Cennik 禄

Informacje 禄

Zg艂oszenie na WDN 禄
Wspomaganie szk贸艂


Oferta - plakat


Szukaj (173 dost臋pnych)

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮.
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Zdobycie uprawnie艅 do zajmowania stanowisk kierowniczych w szko艂ach/plac贸wkach o艣wiatowych w oparciu o obowi膮zuj膮cy program MEN oraz zgod臋 OKO
Program
Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego zatwierdzony 10 listopada 2015 r. na podstawie 搂 18a ust.4 pkt. 1 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie plac贸wek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1041, z p贸藕n. zm.).
Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiej臋tno艣ci niezb臋dnych do zarz膮dzania szko艂膮/plac贸wk膮 o艣wiatow膮.
Kurs obejmuje nast臋puj膮ce obszary tematyczne:
1) przyw贸dztwo edukacyjne w szkole;
2) przyw贸dztwo dla uczenia si臋 i rozwoju indywidualnego;
3) polityka o艣wiatowa - dyrektor jako lider w 艣rodowisku;
4) zarz膮dzanie zasobami ludzkimi;
5) zarz膮dzanie strategiczne w kontek艣cie prawnym, spo艂ecznym i finansowym;
6) zarz膮dzanie w艂asnym rozwojem zawodowym.

Dodatkowe informacje
Uczestnicy kursu:
uczestnikami kursu mog膮 by膰 nauczyciele posiadaj膮cy odpowiedni poziom wykszta艂cenia, zgodnie z rozporz膮dzeniem MEN z dnia 27 pa藕dziernika 2009 r. w sprawie wymaga艅, jakim powinna odpowiada膰 osoba zajmuj膮ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczeg贸lnych typach publicznych szk贸艂 i rodzajach publicznych plac贸wek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z p贸藕n. zm.).

Rodzaj oferty Kursy kwalifikacyjne
220h
Termin zg艂oszenia 2017-07-15 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 1600 PLN
Organizator Renata Laskowska, tel.774047557, email: rlaskowska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kursy kwalifikacyjne

Kurs z zakresu metodyki nauczania j臋zyka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Uzyskanie kwalifikacji z przygotowania pedagogiczno-metodycznego do nauczania danego j臋zyka obcego na etapie wczesnoszkolnym (Rozporz膮dzenie MEN z dnia 12.03.2009
r. Dz. U. Nr 50, poz. 400)
Program
Podstawa prawna:
Rozporz膮dzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczeg贸艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre艣lenia szk贸艂 i wypadk贸w, w kt贸rych mo偶na zatrudni膰 nauczycieli niemaj膮cych wy偶szego wykszta艂cenia lub uko艅czonego zak艂adu kszta艂cenia nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1207 z p贸藕n. zm.).
G艂贸wne cele kursu:
- wyposa偶enie s艂uchaczy kursu w kompetencje j臋zykowe i wiedz臋 z zakresu metodyki przedszkolnego i wczesnoszkolnego nauczania j臋zyka obcego umo偶liwiaj膮ce im prowadzenie zaj臋膰 z j臋zyka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Kurs obejmuje 240 godzin,
80 godzin doskonalenia j臋zyka angielskiego,
70 godzin metodyki nauczania j臋zyka angielskiego,
60 godzin praktyk pedagogicznych
30 godzin samokszta艂cenia.
Kurs ko艅czy si臋 egzaminem pisemnym i ustnym z zakresu metodyki wczesnoszkolnego nauczania j臋zyka angielskiego.
Dodatkowe informacje
Zaj臋cia realizowane po uzyskaniu zgody Opolskiego Kuratora O艣wiaty; zjazdy weekendowe (1-2 razy w miesi膮cu po 16h); 艁膮cznie 240 g., w tym 90 g. pracy w艂asnej

