Oferta edukacyjna 2017/2018

Grupy: Oferta podstawowa Wspomaganie szkół Sieci współpracy Granty Opolskiego Kuratora Oświaty

Oferta podstawowa (kursy, warsztaty, konferencje)

NrObszarTematLiczba godzinTypOsobaTelefon
1Upowszechnianie nowoczesnych metod, technik i środków kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz eksperymentów i doświadczeń, wspierających proces nauczania - uczenia się;Aplikacje na lekcjach języka niemieckiego- tworzymy komiksy, animacje poklatkowe i filmy
szkolenie w opracowaniu
8Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
2Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;IV Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. Czytam i działam 6Oferta podstawowaAlicja Kisała774541240 w.122
3Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;IV Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. Czytam i działam 6Oferta podstawowaAlicja Kisała774541240 w.122
4Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Matematyka w krótkich spodenkach
szkolenie w opracowaniu
5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
5Niko – metody pracy z nowym podręcznikiem do języka mniejszości narodowej
szkolenie w opracowaniu
4Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
6Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków  z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów;O radości, gramy w kości - rozwijanie myślenia strategicznego
szkolenie w opracowaniu
5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
7Popołudnie z niemiecką książką - Praca z książką Frederick- Leo Lionni
szkolenie w opracowaniu
3Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
8„Kunterbunt im Deutschunterricht - paleta językowych rozmaitości
szkolenie w opracowaniu
4Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
9Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; - realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczania,Alternatywne formy promocji czytelnictwa5Oferta podstawowaJustyna Jurasz774536692 w.110
10Bazy Biblioteki Narodowej w systemie MAK
szkolenie w opracowaniu
3Oferta podstawowaAnna Zacłona774536692 w.112
11Edukacyjne zasoby bibliotek opolskich wsparciem dla środowiska oświatowego
szkolenie w opracowaniu
3Oferta podstawowaAnna Zacłona774536692 w.112
12Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;IV Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. Czytam i działam 6Oferta podstawowaAlicja Kisała774541240 w.122
13Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Katalogowanie filmów w formacie Marc 21
szkolenie w opracowaniu
5Oferta podstawowaMałgorzata Potępa774536692 w.113
14Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Katalogowanie książek w formacie MARC 215Oferta podstawowaGrzegorz Baliga77 453 66 92 w.113
15Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Arteterapia i jej zastosowanie w pracy nauczyciela bibliotekarza3Oferta podstawowaBarbara Pająk77 453 66 92 w.107
16Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Biblioterapia wobec agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.5Oferta podstawowaJustyna Jurasz774536692 w.110
17Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; - realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczania,Biblioterapia wychowawczo-humanistyczna w działalności pedagogicznej nauczyciela3Oferta podstawowaJustyna Jurasz774536692 w.110
18Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie: a) doradztwa metodycznego dla nauczycieli, b) organizowania doskonalenia zawodowego oraz wspierania działań doradców metodycznych;Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna - ,,Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych12Oferta podstawowaJustyna Jurasz774536692 w.110
19Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Praca z uczniem zdolnym5Oferta podstawowaBeata Zofia Bułka774047560
20Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Znaczenie diagnozy w procesie edukacyjnym - planowanie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych8Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
21Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie: a) doradztwa metodycznego dla nauczycieli, b) organizowania doskonalenia zawodowego oraz wspierania działań doradców metodycznych;Konsultacje zespołowe dla doradców metodycznych
szkolenie w opracowaniu
175Oferta podstawowaRenata Najwer774047575
22Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Czytam obrazem, czyli o książce obrazkowej4Oferta podstawowaJoanna Baran774181698
23Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Lapbook, leporello, książka tunelowa w pracy nauczyciela5Oferta podstawowaEwa Dolata-Makuch774181698
24Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Metoda Kamishibai – alternatywna forma pracy z książką.3Oferta podstawowaBożena Stefańska774823797
25Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Niekonwencjonalne metody animacji czytelnictwa3Oferta podstawowaEwa Dolata-Makuch774181698
26Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; - realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczania,W świecie zwierząt, zastosowanie ćwiczeń jogi (grupa II)5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
27Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Potęga czytania - czytanie do potęgi16Oferta podstawowaAgnieszka Skrzydelska774047564
28Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; - realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczania,Sposoby realizacji podstawy programowej w edukacji humanistycznej6Oferta podstawowaAnna Patelska-Górna774047580
29Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Studia podyplomowe - bibliotekoznawstwo z informacją naukową 270Oferta podstawowaAgnieszka Skrzydelska774047564
30Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego
szkolenie w opracowaniu
8Oferta podstawowaJolanta Woś-Radziej774047584
31Upowszechnianie i realizowanie projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie pracy nauczyciela
szkolenie w opracowaniu
5Oferta podstawowaRoland Zimek774047571
32Upowszechnianie i realizowanie projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;Jak uczyć programowania w szkole. Wstęp do programowania w klasach I-III
szkolenie w opracowaniu
16Oferta podstawowaRoland Zimek774047571
33Upowszechnianie i realizowanie projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;Jak uczyć programowania w szkole. Wstęp do programowania w tekstowym języku
szkolenie w opracowaniu
16Oferta podstawowaRoland Zimek774047571
34Upowszechnianie i realizowanie projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;Jak uczyć programowania w szkole. Wstęp do programowania w wizualnym języku Scratch
szkolenie w opracowaniu
16Oferta podstawowaRoland Zimek774047571
35Upowszechnianie i realizowanie projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki
szkolenie w opracowaniu
2Oferta podstawowaRoland Zimek774047571
36Upowszechnianie i realizowanie projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;Nowa podstawa programowa w szkole podstawowej. Spotkanie informacyjne
szkolenie w opracowaniu
2Oferta podstawowaRoland Zimek774047571
37Upowszechnianie i realizowanie projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;Prezentacje multimedialne
szkolenie w opracowaniu
5Oferta podstawowaRoland Zimek774047571
38Upowszechnianie i realizowanie projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;Proste doświadczenia na lekcjach fizyki w SP
szkolenie w opracowaniu
4Oferta podstawowaRoland Zimek774047571
39Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaTIK na lekcjach języka obcego6Oferta podstawowaBronisława Niespor774047561
40Upowszechnianie nowoczesnych metod, technik i środków kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz eksperymentów i doświadczeń, wspierających proces nauczania - uczenia się;Zaprezentuj się w Prezi5Oferta podstawowaBronisława Niespor774047561
41Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju- praktyczny poradnik
szkolenie w opracowaniu
6Oferta podstawowaElżbieta Jurkowska774047556
42Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Gry i zabawy rozwijające umiejętności myślenia strategicznego i logicznego.
szkolenie w opracowaniu
6Oferta podstawowaRenata Najwer774047575
43Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; - realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczania,Sposoby realizacji podstawy programowej w edukacji matematyczno-przyrodniczej18Oferta podstawowaAnna Patelska-Górna774047580
44Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Bazarek pomysłów bożonarodzeniowych14Oferta podstawowaAlicja Ościłowska774047563
45Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Florystyka bożonarodzeniowa7Oferta podstawowaAlicja Ościłowska774047563
46Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Florystyka wielkanocna7Oferta podstawowaAlicja Ościłowska774047563
47Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Kwiatowy ogród-kompozycje z foamiranu7Oferta podstawowaAlicja Ościłowska774047563
48Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Wszystko o aranżacji i zasadach dekorowania stołów z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych prac6Oferta podstawowaAlicja Ościłowska774047563
49Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaJak tworzyć przedszkole/szkołę promującą zdrowie?
szkolenie w opracowaniu
18Oferta podstawowaAgnieszka Skrzydelska774047564
50Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Dysleksja na lekcjach języka angielskiego5Oferta podstawowaBronisława Niespor774047561
51Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków  z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów;Europejski Dzień Języków
szkolenie w opracowaniu
6Oferta podstawowaAnna Patelska-Górna774047580
52Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Inteligencje wielorakie na lekcjach języka angielskiego5Oferta podstawowaBronisława Niespor774047561
53Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków  z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów;Kurs języka angielskiego120Oferta podstawowaAnna Patelska-Górna774047580
54Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków  z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów;Kurs języka niemieckiego120Oferta podstawowaAnna Patelska-Górna774047580
55Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; - realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczania,Od podstawy programowej do programu własnego 6Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
56Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Storytelling na lekcjach języka angielskiego5Oferta podstawowaBronisława Niespor774047561
57Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków  z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów;TIK w nauczaniu języka obcego
szkolenie w opracowaniu
6Oferta podstawowaAnna Patelska-Górna774047580
58Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków  z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów;Uczymy uczniów uczyć się-mnemotechniki na lekcjach języka angielskiego5Oferta podstawowaBronisława Niespor774047561
59Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków  z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów;Kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogiczno - metodycznego do nauczania języka angielskiego 280Oferta podstawowaAnna Patelska-Górna774047580
60Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków  z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów;Kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogiczno - metodycznego do nauczania języka niemieckiego280Oferta podstawowaAnna Patelska-Górna774047580
61Współpraca w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, Centralną Komisją Egzaminacyjną, okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, a także uczelniami wyższymi;Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.220Oferta podstawowaRenata Laskowska774047557
62Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków  z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów;Kurs z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym 240Oferta podstawowaAnna Patelska-Górna774047580
63Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków  z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów;Kurs z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego na etapie wczesnoszkolnym240Oferta podstawowaAnna Patelska-Górna774047580
64Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaKurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży36Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
65Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży10Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
66Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaKurs kierowników wycieczek szkolnych8Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
67Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Inspiracje i kreacje edukacyjne - konferencja metodyczna z warsztatami dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych
szkolenie w opracowaniu
5Oferta podstawowaAnna Patelska-Górna774047580
68Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Jak budować korelację przedmiotową w przedmiotach artystycznych i humanistycznych?
szkolenie w opracowaniu
6Oferta podstawowaJolanta Woś-Radziej774047584
69Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Nauka gry w szachy. Innowacje programowo - metodyczne.
szkolenie w opracowaniu
8Oferta podstawowaJolanta Woś-Radziej774047584
70Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Nowe spojrzenie na innowacje w edukacji językowej6Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
71Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Ocenianie wspierające ucznia w procesie uczenia się
szkolenie w opracowaniu
6Oferta podstawowaAnna Patelska-Górna774047580
72Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Potrafię, wykonam sam. Konstruowanie gier przez dzieci5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
73Upowszechnianie i realizowanie projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;Program eTwinning praktycznie5Oferta podstawowaBronisława Niespor774047561
74Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Rada klasowa jako sposób na demokratyzację życia szkolnego
szkolenie w opracowaniu
6Oferta podstawowaAnna Patelska-Górna774047580
75Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Zamieńmy się rolami! - rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów6Oferta podstawowaAnna Patelska-Górna774047580
76Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Forum Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych12Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
77Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Klub Dyrektora Szkoły Zawodowej
szkolenie w opracowaniu
21Oferta podstawowaElżbieta Jurkowska774047556
78Przygotowanie i realizowanie programów doskonalenia zawodowego, w zakresie zarządzania oświatą dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe;Konferencja: Reforma oświaty a nauczanie języka mniejszości narodowej - oczekiwania i wyzwania
szkolenie w opracowaniu
6Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
79Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Projektowanie procesu ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce oświatowej oraz wykorzystanie jej wyników
szkolenie w opracowaniu
16Oferta podstawowaRenata Laskowska774047557
80Współpraca w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, Centralną Komisją Egzaminacyjną, okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, a także uczelniami wyższymi;Rada Klasowa i Samorząd Szkolny jako istotny element włączania uczniów w życie klasy i szkoły.
szkolenie w opracowaniu
16Oferta podstawowaRenata Laskowska774047557
81Współpraca w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, Centralną Komisją Egzaminacyjną, okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, a także uczelniami wyższymi;STATUT PRZESZKOLA jako podstawowy dokument określający jego funkcjonowanie - procedury dokonywania zmian DYREKTORZY PRZEDSZKOLI12Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
82Współpraca w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, Centralną Komisją Egzaminacyjną, okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, a także uczelniami wyższymi;STATUT SZKOŁY jako podstawowy dokument określający jej funkcjonowanie - procedury dokonywania zmian. DYREKTORZY SZKÓŁ12Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
83Aplikacje na lekcjach języka niemieckiego- tworzymy komiksy, animacje poklatkowe i filmy
szkolenie w opracowaniu
8Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
84Jesień w zabawie, zwyczajach i na lekcjach języka niemieckiego
szkolenie w opracowaniu
8Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
85Język niemiecki metodą stacji – warsztaty tematyczne: Europawerkstatt
szkolenie w opracowaniu
8Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
86Przygotowanie i realizowanie programów doskonalenia zawodowego, w zakresie zarządzania oświatą dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe;Konferencja: Reforma oświaty a nauczanie języka mniejszości narodowej - oczekiwania i wyzwania
szkolenie w opracowaniu
6Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
87Lekcja do góry nogami, czyli jak zastosować metodę odwróconej klasy w praktyce szkolnej
szkolenie w opracowaniu
14Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
88Multimediale Deutschlehrer: obrazy, zdjęcia, memy, czyli rzecz o komunikacji, pisaniu, dokumentowaniu i nie tylko
szkolenie w opracowaniu
8Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
89Niemiecki nie samym podręcznikiem żyje!
szkolenie w opracowaniu
8Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
90Niko – metody pracy z nowym podręcznikiem do języka mniejszości narodowej
szkolenie w opracowaniu
3Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
91Niko – metody pracy z nowym podręcznikiem do języka mniejszości narodowej
szkolenie w opracowaniu
4Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
92Popołudnie z niemiecką książką - Praca z książką Frederick- Leo Lionni
szkolenie w opracowaniu
3Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
93Praca metodą projektu na zajęciach języka niemieckiego - spektakl teatralny/kabaret/musical
szkolenie w opracowaniu
8Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
94Przez obraz/zdjęcie do komunikowania się w języku niemieckim
szkolenie w opracowaniu
6Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
95Redagowanie gazetki/biuletynu w języku niemieckim
szkolenie w opracowaniu
8Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
96Śląskie kontrowersje. Wybrane wydarzenia historyczne z perspektywy polskiej i niemieckiej.
szkolenie w opracowaniu
12Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
97W świecie zwierząt
szkolenie w opracowaniu
8Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
98Wokół jednego tematu na języku niemieckim: Rund um Geburtstag
szkolenie w opracowaniu
4Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
99„Kunterbunt im Deutschunterricht - paleta językowych rozmaitości
szkolenie w opracowaniu
4Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
100„Polisensoryczne poznawanie Górnego Śląska w edukacji regionalnej i wielokulturowej” – poszukiwania i inspiracje
szkolenie w opracowaniu
24Oferta podstawowaIzabela Szczepańska774047588
101Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaDziecko z zaburzeniami odżywiania (anoreksja i bulimia)6Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
102Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; - realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczania,Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole (schizofrenia)6Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
103Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaIndywidualizacja nauczania z uwzględnieniem inteligencji wielorakich, stylów uczenia i dominacji półkul mózgowych6Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
104Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaIntegracja sensoryczna - zabawy wspomagające pracę 5 zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku)6Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
105Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaIntegracja sensoryczna - zabawy wspomagające pracę 5 zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku)- GRUPA II6Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
106Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Autoprezentacja w pracy zawodowej i w życiu osobistym
szkolenie w opracowaniu
16Oferta podstawowaBarbara Charczuk774047552
107Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaJak tworzyć program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki15Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
108Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie: a) doradztwa metodycznego dla nauczycieli, b) organizowania doskonalenia zawodowego oraz wspierania działań doradców metodycznych;Konferencja pt.Wychowawcze wyzwania w okresie dojrzewania dzieci i młodzieży8Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
109Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i edukacja ekonomiczna w świetle zmian programowych szkół
szkolenie w opracowaniu
4Oferta podstawowaElżbieta Jurkowska774047556
110Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Metody efektywnego wykorzystania czasu
szkolenie w opracowaniu
3Oferta podstawowaEwa Schroeter-Kustra774163475
111Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Pozytywna edukacja w szkole3Oferta podstawowaJoanna Baran774181698
112Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Prawa, obowiązki i odpowiedzialność nauczyciela8Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
113Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaPsychologiczno - pedagogiczne kompetencje nauczyciela - wychowawcy8Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
114Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Rozwój i awans zawodowy nauczycieli
szkolenie w opracowaniu
8Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
115Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Rozwój i awans zawodowy nauczycieli KONTRAKTOWYCH8Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
116Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Rozwój i awans zawodowy nauczycieli MIANOWANYCH8Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
117Organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli;Rozwój i awans zawodowy nauczycieli mianowanych.6Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
118Organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli;Rozwój i awans zawodowy nauczycieli stażystów i kontraktowych.6Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
119Trening kreatywnego myślenia i działania
szkolenie w opracowaniu
6Oferta podstawowaBeata Zofia Bułka774047560
120Akademia Belfra -Sieć4Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
121Współpraca w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, Centralną Komisją Egzaminacyjną, okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, a także uczelniami wyższymi;Polityka kadrowa w oświacie. Uprawnienia emerytalne - świadczenia kompensacyjne nauczycieli4Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
122Współpraca w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, Centralną Komisją Egzaminacyjną, okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, a także uczelniami wyższymi;STATUT SZKOŁY/PLACÓWKI jako podstawowy dokument określający jej funkcjonowanie - procedury dokonywania zmian. RADY PEDAGOGICZNE w ramach WDN4Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
123Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaAkademia Rodziców
szkolenie w opracowaniu
40Oferta podstawowaBarbara Charczuk774047552
124Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Diagnostyczne testy psychologiczne. Rodzaje, zastosowanie, przydatność.
szkolenie w opracowaniu
8Oferta podstawowaJolanta Woś-Radziej774047584
125Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Dialog motywujący i techniki autoprezentacji jako metoda pracy wychowawczej na lekcjach przedmiotowych
szkolenie w opracowaniu
8Oferta podstawowaJolanta Woś-Radziej774047584
126Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Falochron - program profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
szkolenie w opracowaniu
6Oferta podstawowaJolanta Woś-Radziej774047584
127Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie: a) doradztwa metodycznego dla nauczycieli, b) organizowania doskonalenia zawodowego oraz wspierania działań doradców metodycznych;Konferencja pt.Wychowawcze wyzwania w okresie dojrzewania dzieci i młodzieży8Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
128Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Mediacje i negocjacje -metodą rozwiązywania konfliktów
szkolenie w opracowaniu
16Oferta podstawowaJolanta Woś-Radziej774047584
129Nowoczesna motywacja – jak zwiększyć energię do pracy i skutecznego działania
szkolenie w opracowaniu
14Oferta podstawowaHanna Franczak774047533
130Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Problemy z zachowaniem uczniów8Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
131Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - KURS DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW40Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
132Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Szkoła Wychowawców24Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
133Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaWychowywanie w metodyce pracy przedmiotów humanistycznych
szkolenie w opracowaniu
8Oferta podstawowaJolanta Woś-Radziej774047584
134Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Konkurs Wolontariatu „Ośmiu Wspaniałych” 2018
szkolenie w opracowaniu
8Oferta podstawowaJolanta Woś-Radziej774047584
135Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Aktywny uczeń, czyli jak uczyć uczenia się
szkolenie w opracowaniu
5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
136Angażuj zmysły i ucz języka (j. angielski)5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
137Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Bajkomat i jego bajki. Czyli o tym jak polubić czytanie5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
138Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Byka za rogi, programowane nauczanie ortografii5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
139Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Domino w aktywności językowej (j.angielski)
szkolenie w opracowaniu
5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
140Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Flażolet jako najprostszy instrument w pracy z dzieckiem młodszym8Oferta podstawowaAlicja Ościłowska774047563
141Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Gramatyczna piramida malucha5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
142Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Gry i zabawy rozwijające koncentrację uwagi dziecka 6-letniego
szkolenie w opracowaniu
7Oferta podstawowaRenata Najwer774047575
143Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;I Ty nauczysz się czytać, razem osiągniemy sukces5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
144Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaKonferencja Słucham – Komunikuję – Działam4Oferta podstawowaJolanta Woś-Radziej774047584
145Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Kreatywna edukacja przyrodnicza w klasach I-III7Oferta podstawowaAlicja Ościłowska774047563
146Matematyka na co dzień -pozapodręcznikowe nauczanie matematyki w klasach I-III
szkolenie w opracowaniu
7Oferta podstawowaRenata Najwer774047575
147Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Matematyka w krótkich spodenkach5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
148Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Mój uczeń konstruuje wypowiedzi pisemne
szkolenie w opracowaniu
5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
149Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Nie tylko farbami - techniki i zabawy plastyczne12Oferta podstawowaAlicja Ościłowska774047563
150Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków  z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów;O radości, gramy w kości - rozwijanie myślenia strategicznego5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
151Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Od dużej do małej motoryki-zabawy i ćwiczenia6Oferta podstawowaAlicja Ościłowska774047563
152Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; - realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczania,Poznaję swojego ucznia, planuję działania wspierające5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
153Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; - realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczania,Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z eTwinning8Oferta podstawowaBronisława Niespor774047561
154Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; - realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczania,Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z eTwinning
szkolenie w opracowaniu
8Oferta podstawowaBronisława Niespor774047561
155Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaRealizacja podstawy programowej poprzez wielokierunkową aktywność ucznia5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
156Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaSprawni jak żołnierze. Kształtowanie sprawności ogólnej poprzez zastosowanie nowoczesnych form fitness
szkolenie w opracowaniu
5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
157Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;TIK w edukacji wczesnoszkolnej
szkolenie w opracowaniu
16Oferta podstawowaRenata Najwer774047575
158Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Uczymy się bawiąc- realizacja podstawy programowej w klasach I-III12Oferta podstawowaAlicja Ościłowska774047563
159Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;W morzu pytań. Od pytania do...-rozwijanie myślenia pytajnego
szkolenie w opracowaniu
5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
160Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; - realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczania,W świecie zwierząt, zastosowanie ćwiczeń jogi5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
161Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Zabawy z literami 6Oferta podstawowaAlicja Ościłowska774047563
162Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaZadania z treścią, łatwe i trudne, proste i złożone
szkolenie w opracowaniu
5Oferta podstawowaKrystyna Maria Dąbek774047581
163Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Zrób to sam-budowanie pomocy dydaktycznych wspierających warsztat pracy nauczyciela6Oferta podstawowaAlicja Ościłowska774047563

Wspomaganie szkół (szkolenia na zlecenie dyrektora placówki)

NrObszarTematLiczba godzinTypOsobaTelefon
1Upowszechnianie i realizowanie projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;Cyberzagrożenia
szkolenie w opracowaniu
4Oferta podstawowaRoland Zimek774047571
2Upowszechnianie i realizowanie projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;Elementy programowania wizualnego w edukacji wczesnoszkolnej
szkolenie w opracowaniu
4Oferta podstawowaRoland Zimek774047571
3Upowszechnianie i realizowanie projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej - dla dyrektorów
szkolenie w opracowaniu
4Oferta podstawowaRoland Zimek774047571
4Upowszechnianie i realizowanie projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej - dla nauczycieli
szkolenie w opracowaniu
4Oferta podstawowaRoland Zimek774047571
5Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaOrganizacja i dokumentowanie WYCIECZEK SZKOLNYCH4Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
6Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaPraca z uczniem niepełnosprawnym 4Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
7Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Prawa i obowiązki nauczyciela4Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
8Współpraca w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, Centralną Komisją Egzaminacyjną, okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, a także uczelniami wyższymi;Bezpieczeństwo w szkole4Oferta podstawowaAndrzej Migacz774047550
9Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Mediacje i negocjacje -metodą rozwiązywania konfliktów w szkole
szkolenie w opracowaniu
4Oferta podstawowaJolanta Woś-Radziej774047584
10Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Diagnozowanie potrzeb szkoły w zakresie podnoszenia jakości pracy
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółRenata Najwer774047575
11Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaRozpoznawanie inteligencji wielorakich szansą na indywidualizację nauczania.4Wspomaganie szkółAgnieszka Skrzydelska774047564
12Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Narzędzia IT w nauczaniu przedmiotów humanistycznych4Wspomaganie szkółJolanta Woś-Radziej774047584
13Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Realizacja nowej podstawy programowej w przedmiotach humanistycznych
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółJolanta Woś-Radziej774047584
14Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaAplikacje do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną4Wspomaganie szkółBronisława Niespor774047561
15Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaNowe technologie motywacją do uczenia (się)4Wspomaganie szkółBronisława Niespor774047561
16Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaZdrowe żywienie - dieta dla mózgu. Szkolenie z możliwością udziału Rodziców4Wspomaganie szkółAgnieszka Skrzydelska774047564
17Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Gry dydaktyczne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów4Wspomaganie szkółBronisława Niespor774047561
18Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Innowacje pedagogiczne w praktyce. Od pomysłu do realizacji.4Wspomaganie szkółJolanta Woś-Radziej774047584
19Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaJak wykorzystać potencjał rozwojowy każdego ucznia - neurodydaktyka4Wspomaganie szkółAndrzej Migacz774047550
20Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Metody aktywne w pracy wychowawczej4Wspomaganie szkółAndrzej Migacz774047550
21Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Metody i techniki efektywnego uczenia się w aspekcie neurodydaktyki
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółAnna Patelska-Górna774047580
22Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Metody i techniki efektywnego uczenia się w aspekcie neurodydaktyki4Wspomaganie szkółAnna Patelska-Górna774047580
23Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Nowe spojrzenie na innowacje w szkole4Wspomaganie szkółIzabela Szczepańska774047588
24Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Ocenianie kształtujące - ocenianie wspierające rozwój ucznia4Wspomaganie szkółAgnieszka Skrzydelska774047564
25Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Ocenianie kształtujące szansą na aktywne i skuteczne uczenie się
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółRenata Najwer774047575
26Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Ocenianie wspierające ucznia w procesie uczenia się4Wspomaganie szkółAnna Patelska-Górna774047580
27Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Rada klasowa jako sposób na demokratyzację życia szkolnego
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółAnna Patelska-Górna774047580
28Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Realizacja zapisów podstawy programowej-praca z uczniami metodą projektu edukacyjnego-inspiracje i przykłady.4Wspomaganie szkółAgnieszka Skrzydelska774047564
29Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Rozwijanie koncentracji uwagi wśród uczniów
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółRenata Najwer774047575
30Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Techniki i metody aktywizujące proces nauczania-uczenia się 4Wspomaganie szkółBeata Zofia Bułka774047560
31Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Twórcze projekty w oparciu o metodę WebQuest4Wspomaganie szkółAnna Patelska-Górna774047580
32Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych elementem trafnego planowania zajęć dydaktycznych4Wspomaganie szkółBeata Zofia Bułka774047560
33Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Efektywna ewaluacja i monitorowanie pracy szkoły
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółRenata Laskowska774047557
34Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Efektywna praca zespołowa nauczycieli w zakresie planowania procesów edukacyjnych
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółRenata Laskowska774047557
35Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Jak skutecznie upowszechniać dorobek uczniów, nauczycieli i rodziców w trakcie prowadzonej ewaluacji zewnętrznej?
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółRenata Laskowska774047557
36Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaMonitorowanie realizacji podstawy programowej przez nauczycieli i dyrektora.
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółRenata Laskowska774047557
37Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Planowanie pracy szkoły/placówki oświatowej w oparciu o wnioski z ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółRenata Laskowska774047557
38Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaWdrażanie nowej podstawy programowej oraz monitorowanie jej realizacji przez nauczycieli i dyrektora.
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółRenata Laskowska774047557
39Przygotowanie i realizowanie programów doskonalenia zawodowego, w zakresie zarządzania oświatą dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe;Dokumentacja szkolna jako ważny element w ocenie jakości pracy szkoły.
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółRenata Laskowska774047557
40Współpraca w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, Centralną Komisją Egzaminacyjną, okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, a także uczelniami wyższymi;Kompetencje rady pedagogicznej wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.4Wspomaganie szkółRenata Laskowska774047557
41Ocena pracy nauczyciela - praktyczne rozwiązania.
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółRenata Laskowska774047557
42Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Programy współpracy zagranicznej elementem innowacji4Wspomaganie szkółBronisława Niespor774047561
43Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaDziecko przewlekle chore w szkole i przedszkolu.4Wspomaganie szkółAndrzej Migacz774047550
44Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaDziecko z ADHD4Wspomaganie szkółAndrzej Migacz774047550
45Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaDziecko z alergią i astmą w szkole i w przedszkolu4Wspomaganie szkółAndrzej Migacz774047550
46Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaDziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu4Wspomaganie szkółAndrzej Migacz774047550
47Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaDziecko z cukrzycą - czyli Cukiereczki w szkole i przedszkolu. 4Wspomaganie szkółAndrzej Migacz774047550
48Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaDziecko z mutyzmem wybiórczym4Wspomaganie szkółAndrzej Migacz774047550
49Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaDziecko z padaczką4Wspomaganie szkółAndrzej Migacz774047550
50Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaDziecko z zaburzeniami odżywiania (anoreksja i bulimia)4Wspomaganie szkółAndrzej Migacz774047550
51Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaIndywidualizacja nauczania z uwzględnieniem inteligencji wielorakich, stylów uczenia i dominacji półkul mózgowych4Wspomaganie szkółAndrzej Migacz774047550
52Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaProfilaktyka depresji i samobójstw wśród dzieci i młodzieży4Wspomaganie szkółAndrzej Migacz774047550
53Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Aktywna praca z rodzicami w szkole4Wspomaganie szkółAndrzej Migacz774047550
54Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Jak motywować uczniów do pracy?4Wspomaganie szkółBeata Zofia Bułka774047560
55Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Mówi się - troska o zachowanie głosu w dobrej kondycji. Ćwiczenia emisyjne dla nauczyciela, ucznia i przedszkolaka4Wspomaganie szkółAgnieszka Skrzydelska774047564
56Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Praca zespołowa w szkole, czyli działania zespołowe nauczycieli oraz kształtowanie zespołowych kompetencji uczniów4Wspomaganie szkółElżbieta Jurkowska774047556
57Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Praktyki Współpracy Nauczycieli, czyli jak budować zespoły nauczycielskie w celu podnoszenia jakości pracy szkoły?4Wspomaganie szkółElżbieta Jurkowska774047556
58Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Psychologiczno – pedagogiczne kompetencje nauczyciela wychowawcy4Wspomaganie szkółAndrzej Migacz774047550
59Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Trening kreatywnego myślenia i działania4Wspomaganie szkółBeata Zofia Bułka774047560
60Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Troska o zdrowie psychiczne nauczycieli-wypalenie zawodowe, stres nasz powszedni-przyczyny, objawy, skutki, sposoby zapobiegania.Relaks.4Wspomaganie szkółAgnieszka Skrzydelska774047564
61Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaTworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki4Wspomaganie szkółAndrzej Migacz774047550
62Upowszechnianie i realizowanie projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;Standardy jakości kształcenia zawodowego4Wspomaganie szkółElżbieta Jurkowska774047556
63Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Jak rozwijać najważniejsze sprawności umysłowe uczniów, by skutecznie przygotować ich do egzaminu zewnętrznego
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółRenata Najwer774047575
64Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów? 4Wspomaganie szkółAndrzej Migacz774047550
65Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaRola i znaczenie rodziców w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki4Wspomaganie szkółAndrzej Migacz774047550
66Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Tutoring jako skuteczne narzędzie pracy nauczyciela i ucznia4Wspomaganie szkółBeata Zofia Bułka774047560
67Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaAktywny uczeń, czyli jak uczyć uczenia się
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółKrystyna Maria Dąbek774047581
68Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Bajki dydaktyczne rozwijające umiejętności czytania, pisania i mówienia dziecka młodszego
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółRenata Najwer774047575
69Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaByka za rogi. Programowane nauczanie ortografii
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółKrystyna Maria Dąbek774047581
70Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaCo z tą indywidualizacją?
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółKrystyna Maria Dąbek774047581
71Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaCzytam i rozumiem
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółKrystyna Maria Dąbek774047581
72Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Pomysł na innowację pedagogiczną w edukacji wczesnoszkolnej
szkolenie w opracowaniu
4Wspomaganie szkółKrystyna Maria Dąbek774047581
Można również uzgodnić z konsultantami realizację innego tematu – zgodnie z własnym szkolnym planem WDN.

Sieci współpracy

NrObszarTematLiczba godzinTypOsobaTelefon
1Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Sieć nauczycieli bibliotekarzy szkolnych
szkolenie w opracowaniu
3Sieci współpracyKatarzyna Kamińska77 453 66 92 w.111
2Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie: a) doradztwa metodycznego dla nauczycieli, b) organizowania doskonalenia zawodowego oraz wspierania działań doradców metodycznych;Sieć doradców metodycznych
szkolenie w opracowaniu
3Sieci współpracyRenata Najwer774047575
3Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Nauczycieli bibliotekarzy - działania promujące czytelnictwo
szkolenie w opracowaniu
5Sieci współpracyAgnieszka Skrzydelska774047564
4Wspomaganie szkół i placówek w zakresie podnoszenia kompetencji uczniów, w tym organizowanie konkursów i olimpiad;Nauczycieli matematyki
szkolenie w opracowaniu
4Sieci współpracyRenata Najwer774047575
5Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaSieć nauczycieli języka niemieckiego
szkolenie w opracowaniu
3Sieci współpracyIzabela Szczepańska774047588
6Upowszechnianie i realizowanie projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;Sieć nauczycieli promujących program eTwinning
szkolenie w opracowaniu
2Sieci współpracyBronisława Niespor774047561
7Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Sieć współpracy doradców edukacyjno - zawodowych4Sieci współpracyElżbieta Jurkowska774047556
8Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Sieć współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół medycznych woj. opolskiego11Sieci współpracyElżbieta Jurkowska774047556
9Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Europejskie Szkoły Demokracji i Partycypacji
szkolenie w opracowaniu
3Sieci współpracyAnna Patelska-Górna774047580
10Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Sieć Szkół Stowarzyszonych UNESCO
szkolenie w opracowaniu
3Sieci współpracyAnna Patelska-Górna774047580
11Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Forum dyrektorów przedszkoli.
szkolenie w opracowaniu
21Sieci współpracyRenata Laskowska774047557
12Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Forum dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
szkolenie w opracowaniu
21Sieci współpracyRenata Laskowska774047557
13Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Forum dyrektorów szkół i placówek specjalnych12Sieci współpracyAndrzej Migacz774047550
14Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Forum wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych.
szkolenie w opracowaniu
12Sieci współpracyRenata Laskowska774047557
15Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Sieć współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół medycznych woj. opolskiego
szkolenie w opracowaniu
12Sieci współpracyElżbieta Jurkowska774047556
16Upowszechnianie i realizowanie projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;Sieć nauczycieli promujących program eTwinning3Sieci współpracyBronisława Niespor774047561
17Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Innowacje pedagogiczne i eksperymenty w praktyce
szkolenie w opracowaniu
8Sieci współpracyJolanta Woś-Radziej774047584
18Klub Kreatywnego Nauczyciela
szkolenie w opracowaniu
3Sieci współpracyBeata Zofia Bułka774047560
19Praca z uczniem zdolnym
szkolenie w opracowaniu
3Sieci współpracyBeata Zofia Bułka774047560
20Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;Sieć - Program Powszechnej Dwujęzyczności4Sieci współpracyKrystyna Maria Dąbek774047581
21Upowszechnianie i realizowanie projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;Sieć Dyrektorów Placówek Oświatowych Gminy Brzeg4Sieci współpracyElżbieta Jurkowska774047556

Granty Opolskiego Kuratora Oświaty

NrObszarTematLiczba godzinTypOsobaTelefon
1Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;GRANT OKO - OD manuskryptu do e-booka. Miejsce biblioteki w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym16Granty OKOAlicja Kisała774541240 w.122
2Wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także innych grup zawodowych z uwzględnieniem nowoczesnych środków i narzędzi wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy;Rozwijanie kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w zakresie nauczania programowania5Granty OKORoland Zimek774047571
3Wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także innych grup zawodowych z uwzględnieniem nowoczesnych środków i narzędzi wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy;Wprowadzenie do nauki programowania dla najmłodszych – Scratch Jr i inne programy
szkolenie w opracowaniu
16Granty OKORoland Zimek774047571
4Wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także innych grup zawodowych z uwzględnieniem nowoczesnych środków i narzędzi wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy;Wprowadzenie do programowania w języku Python
szkolenie w opracowaniu
16Granty OKORoland Zimek774047571
5Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; - realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczania,Wprowadzenie do programowania w języku Python16Granty OKORoland Zimek774047571
6Wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także innych grup zawodowych z uwzględnieniem nowoczesnych środków i narzędzi wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy;Wprowadzenie do programowania w języku Python
szkolenie w opracowaniu
16Granty OKORoland Zimek774047571
7Wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także innych grup zawodowych z uwzględnieniem nowoczesnych środków i narzędzi wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy;Wprowadzenie do programowania w środowisku Scratch
szkolenie w opracowaniu
16Granty OKORoland Zimek774047571
8Upowszechnianie nowoczesnych metod, technik i środków kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz eksperymentów i doświadczeń, wspierających proces nauczania - uczenia się;Wprowadzenie do programowania w środowisku Scratch16Granty OKORoland Zimek774047571
9Wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także innych grup zawodowych z uwzględnieniem nowoczesnych środków i narzędzi wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy;Wprowadzenie do programowania w środowisku Scratch
szkolenie w opracowaniu
16Granty OKORoland Zimek774047571
10Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;GRANT OKO-Jak pracować z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w kl. ogólnodostępnej ( w szczególności na zajęciach z j. ang.)16Granty OKOBronisława Niespor774047561
11Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaPrzygotowanie do wdrażania podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych
szkolenie w opracowaniu
16Granty OKORenata Najwer774047575
12Inspirowanie, organizowanie, prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych uwzględniającego analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Grant OKO- Kształcenie zawodowe i ustawiczne bliżej rynku pracy16Granty OKOElżbieta Jurkowska774047556
13Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; - realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczania,GRANT OKO - Hierarchia wartości wyznacznikiem rozwoju osobowości ucznia
szkolenie w opracowaniu
16Granty OKOJolanta Woś-Radziej774047584
14Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaGRANT - „One są wśród nas – dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Sztuka rozpoznawania symptomów i wskazówki do pracy - GRUPA I16Granty OKOAndrzej Migacz774047550
15Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaGRANT - „One są wśród nas – dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Sztuka rozpoznawania symptomów i wskazówki do pracy - GRUPA REZERWOWA16Granty OKOAndrzej Migacz774047550
16Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Nowoczesna motywacja drogą do dobrych zmian16Granty OKOBeata Zofia Bułka774047560
17Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Grant Oko Agresja i hejt w szkole - grupa II16Granty OKOAndrzej Migacz774047550
18Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Grant OKO Agresja i hejt w szkole - grupa rezerwowa16Granty OKOAndrzej Migacz774047550
19Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Grant OKO Agresja i hejt w szkole.- grupa I16Granty OKOAndrzej Migacz774047550
20Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Grant OKO Agresja i hejt w szkole.- grupa IV16Granty OKOAndrzej Migacz774047550
21Wspieranie szkół i placówek w diagnozowaniu, realizacji i ocenie efektów podejmowanych działań związanych z podnoszeniem jakości pracy w zakresie stawianych szkołom i placówkom wymagań, których wypełnienie jest badane przez nadzór pedagogiczny;Grant OKO Agresja i hejt w szzkole - grupa III.16Granty OKOAndrzej Migacz774047550
22Wspieranie nauczycieli w zakresie: - diagnozowania potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania; -realizacji podstaw programowych oraz opracowania programów nauczaniaGrant OKO KONFERENCJA - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach5Granty OKOAndrzej Migacz774047550
23Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk;GRANT OKO - Zabawy językowe doskonalące sprawności językowe dziecka w wieku przedszkolnym16Granty OKOKrystyna Maria Dąbek774047581

© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41