Karta zgłoszenia

Prezi. Prezentacje multimedialne

Szkolenie w dniu: 2019-04-10


Dane do zaświadczenia

Dane placówki - pola wymagane

Jeśli placówki nie ma na liście, proszę wprowadzić jej dane Dodaj >>

Adres zamieszkania - pola niewymagane   

Dodatkowe informacje do zgłoszenia (max. 2000 znaków)

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i administracyjnych Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Podane powyżej informacje są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym. Dane podaję dobrowolnie.
TAK
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty edukacyjnej RZPWE drogą e-mailową.
TAK
(pole niewymagane)

* Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 29 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591)

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu przesyłania informacji o zmianie oferty RZPWE jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”).
W odniesieniu do świadczenia usługi organizacji spotkania, szkolenia, warsztatu bądź wydarzenia przez Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
Administratorem danych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu z siedzibą o adresie: 45-315 Opole, ul. Głogowska 27; email: kontakt@rzpwe.opolskie.pl
Kontakt do inspektora danych osobowych - mail: iod@rzpwe.opolskie.pl© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41