Adresatami kursu s膮 czynni zawodowo nauczyciele legitymuj膮cy si臋:

dyplomem uko艅czenia studi贸w wy偶szych (magisterskich lub licencjackich) w zakresie edukacji wczesnoszkolnej lub wychowania przedszkolnego, przynajmniej 2-letni膮 praktyk膮 zawodow膮,
certyfikatem potwierdzaj膮cym znajomo艣膰 danego j臋zyka obcego w stopniu podstawowym (B1/B2)*, o kt贸rym mowa w za艂膮czniku nr 1 Rozporz膮dzenia MEN, z dnia 12 marca 2009 r., w sprawie szczeg贸艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
Rodzaj oferty Kursy kwalifikacyjne
240h
Termin zg艂oszenia 2017-08-31 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 1500 PLN
Organizator Anna Patelska-G贸rna, tel.774047580, email: apatelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kursy kwalifikacyjne

Redagowanie gazetki/biuletynu w j臋zyku niemieckim
Karta zg艂oszenia 禄

Program
Musisz przygotowa膰 gazetk臋, ulotk臋 lub materia艂 informacyjny na stron臋 internetow膮? Robisz to w Wordzie, a zdj臋cia pobierasz z wyszukiwarki Google? Jeste艣 zdania, 偶e to wystarczy i masz nadziej臋, 偶e ca艂膮 reszt膮 zajmie si臋 grafik lub webmaster? Je艣li tak, to nie jest to szkolenie dla Ciebie! Tu dowiesz si臋, jak przej膮膰 kontrol臋 nad ca艂ym procesem tw贸rczym - zorganizowa膰 efektywn膮 wsp贸艂prac臋 mi臋dzy uczniami, zapanowa膰 nad typografi膮, formatem i rozdzielczo艣ci膮 zdj臋膰, zadba膰 o poszanowanie praw autorskich i profesjonalnie opracowa膰 publikacj臋, wykorzystuj膮c do tego bezp艂atne zasoby internetowe. Nabyte umiej臋tno艣ci wykorzystasz w swojej pracy i podzielisz si臋 nimi ze swoimi uczniami. To szkolenie dla ka偶dego nauczyciela, kt贸ry nauczanie j臋zyka niemieckiego 艂膮czy z praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy przy przygotowywaniu (nie tylko) niemieckoj臋zycznych publikacji.

Warsztaty odb臋d膮 si臋 po zebraniu grupy.
Dodatkowe informacje
Program szkolenia:
鈥 Wsp贸艂praca ucze艅-ucze艅 i nauczyciel-ucze艅 przy redagowaniu tekst贸w z wykorzystaniem edytor贸w tekstu w chmurze
鈥 Obrazy w publikacjach drukowanych i na no艣nikach elektronicznych (藕r贸d艂a pozyskiwania obraz贸w, grafika wektorowa vs. grafika rastrowa, formaty, rozdzielczo艣膰 i edycja zdj臋膰)
鈥 Typografia (kroje pisma, 藕r贸d艂a pozyskiwania, dob贸r i instalacja czcionek)
鈥 Prawa autorskie przy przygotowywaniu materia艂贸w do publikacji
鈥 Oprogramowanie do tworzenia publikacji przeznaczonych do druku

Cele: Nabycie umiej臋tno艣ci tworzenia i obr贸bki materia艂贸w przeznaczonych do druku (gazetki szkolne, biuletyny, ulotki, og艂oszenia) i do publikacji na no艣nikach elektronicznych (blogi, strony www, prezentacje).
Grupa docelowa: nauczyciele klas 4-6 szko艂y podstawowej, gimnazjum,szko艂y ponadgimn. (pod k膮tem wsp贸艂pracy z uczniami), inni nauczyciele (pod k膮tem nabycia umiej臋tno艣ci potrzebnych do przygotowywania materia艂贸w przeznaczonych do publikacji.
Prowadzenie: Ryszard Karolkiewicz
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2017-08-31 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 forma bezp艂atna
Organizator Izabela Szczepa艅ska, tel.774047588, email: iszczepanska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Program Niwki

Praca metod膮 projektu na zaj臋ciach j臋zyka niemieckiego - spektakl teatralny/kabaret/musical
Karta zg艂oszenia 禄

Program
Teatr mo偶e by膰 藕r贸d艂em dobrej zabawy, 偶ywej komunikacji oraz niesko艅czonej kreatywno艣ci w trakcie oraz po lekcjach j臋zyka niemieckiego. Nowa podstawa programowa k艂adzie nacisk na prac臋 metod膮 projektow膮 w szkole. Ch臋tnie poka偶emy jak stworzy膰 z uczniami taki projekt - autorskie przedstawienie teatralne w j臋zyku niemieckim, kt贸re mo偶e by膰 odzwierciedleniem zainteresowa艅, talent贸w oraz poczucia humoru waszych podopiecznych.

1. Przedstawienie projektu 鈥濲ugendbox鈥
2. Teatr improwizacyjny zar贸wno na lekcjach j. niemieckiego, jak i podczas spektaklu teatralnego.
3. M艂odzie偶 wypracowuje scenariusz
4. Praktyczne wskaz贸wki producentki filmowej oraz praktyka w zakresie teatru m艂odzie偶owego dla pe艂nej sukcesu wsp贸艂pracy z m艂odzie偶膮.
Dodatkowe informacje
Prowadzenia: Sebastian Gerstenberg i Romana Janik (producentka filmowa) - wsp贸艂tw贸rcy projektu dla m艂odzie偶y mniejszo艣ci niemieckiej 鈥濲ugendbox鈥

CELE SZKOLENIA:
- umiej臋tno艣膰 tworzenia scenariusza przedstawienia teatralnego na podstawie pomys艂贸w m艂odzie偶y;
- zastosowanie metod teatru improwizacyjnego jako ciekawe urozmaicenie zaj臋膰;
- przygotowanie nauczycieli do zaplanowania i poprowadzenia grupy teatralnej w j. niemieckim;
- zwi臋kszenie 艣wiadomo艣ci nauczycieli na temat korzy艣ci p艂yn膮cych z anga偶owania m艂odzie偶y w tworzenie autorskich przedstawie艅, b臋d膮cych doskona艂膮 rozrywk膮 dla lokalnego spo艂ecze艅stwa.

Grupa docelowa:
Nauczyciele ucz膮cy j臋zyka niemieckiego jako j臋zyka mniejszo艣ci narodowej oraz jako j臋zyka obcego, ucz膮cy m艂odzie偶 w wieku od 12 do 17 lat (szko艂a podstawowa, gimnazjum i liceum); osoby zainteresowane prowadzeniem m艂odzie偶owych grup teatralnych w j臋zyku niemieckim.
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2017-08-31 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 forma bezp艂atna
Organizator Izabela Szczepa艅ska, tel.774047588, email: iszczepanska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Program Niwki

Kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogiczno - metodycznego do nauczania j臋zyka niemieckiego
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Uzyskanie kwalifikacji z przygotowania pedagogiczno-metodycznego do nauczania danego j臋zyka obcego w szkole (Rozporz膮dzenie MEN z dnia 12.03.2009 r. Dz. U. Nr 50, poz. 400)
Program
Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli j臋zyka niemieckiego

1. Kurs przeznaczony jest dla os贸b legitymuj膮cych si臋 dyplomem uko艅czenia studi贸w wy偶szych dowolnego kierunku, zak艂adu kszta艂cenia nauczycieli oraz odpowiednio jednym ze 艣wiadectw potwierdzaj膮cych znajomo艣膰 j臋zyka niemieckiego

2. Struktura kursu:

komponent psychologiczno-pedagogiczny
metodyka nauczania j臋zyka angielskiego (j臋zyk wyk艂adowy niemiecki )
wiedza o krajach niemieckoj臋zycznych (j臋zyk wyk艂adowy 鈥 niemiecki)
gramatyka pedagogiczna (j臋zyk wyk艂adowy 鈥 niemiecki)
Absolwenci uzyskuj膮 pe艂ne kwalifikacje do nauczania j臋zyka niemieckiego w szkole.

3. Liczba godzin: 280, w tym 140 pracy w艂asnej
Absolwenci otrzymuj膮 艣wiadectwo uko艅czenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporz膮dzenia MEN z 12. 03. 2009r.
Dodatkowe informacje
Zaj臋cia realizowane po uzyskaniu zgody Opolskiego Kuratora O艣wiaty; zjazdy weekendowe (1-2 razy w miesi膮cu po 16h);
Rodzaj oferty Kursy kwalifikacyjne
280h
Termin zg艂oszenia 2017-08-31 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 1500 PLN
Organizator Anna Patelska-G贸rna, tel.774047580, email: apatelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kursy kwalifikacyjne

Konferencja S艂ucham 鈥 Komunikuj臋 鈥 Dzia艂am
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Konferencja dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uwzgl臋dniaj膮ca zmiany w podstawie programowej i propozycje metodyczne
Program
鈥 Dobra szko艂a- reforma o艣wiaty z punktu widzenia rodzica, ucznia i nauczyciela. mgr A Migacz RCRE Opole
鈥 Rola dobrego s艂uchania w komunikacji. Neurologopeda PP nr 51 Opole, mgr J Mrozi艅ska
鈥 S艂uchanie i s艂yszenie. Zalecenia. Dr. n. medycznych Renata Cudejko, specjalista otolaryngolog, foniatra, audiolog, Medincus Opole
鈥 Wykorzystanie metody audytywno 鈥搘erbalnej w codziennej praktyce 鈥濻ound Foundation for Babies鈥. Korzy艣ci wynikaj膮ce z posiadania aparat贸w s艂uchowych. mgr in偶. M. B艂aszczyk, Medicus Wroc艂aw
鈥 鈥濪zieci uwi臋zione w ciszy鈥 鈥 Problemy komunikacyjne dzieci z mutyzmem, autyzmem i ZA. mgr A. Ca艂us, RCRE Opole
鈥 Integracja sensoryczna na co dzie艅 dla dzieci i rodzic贸w- mgr M. Szendzielarz 鈥 Nowakowska, terapeuta SI, oligofrenopedagog ZSS Kad艂ub,
鈥 Przebieg rozwoju ucznia. Pedagogika oczekiwa艅 dziecka - jak wykorzysta膰 naturalne zaciekawienia na drodze odkrywania w艂asnego potencja艂u. mgr K. D膮bek, specjalista ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej RCRE Opole
Dodatkowe informacje
Prosimy o zg艂aszanie si臋 drog膮 elektroniczn膮, poprzez stron臋 RCRE, o udziale w konferencji decyduje kolejno艣膰 nadsy艂anych zg艂osze艅, https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-q4,
Rodzaj oferty Konferencja
4h
Termin zg艂oszenia 2017-09-26 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 60 PLN
Organizator Jolanta Wo艣-Radziej, tel.774047584, email: jwos@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Znaczenie diagnozy w procesie edukacyjnym - planowanie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przygotowanie do prowadzenia diagnozy oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2017-09-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Diagnozowanie potrzeb uczni贸w oraz indywidualizacja procesu nauczania

Praca z uczniem zdolnym
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Poznanie metod kszta艂cenia i wychowania oraz wymiana do艣wiadcze艅 zwi膮zanych z prac膮 z uczniem zdolnym.
Program
Spotkania w ramach sieci wsp贸艂pracy i samokszta艂cenia odbywa膰 si臋 b臋d臋 cyklicznie. G艂贸wnym miejsce konsultacji b臋dzie g艂贸wna siedziba Regionalnego Zespo艂u Plac贸wek Wsparcia Edukacji mieszcz膮ca si臋 przy ulicy G艂ogowskiej 27 w Opolu.
Tematyka spotka艅 b臋dzie ustalana na bie偶膮co w zale偶no艣ci od potrzeb uczestnik贸w sieci.
Rodzaj oferty Konsultacje zespo艂owe
3h
Termin zg艂oszenia 2017-10-03 Termin realizacji 2017-10-04 Odp艂atno艣膰 forma bezp艂atna
Organizator Beata Zofia Bu艂ka, tel.774047560, email: bbulka@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Sie膰
Terminarz 2017-10-04 16:00 - 18:15 Opole, ul. G艂ogowska 27, parter sala 1.34

Wprowadzenie do programowania w j臋zyku Python
Karta zg艂oszenia 禄

Program
Szkolenie dedykowane w szczeg贸lno艣ci nauczycielom ucz膮cym informatyki w szko艂ach podstawowych i ponadpodstawowych woj. opolskiego.
Szkolenie BEZP艁ATNE - w ramach Grant贸w Opolskiego Kuratora O艣wiaty.

Program:
Instalacja j臋zyka programowania Python
Zapoznanie ze 艣rodowiskiem pracy w j臋zyku Python
Podstawowe konstrukcje j臋zyka. Organizacja kodu
Wprowadzanie i wy艣wietlanie danych
Zmienne i operacje na zmiennych
Operatory por贸wnania. Operatory logiczne. Warto艣ci sta艂e
Wybrane modu艂y i metody
Tworzenie aplikacji z uwzgl臋dnieniem sekwencji polece艅, instrukcji warunkowej i p臋tli
Przyk艂adowe zadania do zastosowania na zaj臋ciach z uczniami
Dodatkowe informacje
Python zosta艂 wybrany przez Centraln膮 Komisj臋 Egzaminacyjn膮 jako tekstowy j臋zyk programowania do wyboru przez uczni贸w podchodz膮cych do egzaminu maturalnego z informatyki. Jest to jeden z najbardziej popularnych i najbardziej nowoczesnych j臋zyk贸w programowania. Cechuje go prostota kodu 藕r贸d艂owego po艂膮czona z mo偶liwo艣ciami tworzenia profesjonalnych aplikacji komputerowych na wiele system贸w operacyjnych.

Nauka tekstowego j臋zyka programowania jest wymagana przez "Warunki i spos贸b realizacji" nowej podstawy programowej od kl. VII.

Python nale偶y do najprostszych i naj艂atwiejszych do nauki j臋zyk贸w programowania. Dlatego jest doskona艂ym wyborem do nauki programowania przez osoby kt贸re do tej pory nie programowa艂y.

UWAGA
LICZBA OS脫B NA SZKOLENIU JEST OGRANICZONA. Zg艂oszenie si臋 na szkolenie nie jest r贸wnoznaczne z zakwalifikowaniem si臋 do udzia艂u w nim. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostan膮 wcze艣niej poinformowane o tym.

Zaj臋cia w dniach: 7.10 i 21.10, godz. 8:30-15:00
Rodzaj oferty Warsztaty
16h
Termin zg艂oszenia 2017-10-06 Termin realizacji 2017-10-07
- 2017-10-21
Odp艂atno艣膰 forma bezp艂atna
Organizator Roland Zimek, tel.774047571, email: rzimek@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Edukacja informatyczna
Terminarz 2017-10-07 8:30 - 15:00 Opole, ul. G艂ogowska 27, pi臋tro sala 2.7
2017-10-14 8:30 - 15:00 Opole, ul. G艂ogowska 27, pi臋tro sala 2.7
2017-10-21 8:30 - 15:00 Opole, ul. G艂ogowska 27, pi臋tro sala 2.7

Wprowadzenie do programowania w j臋zyku Python
Karta zg艂oszenia 禄

Program
Szkolenie dedykowane w szczeg贸lno艣ci nauczycielom ucz膮cym informatyki w szko艂ach podstawowych i ponadpodstawowych woj. opolskiego.
Szkolenie BEZP艁ATNE - w ramach Grant贸w Opolskiego Kuratora O艣wiaty.

Program:
Instalacja j臋zyka programowania Python
Zapoznanie ze 艣rodowiskiem pracy w j臋zyku Python
Podstawowe konstrukcje j臋zyka. Organizacja kodu
Wprowadzanie i wy艣wietlanie danych
Zmienne i operacje na zmiennych
Operatory por贸wnania. Operatory logiczne. Warto艣ci sta艂e
Wybrane modu艂y i metody
Tworzenie aplikacji z uwzgl臋dnieniem sekwencji polece艅, instrukcji warunkowej i p臋tli
Przyk艂adowe zadania do zastosowania na zaj臋ciach z uczniami
Dodatkowe informacje
Python zosta艂 wybrany przez Centraln膮 Komisj臋 Egzaminacyjn膮 jako tekstowy j臋zyk programowania do wyboru przez uczni贸w podchodz膮cych do egzaminu maturalnego z informatyki. Jest to jeden z najbardziej popularnych i najbardziej nowoczesnych j臋zyk贸w programowania. Cechuje go prostota kodu 藕r贸d艂owego po艂膮czona z mo偶liwo艣ciami tworzenia profesjonalnych aplikacji komputerowych na wiele system贸w operacyjnych.

Nauka tekstowego j臋zyka programowania jest wymagana przez "Warunki i spos贸b realizacji" nowej podstawy programowej od kl. VII.

Python nale偶y do najprostszych i naj艂atwiejszych do nauki j臋zyk贸w programowania. Dlatego jest doskona艂ym wyborem do nauki programowania przez osoby kt贸re do tej pory nie programowa艂y.

UWAGA
LICZBA OS脫B NA SZKOLENIU JEST OGRANICZONA. Zg艂oszenie si臋 na szkolenie nie jest r贸wnoznaczne z zakwalifikowaniem si臋 do udzia艂u w nim. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostan膮 wcze艣niej poinformowane o tym.

Zaj臋cia w dniach: 12.10, 19.10 i 26.10 w godz. 15:00 鈥 19:30
Rodzaj oferty Warsztaty
16h
Termin zg艂oszenia 2017-10-11 Termin realizacji 2017-10-12
- 2017-10-26
Odp艂atno艣膰 forma bezp艂atna
Organizator Roland Zimek, tel.774047571, email: rzimek@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Edukacja informatyczna
Terminarz 2017-10-12 15:00 - 19:30 Opole, ul. G艂ogowska 27, pi臋tro sala 2.7
2017-10-19 15:00 - 19:30 Opole, ul. G艂ogowska 27, pi臋tro sala 2.7
2017-10-20 15:00 - 19:30 Opole, ul. G艂ogowska 27, pi臋tro sala 2.7
2017-10-26 15:00 - 19:30 Opole, ul. G艂ogowska 27, pi臋tro sala 2.7

Prawa, obowi膮zki i odpowiedzialno艣膰 nauczyciela
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Uporz膮dkowanie wiedzy z zakresu praw i obowi膮zk贸w nauczycieli
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2017-10-24 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Rozw贸j osobisty i zawodowy nauczyciela

Studia podyplomowe - bibliotekoznawstwo z informacj膮 naukow膮
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Studia przygotowuj膮 do pracy w bibliotekach szkolnych oraz miejskich.
Program
Studia przygotowuj膮 do pracy w bibliotekach szkolnych i miejskich.
Rodzaj oferty Studia podyplomowe we wsp贸艂pracy z uczelniami wy偶szymi
270h
Termin zg艂oszenia 2017-10-25 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 1990 PLN
Organizator Agnieszka Skrzydelska, tel.774047564, email: askrzydelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Edukacja humanistyczna

Kurs kierownik贸w wycieczek szkolnych
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
przygotowanie nauczycieli do planowania, realizacji wycieczek szkolnych
uporz膮dkowanie wiedzy z zakresu obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych dotycz膮cych organizacji wycieczek szkolnych
Program
Kurs przeznaczony dla nauczycieli i wychowawc贸w
Rodzaj oferty Kursy
8h
Termin zg艂oszenia 2017-10-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 100 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kursy specjalistyczne

Rozw贸j i awans zawodowy nauczycieli STA呕YST脫W
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przygotowanie do planowania i realizacji w艂asnego planu rozwoju zawodowego
Program
Przygotowanie i realizacja w艂asnego planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie dokument贸w ( wzory pism) do wniosku do dyrektora o rozpocz臋cie procedury nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
Przygotowanie do rozmowy przed komisj膮 kwalifikacyjn膮
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2017-10-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 100 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny

Rozw贸j i awans zawodowy nauczycieli KONTRAKTOWYCH
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przygotowanie do planowania i realizacji w艂asnego planu rozwoju zawodowego
Program
Przygotowanie i realizacja w艂asnego planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie dokument贸w ( wzory pism) do wniosku do ORGANU PROWADZ膭CEGO
o rozpocz臋cie procedury nadania stopnia nauczyciela MIANOWANEGO
Przygotowanie do rozmowy przed komisj膮 EGZAMINACYJN膭
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2017-10-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 100 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Rozw贸j osobisty i zawodowy nauczyciela


© RZPWE 2014 - 2017            Pomoc techniczna: 77 404 75 41            Zg艂oszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy