Proszę czekać...
Program:
BIBLIOTEKARZ W PRACY ZDALNEJ

Sesja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z czytelnictwem dzieci i młodzieży, wymianie doświadczeń w zakresie form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą, działań nauczycieli i bibliotek szkolnych na rzecz inicjowania kultury czytelniczej, metod i form pracy z młodym czytelnikiem oraz realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3. Zajęcia w formie wykładowej i warsztatowej poprowadzą doświadczeni metodycy, nauczyciele praktycy i bibliotekarze.

8.50-9.00 Rejestracja
9.00-9.10 Otwarcie konferencji – Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE
9.10-9.40 "Zdalni, ale bliscy. Po co czytelnikowi bibliotekarz w pandemii?"– Tomasz Grzyb, Uniwersytet SWPS
9.45-10.05 Prezentacja serii i tematów książek Wydawnictwa Literatura – Wiesława Jędrzejczyk, redaktor naczelna Wydawnictwa
10.10–10.30 „Bibliotekarz w pracy zdalnej” – Alicja Kisała, PBW w Opolu
10.30-10.50 „PBW on-line” – Justyna Jurasz, Monika Matkowska, PBW w Opolu
10.45–11.00 Przerwa techniczna

11.00-12.00 – WARSZTATY
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Robert Gwóźdź, Kuratorium Oświaty w Opolu
„Gromadzimy, porządkujemy i udostępniamy wykorzystując Wakelet” – Bronisława Niespor, RZPWE w Opolu
„Zapoznanie z edukacją zdalną (Microsoft Teams)” – Roland Zimek, Wojciech Błaszczyk, RZPWE w Opolu

Uczestnicy konferencji otrzymają pakiety Wydawnictwa Literatura
Dodatkowe informacje:

Sesja odbędzie się ZDALNIE - Microsoft Teams
Wpłat za uczestnictwo prosimy dokonywać przelewem na konto
Bank Millennium S.A. O/Opole
22 1160 2202 0000 0003 1001 7743 (koniecznie podając nr formy doskonalenia) 68/Konf/PBW/20

Alicja Kisała
tel.774541240 w.122
a.kisala@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Termin zgłoszenia:
2020-10-06
Odpłatność:
40 PLN
Termin realizacji:
0000-00-00
- 2020-10-07
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2022
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl