Karta zgłoszenia

Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży


Dane do zaświadczenia

Dane placówki - pola niewymagane    Nie chcę podawać

Jeśli placówki nie ma na liście, proszę wprowadzić jej dane Dodaj >>

Adres zamieszkania - pola niewymagane   

Dodatkowe informacje do zgłoszenia (max. 2000 znaków)

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i administracyjnych Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Podane powyżej informacje są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym. Dane podaję dobrowolnie.
TAK
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty edukacyjnej RZPWE drogą e-mailową.
TAK
(pole niewymagane)

* Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 29 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591)

Dane osobowe podane powyżej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133/97, poz 883 ze zm.) i będą wykorzystane wyłącznie do celów organizacyjnych i administracyjnych RZPWE.
Administratorem danych jest dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu z siedzibą o adresie: 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.© RZPWE 2014 - 2017
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41