Cennik 禄

Informacje 禄

Zg艂oszenie na WDN 禄
Wspomaganie szk贸艂


Oferta - plakat


Szukaj (3 dost臋pnych)

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮.
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Zdobycie uprawnie艅 do zajmowania stanowisk kierowniczych w szko艂ach/plac贸wkach o艣wiatowych w oparciu o obowi膮zuj膮cy program MEN oraz zgod臋 OKO
Program
Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego zatwierdzony 10 listopada 2015 r. na podstawie 搂 18a ust.4 pkt. 1 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie plac贸wek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1041, z p贸藕n. zm.).
Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiej臋tno艣ci niezb臋dnych do zarz膮dzania szko艂膮/plac贸wk膮 o艣wiatow膮.
Kurs obejmuje nast臋puj膮ce obszary tematyczne:
1) przyw贸dztwo edukacyjne w szkole;
2) przyw贸dztwo dla uczenia si臋 i rozwoju indywidualnego;
3) polityka o艣wiatowa - dyrektor jako lider w 艣rodowisku;
4) zarz膮dzanie zasobami ludzkimi;
5) zarz膮dzanie strategiczne w kontek艣cie prawnym, spo艂ecznym i finansowym;
6) zarz膮dzanie w艂asnym rozwojem zawodowym.

Dodatkowe informacje
Uczestnicy kursu:
uczestnikami kursu mog膮 by膰 nauczyciele posiadaj膮cy odpowiedni poziom wykszta艂cenia, zgodnie z rozporz膮dzeniem MEN z dnia 27 pa藕dziernika 2009 r. w sprawie wymaga艅, jakim powinna odpowiada膰 osoba zajmuj膮ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczeg贸lnych typach publicznych szk贸艂 i rodzajach publicznych plac贸wek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z p贸藕n. zm.).

Rodzaj oferty Kursy kwalifikacyjne
220h
Termin zg艂oszenia 2017-07-15 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 1600 PLN
Organizator Renata Laskowska, tel.774047557, email: rlaskowska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kursy kwalifikacyjne

Kurs z zakresu metodyki nauczania j臋zyka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Uzyskanie kwalifikacji z przygotowania pedagogiczno-metodycznego do nauczania danego j臋zyka obcego na etapie wczesnoszkolnym (Rozporz膮dzenie MEN z dnia 12.03.2009
r. Dz. U. Nr 50, poz. 400)
Program
Podstawa prawna:
Rozporz膮dzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczeg贸艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre艣lenia szk贸艂 i wypadk贸w, w kt贸rych mo偶na zatrudni膰 nauczycieli niemaj膮cych wy偶szego wykszta艂cenia lub uko艅czonego zak艂adu kszta艂cenia nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1207 z p贸藕n. zm.).
G艂贸wne cele kursu:
- wyposa偶enie s艂uchaczy kursu w kompetencje j臋zykowe i wiedz臋 z zakresu metodyki przedszkolnego i wczesnoszkolnego nauczania j臋zyka obcego umo偶liwiaj膮ce im prowadzenie zaj臋膰 z j臋zyka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Kurs obejmuje 240 godzin,
80 godzin doskonalenia j臋zyka angielskiego,
70 godzin metodyki nauczania j臋zyka angielskiego,
60 godzin praktyk pedagogicznych
30 godzin samokszta艂cenia.
Kurs ko艅czy si臋 egzaminem pisemnym i ustnym z zakresu metodyki wczesnoszkolnego nauczania j臋zyka angielskiego.
Dodatkowe informacje
Zaj臋cia realizowane po uzyskaniu zgody Opolskiego Kuratora O艣wiaty; zjazdy weekendowe (1-2 razy w miesi膮cu po 16h); 艁膮cznie 240 g., w tym 90 g. pracy w艂asnej

Adresatami kursu s膮 czynni zawodowo nauczyciele legitymuj膮cy si臋:

dyplomem uko艅czenia studi贸w wy偶szych (magisterskich lub licencjackich) w zakresie edukacji wczesnoszkolnej lub wychowania przedszkolnego, przynajmniej 2-letni膮 praktyk膮 zawodow膮,
certyfikatem potwierdzaj膮cym znajomo艣膰 danego j臋zyka obcego w stopniu podstawowym (B1/B2)*, o kt贸rym mowa w za艂膮czniku nr 1 Rozporz膮dzenia MEN, z dnia 12 marca 2009 r., w sprawie szczeg贸艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
Rodzaj oferty Kursy kwalifikacyjne
240h
Termin zg艂oszenia 2017-08-31 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 1500 PLN
Organizator Anna Patelska-G贸rna, tel.774047580, email: apatelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogiczno - metodycznego do nauczania j臋zyka niemieckiego
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Uzyskanie kwalifikacji z przygotowania pedagogiczno-metodycznego do nauczania danego j臋zyka obcego w szkole (Rozporz膮dzenie MEN z dnia 12.03.2009 r. Dz. U. Nr 50, poz. 400)
Program
Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli j臋zyka niemieckiego

1. Kurs przeznaczony jest dla os贸b legitymuj膮cych si臋 dyplomem uko艅czenia studi贸w wy偶szych dowolnego kierunku, zak艂adu kszta艂cenia nauczycieli oraz odpowiednio jednym ze 艣wiadectw potwierdzaj膮cych znajomo艣膰 j臋zyka niemieckiego

2. Struktura kursu:

komponent psychologiczno-pedagogiczny
metodyka nauczania j臋zyka angielskiego (j臋zyk wyk艂adowy niemiecki )
wiedza o krajach niemieckoj臋zycznych (j臋zyk wyk艂adowy 鈥 niemiecki)
gramatyka pedagogiczna (j臋zyk wyk艂adowy 鈥 niemiecki)
Absolwenci uzyskuj膮 pe艂ne kwalifikacje do nauczania j臋zyka niemieckiego w szkole.

3. Liczba godzin: 280, w tym 140 pracy w艂asnej
Absolwenci otrzymuj膮 艣wiadectwo uko艅czenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporz膮dzenia MEN z 12. 03. 2009r.
Dodatkowe informacje
Zaj臋cia realizowane po uzyskaniu zgody Opolskiego Kuratora O艣wiaty; zjazdy weekendowe (1-2 razy w miesi膮cu po 16h);
Rodzaj oferty Kursy kwalifikacyjne
280h
Termin zg艂oszenia 2017-08-31 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 1500 PLN
Organizator Anna Patelska-G贸rna, tel.774047580, email: apatelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kursy kwalifikacyjne


© RZPWE 2014 - 2017            Pomoc techniczna: 77 404 75 41            Zg艂oszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy