Cennik 禄

Informacje 禄

Zg艂oszenie na WDN 禄
Wspomaganie szk贸艂


Oferta - plakat


Szukaj (259 dost臋pnych)

Dziecko z autyzmem i Zespo艂em Aspergera w szkole i przedszkolu. Grupa III
Limit miejsc wyczerpany

Program
- Triada zaburze艅 autystycznych.
- Rozpoznawanie symptom贸w i objaw贸w autyzmu.
- Dostosowanie wymaga艅 edukacyjnych dla dzieci z autyzmem.
- Organizacja i wybrane metody pracy.

- Rozpoznawanie symptom贸w i objaw贸w Zespo艂u Aspergera.
- Dostosowanie wymaga艅 edukacyjnych dla dzieci z Zespo艂em Aspergera.
- Organizacja i wybrane metody pracy.
- Podstawy prawne organizacji kszta艂cenia dzieci z autyzmem i Zespo艂em Aspergera.
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2017-03-27 Termin realizacji 2017-04-01 Odp艂atno艣膰 100 PLN
Organizator Alicja Ca艂us, tel.774047553, email: acalus@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Realizacja pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dziecko przewlekle chore. Dziecko z cukrzyc膮 astm膮 i alergi膮 w szkole i w przedszkolu.
Karta zg艂oszenia 禄

Program
- Co to jest choroba przewlek艂a i jej cechy?
- Psychologiczne nast臋pstwa choroby przewlek艂ej (l臋k, poczucie zagro偶enia).
- Rola szko艂y i przedszkola w 偶yciu chorego dziecka.
- Czynniki wp艂ywaj膮ce na funkcjonowanie chorego dziecka w przedszkolu i szkole.
- Jak szko艂a mo偶e si臋 przygotowa膰 na przyj臋cie chorego ucznia?

- Co to jest cukrzyca typu 1?
- Jak zachowa膰 si臋 w sytuacjach szczeg贸lnych? Procedury post臋powania.
- Jak rozpozna膰 hipoglikemi臋 i hiperglikemi臋?
- Powinno艣ci nauczyciela w opiece nad dzieckiem z cukrzyc膮?
- Co mo偶e zrobi膰 szko艂a, przedszkole dla dziecka z cukrzyc膮?

- Przyczyny i objawy alergii i astmy.
- Procedury post臋powania w napadzie astmy w szkole.
- Problemy emocjonalne dziecka z astm膮 oskrzelow膮.
- Przygotowanie kadry nauczycielskiej do sprawowania opieki nad dzieckiem z astm膮 oskrzelow膮.
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2017-03-27 Termin realizacji 2017-04-08 Odp艂atno艣膰 100 PLN
Organizator Alicja Ca艂us, tel.774047553, email: acalus@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Realizacja pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Logiczne my艣lenie, pu艂apki umys艂u
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
wzbogacenie repertuaru zabaw i 膰wicze艅 nie tylko matematycznych
rozwijanie my艣lenia logicznego w r贸偶nych obszarach aktywno艣ci dzieci
Program
1. Sytuacja zadaniowa a my艣lenie logiczne
2. Logika z obrazka, z tekstu, z diagramu
3. Od przyczyny do skutku, czy od skutku do przyczyny
4. My艣lenie i dzia艂anie
Rodzaj oferty Warsztaty
5h
Termin zg艂oszenia 2017-03-28 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Krystyna Maria D膮bek, tel.774047581, email: kdabek@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Dysleksja na lekcjach j臋zyka angielskiego
Karta zg艂oszenia 禄

Program
Warsztaty przeznaczone s膮 dla nauczycieli j臋zyka angielskiego szko艂y podstawowej i gimnazjalnej. Opr贸cz teoretycznych informacji dotycz膮cych dysleksji przedstawione zostan膮 przyk艂adowe 膰wiczenia, zabawy, formy pracy z uczniem dyslektycznym.
Rodzaj oferty Warsztaty
5h
Termin zg艂oszenia 2017-03-30 Termin realizacji 2017-04-01 Odp艂atno艣膰 90 PLN
Organizator Bronis艂awa Niespor, tel.774047561, email: bniespor@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny J臋zyki obce

