Proszę czekać...
Logo OCE Opole
Program:
Gry i zabawy językowe wspierające komunikację (gry słowne, role-playing, piosenki)
Wykorzystanie materiałów wizualnych i multimedialnych (karty obrazkowe, filmy, aplikacje edukacyjne)
Techniki pracy w parach i grupach (dialogi, scenki, projekty grupowe). A to wszystko aby nasi uczniowie nie bali się mówić i komunikować
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego realizowane w ramach Programu Niwki 2024 - cykl I Nauczanie języka mniejszości narodowej (Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych)
Termin: 21.08.2024
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
Prowadząca: Elżbieta Wydra
Organizatorka szkolenia: Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki (i.szczepanska@oce.opolskie.pl, tel. 786 954 402)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
i.szczepanska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-08-21
Terminarz:
2024-08-21 14.00 - 17.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2024-08-21 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A


© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.07MB 0.0709s