Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Granty KO 2017/2018


Oferta - plakat


Szukaj (2 dostępnych)

Program:
Cele:
• Poznawanie regionu Górnego Śląska w aspekcie kulturowym, społecznym i przyrodniczym poprzez poszukiwanie, odkrywanie i przeżywanie.
• Przybliżenie wartości dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska.
• Kształtowanie postawy kreatywności oraz wzmacnianie motywacji do twórczego myślenia
i działania w ramach edukacji regionalnej i wielokulturowej.
Program:
29.09.2017 r.
„Smaki, zapachy, barwy i dźwięki tradycji” na holistycznych warsztatach kreatywności
30.09.2017 r.
Zajęcia w terenie jako skuteczna forma kształcenia i wychowania regionalnego – wycieczka dydaktyczna „Zielone i czarne barwy Śląska”:Muzeum Śląskie i Nikiszowiec w Katowicach - Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – Brzeźnica – Łubowice – Sławików
01.10.2017 r.
Wykład: „Szmaragdowość dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska” – wielość barw i obliczy regionu
Warsztaty: „Metodyka edukacji regionalnej - narzędzia i pomoce dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach z edukacji regionalnej
Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:
Dla nauczycieli różnych przedmiotów z wszystkich typów szkół z woj. opolskiego i śląskiego, popularyzujących historię regionu i wielokulturowość.
Termin: 29.09.2017-1.10.2017
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Seminaria (24h)
Termin zgłoszenia:
2017-09-20
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-09-29
- 2017-10-01
Terminarz:
2017-09-29 16.00 - 20.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2017-09-30 8.00 - 18.00
realizowane w placówce zewnętrznej

2017-10-01 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
Projekt jest międzynarodowym -polsko-niemieckim- wydarzeniem kulturalnym mającym na celu przybliżenie nauczycielom z województwa opolskiego oraz regionu Nadrenia -Palatynat wspólnych dla Polski i Niemiec lub charakterystycznych, typowych dla regionu opolskiego miejsc pamieci świadczących o powiązaniach historycznych oraz kulturowych Polaków, Ślązaków i Niemców i utrwalenie ich w formie cyfrowej fotografii oraz prezentacji multimedialnej, które zaprezentowane zostaną podczas wystawy zwieńczajacej plener.
Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Seminaria (40h)
Termin zgłoszenia:
2015-09-01
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2017
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41