Proszę czekać...
Logo OCE Opole
Program:
*Nadzór pedagogiczny wicedyrektora.
*Rola i zadania dyrektora w zakresie wsparcia nauczyciela przygotowującego się do zawodu z perspektywy współpracy z mentorem.
*Superwizja zajęć nauczyciela przygotowującego się do zawodu - znaczenie superwizji wspierającej, jej etapy i przebieg.
*Obserwacja zajęć w okresie przygotowania do zawodu a ocena pracy nauczyciela - arkusze obserwacji.
Dodatkowe informacje:

Szczegółowy program zostanie Państwu przesłany po zakończonej rekrutacji.
Wpłaty  indywidualne należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: “Forum Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych”
Nr 104/Sieć/RCRE/23 (faktury na placówki wystawiane będą po odbytym szkoleniu)

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (12h)
Termin zgłoszenia:
2023-11-21
Odpłatność:
450 PLN
Termin realizacji:
2023-11-21
- 2023-11-22
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© OCE Opole 2014 - 2023
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.07MB 0.0770s