Proszę czekać...
Logo OCE Opole
Program:
* Prawo oświatowe w praktyce - stan obecny i proponowane zmiany.
* Standardy ochrony małoletnich - jak skutecznie je wdrażać.
* Prawne i nie tylko aspekty oceniania - rola dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w ocenianiu.
* Konstruktywne rozwiązywanie sporów w przestrzeni szkolnej - dyrektor w roli mediatora.
* Technologia VR w tworzeniu bezpiecznej i sprzyjającej rozwojowi przestrzeni edukacyjnej, terapeutycznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – nie tylko koncepcyjnie, ale i praktycznie.
Dodatkowe informacje:

Faktury (na placówki) zostaną wystawione po zakończeniu Forum.
Wpłaty indywidualne proszę dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743 tytułem: Forum Dyrektorów Szkół ... Nr 25/Sieć/RCRE/24

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (21h)
Termin zgłoszenia:
2024-04-12
Odpłatność:
600 PLN
Termin realizacji:
2024-04-15
- 2024-04-17
Terminarz:
2024-04-17 08:30 - 13:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:

© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.06MB 0.0725s