Program:
Celem warsztatów jest przedstawienie możliwości działań twórcom i realizatorom działań wolontariackich w szkole. Katalog możliwości został poszerzony o konkretne propozycje, skierowane do szkół przez organizacje pozarządowe i środowiska lokalne. Program dąży do wypracowania własnych ścieżek działania w kształtowaniu postaw obywatelskich.
Jolanta Woś-Radziej
tel.774047584
jwos@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2017
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41