77 404 75 81; email: kdabek@rcre.opolskie.pl
Zapraszamy

Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (10h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-20
Odpłatność:
180 PLN
Termin realizacji:
2022-04-25
- 2022-04-26
Terminarz:

© RZPWE 2014 - 2022
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl