Cennik 禄

Informacje 禄

Zg艂oszenie na WDN 禄
Wspomaganie szk贸艂


Oferta - plakat


Szukaj (227 dost臋pnych)

Kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogiczno - metodycznego do nauczania j臋zyka angielskiego
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Uzyskanie kwalifikacji z przygotowania pedagogiczno-metodycznego do nauczania danego j臋zyka obcego w szkole (Rozporz膮dzenie MEN z dnia 12.03.2009 r. Dz. U. Nr 50, poz. 400)
Program
Zaj臋cia realizowane po uzyskaniu zgody Opolskiego Kuratora O艣wiaty; zjazdy weekendowe (1-2 razy w miesi膮cu po 16h); 1600-2000 z艂 w zale偶no艣ci od liczby uczestnik贸w (12-20 os), p艂atne w 3 ratach; 280 (w tym 140h pracy w艂asnej)
Rodzaj oferty Kursy kwalifikacyjne
280h
Termin zg艂oszenia 2016-12-10 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 1600 PLN
Organizator Anna Patelska-G贸rna, tel.774047580, email: apatelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kursy kwalifikacyjne

Pot臋ga czytania - czytanie do pot臋gi
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przedstawienie ciekawych sposob贸w omawiania lektur , prezentacja nowych lektur z obowi膮zuj膮cej podstawy programowej, przedstawienie mo偶liwo艣ci powo艂ywania w szko艂ach Dyskusyjnych Klub贸w Edukacyjnych
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2016-12-16 Termin realizacji 2016-12-17 Odp艂atno艣膰 90 PLN
Organizator Agnieszka Skrzydelska, tel.774047564, email: askrzydelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Edukacja humanistyczna

Skuteczne zarz膮dzanie o艣wiat膮 na poziomie lokalnym
Karta zg艂oszenia 禄

Program
w programie warsztat贸w :
- zmiany w prawie o艣wiatowym - projekt ustawy prawo o艣wiatowe zast臋puj膮cej ustaw臋 o systemie o艣wiaty
- ruch kadrowy w praktyce
- nowy ustr贸j szkolny - dzia艂ania jednostek samorz膮du terytorialnego
w zakresie sieci szk贸艂,
- podejmowanie przez jednostki samorz膮du terytorialnego uchwa艂 potwierdzaj膮cych przekszta艂cenia oraz wynikaj膮ce z tych przekszta艂ce艅 zmiany w sieci szkolnej

Dodatkowe informacje
koszt udzia艂u w warsztatch wynosi 360,00 z艂. Wp艂aty nale偶y dokona膰 na konto bankowe
nr 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743 z dopiskiem 鈥濻kuteczne zarz膮dzanie o艣wiat膮 na poziomie lokalnym" nr 127/W/RCRE/16
Rodzaj oferty Warsztaty
12h
Termin zg艂oszenia 2016-12-16 Termin realizacji 2016-12-19
- 2016-12-20
Odp艂atno艣膰 360 PLN
Organizator Renata Najwer, tel.774047575, email: rnajwer@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Organizacja i zarz膮dzanie w o艣wiacie

Mediacje i negocjacje -metod膮 rozwi膮zywania konflikt贸w
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Zdobycie praktycznej wiedzy i umiej臋tno艣ci z zakresu radzenia sobie z konfliktem - od podstaw do praktyki
Program
Prowadz膮cy: Jolanta Wo艣-Radziej
Rodzaj oferty Warsztaty
16h
Termin zg艂oszenia 2016-12-20 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Jolanta Wo艣-Radziej, tel.781312612, email: jwos@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Umiej臋tno艣ci wychowawcze i psychologiczne

TIK w edukacji wczesnoszkolnej
Karta zg艂oszenia 禄

Rodzaj oferty Warsztaty
16h
Termin zg艂oszenia 2016-12-21 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Renata Najwer, tel.774047575, email: rnajwer@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Kurs dla kandydat贸w na wychowawc贸w plac贸wek wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przygotowanie do pe艂nienia funkcji wychowawcy w plac贸wce wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
Rodzaj oferty Kursy
36h
Termin zg艂oszenia 2016-12-31 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kursy specjalistyczne

Dziecko przewlekle chore. Dziecko z cukrzyc膮 w szkole i w przedszkolu.
Karta zg艂oszenia 禄

Program
- Co to jest choroba przewlek艂a i jej cechy?
- Psychologiczne nast臋pstwa choroby przewlek艂ej (l臋k, poczucie zagro偶enia).
- Rola szko艂y i przedszkola w 偶yciu chorego dziecka.
- Czynniki wp艂ywaj膮ce na funkcjonowanie chorego dziecka w przedszkolu i szkole.
- Jak szko艂a i mo偶e si臋 przygotowa膰 na przyj臋cie chorego ucznia?

- Co to jest cukrzyca typu 1?
- Jak zachowa膰 si臋 w sytuacjach szczeg贸lnych?
- Jak rozpozna膰 hipoglikemi臋 i hiperglikemi臋?
- Powinno艣ci nauczyciela w opiece nad dzieckiem z cukrzyc膮?
- Co mo偶e zrobi膰 szko艂a, przedszkole dla dziecka z cukrzyc膮?
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2017-01-23 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 100 PLN
Organizator Alicja Ca艂us, tel.774047553, email: acalus@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Realizacja pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dziecko przewlekle chore. Dziecko z astm膮 i alergi膮 w szkole i w przedszkolu.
Karta zg艂oszenia 禄

Program
- Co to jest choroba przewlek艂a i jej cechy?
- Psychologiczne nast臋pstwa choroby przewlek艂ej (l臋k, poczucie zagro偶enia).
- Rola szko艂y i przedszkola w 偶yciu chorego dziecka.
- Czynniki wp艂ywaj膮ce na funkcjonowanie chorego dziecka w przedszkolu i szkole.
- Jak szko艂a i mo偶e si臋 przygotowa膰 na przyj臋cie chorego ucznia?

- Przyczyny i objawy alergii i astmy.
- Procedury post臋powania w napadzie astmy w szkole.
- Problemy emocjonalne dziecka z astm膮 oskrzelow膮.
- Przygotowanie kadry nauczycielskiej do sprawowania opieki nad dzieckiem z astm膮 oskrzelow膮.
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2017-01-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 100 PLN
Organizator Alicja Ca艂us, tel.774047553, email: acalus@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Realizacja pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Matematyczna wyobra藕nia przestrzenna w dzia艂aniu
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
wzbogacenie repertuaru zabaw i 膰wicze艅 matematycznych
Program
1. Od bry艂y do figury czy od figury do bry艂y
2. Rozwijanie percepcji i wyobra藕ni przestrzennej z zastosowaniem podstawowych bry艂, 膰wiczenia, zabawy
3. Co wida膰, czego nie wida膰
3. Kszta艂towanie intuicji geometrycznej dzieci
Rodzaj oferty Warsztaty
5h
Termin zg艂oszenia 2017-01-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Krystyna Maria D膮bek, tel.774047581, email: kdabek@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Wielkanocny kiermasz pomys艂贸w
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Nabycie umiej臋tno艣ci wykorzystania r贸偶nych materia艂贸w do tworzenia ozd贸b 艣wi膮tecznych
Program
Na 偶yczenie zleceniodawcy zaj臋cia mog膮 by膰 organizowane w macierzystej plac贸wce uczestnik贸w.
Rodzaj oferty Warsztaty
14h
Termin zg艂oszenia 2017-02-01 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 190 PLN
Organizator Alicja O艣ci艂owska, tel.774047563, email: aoscilowska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Edukacja plastyczna

Matematyka ze sznurka i kubka
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
wzbogacenie repertuaru zabaw i 膰wicze艅 matematycznych
Program
1. Matematyczne rytua艂y
2. Dzieci臋ce liczenie z nietypow膮 pomoc膮
3. Jak liczy膰, aby policzy膰, co liczy膰, aby si臋 doliczy膰
Rodzaj oferty Warsztaty
5h
Termin zg艂oszenia 2017-02-10 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Krystyna Maria D膮bek, tel.774047581, email: kdabek@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Rozwijanie my艣lenia matematycznego. Efektywne stawianie pyta艅 oraz formu艂owanie problem贸w nie tylko przez nauczycieli
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Znaczenie pyta艅 w procesie uczenia si臋 dzieci, poznanie warto艣ci edukacyjnej samodzielnie skonstruowanych przez dziecko pyta艅 i problem贸w
Program
1. Nauczanie pytajne, co to jest
2. Rola pyta艅 w rozwoju my艣lenia dziecka
3. Problem, m贸j czy tw贸j
4. Uczenie si臋 poprzez konstruowanie i poszukiwanie rozwi膮za艅 problem贸w
Rodzaj oferty Warsztaty
5h
Termin zg艂oszenia 2017-02-10 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Krystyna Maria D膮bek, tel.774047581, email: kdabek@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Nauczanie pytajne - spr贸buj - warto
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Om贸wienie roli nauczania pytajnego dla rozwoju dziecka
Program
1. Nauczanie pytajne, co to jest
2. Po co nazywa膰 to co niewiadome?
3. Zadawanie pyta艅 a my艣lenie pytajne
4. Formu艂owanie pyta艅 problemowych
5. Wdra偶anie do my艣lenia jakim jest rozumowanie
Rodzaj oferty Warsztaty
5h
Termin zg艂oszenia 2017-02-10 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Krystyna Maria D膮bek, tel.774047581, email: kdabek@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Dziecko z autyzmem i Zespo艂em Aspergera w szkole i przedszkolu
Karta zg艂oszenia 禄

Program
- Triada zaburze艅 autystycznych.
- Rozpoznawanie symptom贸w i objaw贸w autyzmu.
- Dostosowanie wymaga艅 edukacyjnych dla dzieci z autyzmem.
- Organizacja i wybrane metody pracy.

- Rozpoznawanie symptom贸w i objaw贸w Zespo艂u Aspergera.
- Dostosowanie wymaga艅 edukacyjnych dla dzieci z Zespo艂em Aspergera.
- Organizacja i wybrane metody pracy.
- Podstawy prawne organizacji kszta艂cenia dzieci z autyzmem i Zespo艂em Aspergera.
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2017-02-27 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 100 PLN
Organizator Alicja Ca艂us, tel.774047553, email: acalus@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Realizacja pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Logiczne my艣lenie, pu艂apki umys艂u
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
wzbogacenie repertuaru zabaw i 膰wicze艅 nie tylko matematycznych
rozwijanie my艣lenia logicznego w r贸偶nych obszarach aktywno艣ci dzieci
Program
1. Sytuacja zadaniowa a my艣lenie logiczne
2. Logika z obrazka, z tekstu, z diagramu
3. Od przyczyny do skutku, czy od skutku do przyczyny
4. My艣lenie i dzia艂anie
Rodzaj oferty Warsztaty
5h
Termin zg艂oszenia 2017-03-04 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Krystyna Maria D膮bek, tel.774047581, email: kdabek@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna


© RZPWE 2014 - 2016            Pomoc techniczna: 77 404 75 41            Zg艂oszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy