Cennik 禄

Informacje 禄

Zg艂oszenie na WDN 禄
Wspomaganie szk贸艂


Oferta - plakat


Szukaj (17 dost臋pnych)

Znaczenie diagnozy w procesie edukacyjnym - planowanie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przygotowanie do prowadzenia diagnozy oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2017-09-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Diagnozowanie potrzeb uczni贸w oraz indywidualizacja procesu nauczania

Prawa, obowi膮zki i odpowiedzialno艣膰 nauczyciela
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Uporz膮dkowanie wiedzy z zakresu praw i obowi膮zk贸w nauczycieli
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2017-10-24 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Rozw贸j osobisty i zawodowy nauczyciela

Kurs kierownik贸w wycieczek szkolnych
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
przygotowanie nauczycieli do planowania, realizacji wycieczek szkolnych
uporz膮dkowanie wiedzy z zakresu obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych dotycz膮cych organizacji wycieczek szkolnych
Program
Kurs przeznaczony dla nauczycieli i wychowawc贸w
Rodzaj oferty Kursy
8h
Termin zg艂oszenia 2017-10-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 100 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kursy specjalistyczne

Rozw贸j i awans zawodowy nauczycieli STA呕YST脫W
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przygotowanie do planowania i realizacji w艂asnego planu rozwoju zawodowego
Program
Przygotowanie i realizacja w艂asnego planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie dokument贸w ( wzory pism) do wniosku do dyrektora o rozpocz臋cie procedury nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
Przygotowanie do rozmowy przed komisj膮 kwalifikacyjn膮
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2017-10-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 100 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny

Rozw贸j i awans zawodowy nauczycieli KONTRAKTOWYCH
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przygotowanie do planowania i realizacji w艂asnego planu rozwoju zawodowego
Program
Przygotowanie i realizacja w艂asnego planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie dokument贸w ( wzory pism) do wniosku do ORGANU PROWADZ膭CEGO
o rozpocz臋cie procedury nadania stopnia nauczyciela MIANOWANEGO
Przygotowanie do rozmowy przed komisj膮 EGZAMINACYJN膭
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2017-10-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 100 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Rozw贸j osobisty i zawodowy nauczyciela

Rozw贸j i awans zawodowy nauczycieli MIANOWANYCH
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przygotowanie do planowania i realizacji w艂asnego planu rozwoju zawodowego
Program
Przygotowanie i realizacja w艂asnego planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie dokument贸w ( wzory pism) do wniosku do KURATORA O艢WIATY
o rozpocz臋cie procedury nadania stopnia nauczyciela DYPLOMOWANEGO
Przygotowanie do rozmowy przed komisj膮 KWALIFIKACYJN膭
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2017-10-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 100 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Rozw贸j osobisty i zawodowy nauczyciela

STATUT PRZESZKOLA jako podstawowy dokument okre艣laj膮cy jego funkcjonowanie - procedury dokonywania zmian DYREKTORZY PRZEDSZKOLI
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Rola i znaczenie Statutu i jego zapis贸w w organizacji i funkcjonowaniu Dyrektora, nauczycieli, rodzic贸w i uczni贸w
Procedury dokonywania zmian w Statucie
Rodzaj oferty Warsztaty
12h
Termin zg艂oszenia 2017-10-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Prawo o艣wiatowe

Kurs dla kierownik贸w plac贸wek wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przygotowanie do kierowania plac贸wk膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
Program
Program kursu
1. Planowanie pracy wychowawczej - 1 godz.
2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i m艂odzie偶y:: - 1 godz.
podzia艂 na grupy, wyb贸r samorz膮du, rada kolonii - obozu,
rozk艂ad dnia, ,rada wychowawc贸w

3. Bezpiecze艅stwo 偶ycia i zdrowia uczestnik贸w - 2 godz.

- abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprz臋tu do 膰wicze艅 udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabieg贸w resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator) 3 godz

4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadr膮 pedagogiczn膮 oraz z personelem administracyjno-obs艂ugowym, elementy zarz膮dzania kryzysowego 2 godz.

5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku
Dodatkowe informacje
Na zako艅czenie kursu

Egzamin sprawdzaj膮cy wiedz臋 i umiej臋tno艣ci zdobyte podczas kursu
Rodzaj oferty Kursy
10h
Termin zg艂oszenia 2017-10-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 100 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kursy specjalistyczne

Organizacja i dokumentowanie WYCIECZEK SZKOLNYCH

Cel
Uporz膮dkowanie wiedzy z zakresu przepis贸w prawnych dotycz膮cych organizacji i dokumentowania WYCIECZEK SZKOLNYCH
Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Szkolenie realizowane na zlecenie dyrektora

STATUT SZKO艁Y jako podstawowy dokument okre艣laj膮cy jej funkcjonowanie - procedury dokonywania zmian. DYREKTORZY SZK脫艁
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Rola i znaczenie Statutu i jego zapis贸w w organizacji i funkcjonowaniu Dyrektora, nauczycieli, rodzic贸w i uczni贸w
Procedury dokonywania zmian w Statucie
Rodzaj oferty Warsztaty
12h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Prawo o艣wiatowe

STATUT SZKO艁Y/PLAC脫WKI jako podstawowy dokument okre艣laj膮cy jej funkcjonowanie - procedury dokonywania zmian. RADY PEDAGOGICZNE w ramach WDN
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Rola i znaczenie Statutu i jego zapis贸w w organizacji i funkcjonowaniu Dyrektora, nauczycieli, rodzic贸w i uczni贸w
Procedury dokonywania zmian w Statucie
Rodzaj oferty Warsztaty
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Szkolenie realizowane na zlecenie dyrektora

Polityka kadrowa w o艣wiacie. Uprawnienia emerytalne - 艣wiadczenia kompensacyjne nauczycieli
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Uporz膮dkowanie wiedzy na temat polityki kadrowej w okresie przej艣ciowym wynikaj膮ce ze zmian w systemie o艣wiaty.
Uprawnienia nauczycieli zwi膮zane z ograniczeniem zatrudnienia, zwolnienia.
Zasady przechodzenia na emerytur臋 lub 艣wiadczenia kompensacyjne
Rodzaj oferty Warsztaty
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Szkolenie realizowane na zlecenie dyrektora

Prawa i obowi膮zki nauczyciela

Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Szkolenie realizowane na zlecenie dyrektora

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Umiej臋tno艣ci wychowawcze i psychologiczne

Praca z uczniem niepe艂nosprawnym

Rodzaj oferty Rady pedagogiczne
4h
   Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 500 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Szkolenie realizowane na zlecenie dyrektora


© RZPWE 2014 - 2017            Pomoc techniczna: 77 404 75 41            Zg艂oszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy