Proszę czekać...
Logo RZPWE
Program:
- Zmiany w prawie dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli którzy nie rozpoczęli stażu do 1 września 2022r
- Ocena pracy jako warunek wystąpienia z wnioskiem do Kuratora Oświaty o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.
- Wymagania oraz dokumentacja dołączana do wniosku na stopień nauczyciela dyplomowanego.
- Zasady działania komisji i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (7h)
Termin zgłoszenia:
2023-01-10
Odpłatność:
120 PLN
Termin realizacji:
2023-01-13
Terminarz:
2023-01-13 15 00 - 19 15
szkolenie realizowane poprzez Internet


© RZPWE 2014 - 2022
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl