Proszę czekać...
Logo OCE Opole
Program:
1. Wsparcie uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji w w drodze do dwujęzyczności - Metoda JES-PL, dr hab. prof. UKEN M. Pamuła-Behrens – wykład online
2. Uczniowie z doświadczeniem migracji w polskich szkołach. Wybrane wyniki badań i przykłady działań metodycznych, dr hab. A. Młynarczuk-Sokołowska, Uniwersytet w Białymstoku - wykład online
3. Wyzwania psychologiczne w obliczu różnorodności. Jak zachować wewnętrzny spokój?, dr A. Kossowska, psycholog, psychoterapeuta, DIAGNOZIS Pracownia Badań Psychologicznych - wykład stacjonarny

Warsztaty w formie stacjonarnej:
1. Pedagogika cyrku jako arena wspólnych działań dzieci, Justyna Weigt, nauczyciel bibliotekarz, PBW w Opolu
2. Wyzwolić moc języka. Podejście zadaniowe, konstruowanie zadań w grupie mieszanej, Krystyna Maria Dąbek, nauczyciel konsultant, OCE

Warsztaty zaplanowano równolegle w dwóch turach

Dodatkowe informacje:

Konferencja dedykowana jest nauczycielom pracującym z dziećmi z doświadczeniem uchodźczym, nauczycielom pracującym z dziećmi/uczniami z Ukrainy.

Cel:
• promowanie praktycznych rozwiązań w pracy z uczniami cudzoziemskimi w zakresie integracji oraz efektywnego uczenia się

Porozmawiamy o pracy z uczniem z Ukrainy w kontekście metodycznym i międzykulturowym.
Poszukamy odpowiedzi na pytania;
• Jak odmienność zamienić w wartość a różnorodność w bogactwo?
• Jak kształtować kompetencje językowe?
• Jak włączyć dziecko migracyjne do zespołu klasowego?

Konferencja finansowana z Funduszu Pomocy Uchodźcom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Adresaci: nauczyciele z woj. opolskiego, w tym z Ukrainy, uczący w szkołach, do których uczęszczają uczniowie z Ukrainy.

Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (6h)
Termin zgłoszenia:
2024-05-26
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.07MB 0.0723s