Od czytania鈥 do czytania krytycznego. Krok po kroku
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Rozwijanie kompetencji j臋zykowych dzieci w zakresie czytania, rozumowania, dostrzegania zale偶no艣ci
Program
1. Poziomy czytania krytycznego
2. Odczytywanie a rozumienie informacji... r贸wnie偶 tej nie podanej wprost
3. Rozumienie tre艣ci tekstu w r贸偶nych formach czytania
Rodzaj oferty Warsztaty
5h
Termin zg艂oszenia 2017-03-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Krystyna Maria D膮bek, tel.774047581, email: kdabek@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Metoda Antares kontra trudno艣ci w czytaniu
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Kszta艂towanie umiej臋tno艣ci czytania ze zrozumieniem i analizy tekstu
Program
1. Metoda Antares w nauce czytania i terapii trudno艣ci w czytaniu
2. Etapy pracy z wykorzystaniem metody
3. Rodzaje 膰wicze艅
Rodzaj oferty Warsztaty
5h
Termin zg艂oszenia 2017-03-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Krystyna Maria D膮bek, tel.774047581, email: kdabek@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny

Kurs dla kierownik贸w plac贸wek wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przygotowanie do kierowania plac贸wk膮 wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y
Program
Program kursu
1. Planowanie pracy wychowawczej - 1 godz.
2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i m艂odzie偶y:: - 1 godz.
podzia艂 na grupy, wyb贸r samorz膮du, rada kolonii - obozu,
rozk艂ad dnia, ,rada wychowawc贸w

3. Bezpiecze艅stwo 偶ycia i zdrowia uczestnik贸w - 2 godz.

- abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprz臋tu do 膰wicze艅 udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabieg贸w resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator) 3 godz

4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadr膮 pedagogiczn膮 oraz z personelem administracyjno-obs艂ugowym, elementy zarz膮dzania kryzysowego 2 godz.

5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku
Dodatkowe informacje
Na zako艅czenie kursu

Egzamin sprawdzaj膮cy wiedz臋 i umiej臋tno艣ci zdobyte podczas kursu
Rodzaj oferty Kursy
10h
Termin zg艂oszenia 2017-03-30 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 100 PLN
Organizator Andrzej Migacz, tel.774047550, email: amigacz@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kursy specjalistyczne

Jak tworzy膰 przedszkole promuj膮ce zdrowie? GRUPA PRZEDSZKOLA
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przygotowanie do pe艂nienia roli lidera i /lub koordynatora w SzPZ. Poznanie koncepcji i strategii tworzenia SzPZ; nabycie umiej臋tno艣ci zarz膮dzania projektami promocji zdrowia
Program
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnik贸w do wype艂niania zada艅 koordynatora
w przedszko艂ach i plac贸wkach promuj膮cych zdrowie, szkolenie umiej臋tno艣ci projektowania pracy profilaktyczno-wychowawczej zgodnie z koncepcj膮, strategi膮 dzia艂a艅 oraz standardami SzPZ. Wa偶nym celem jest nabycie umiej臋tno艣ci zarz膮dzania projektami promocji zdrowia (od diagnozy do ewaluacji) oraz autoewaluacji w艂asnych dzia艂a艅 szko艂y w zakresie realizacji standard贸w SzPZ.
Rodzaj oferty Warsztaty
18h
Termin zg艂oszenia 2017-03-30 Termin realizacji 2017-04-01
- 2017-04-22
Odp艂atno艣膰 220 PLN
Organizator Agnieszka Skrzydelska, tel.774047564, email: askrzydelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia

Redagowanie gazetki/biuletynu w j臋zyku niemieckim
Karta zg艂oszenia 禄

Program
Musisz przygotowa膰 gazetk臋, ulotk臋 lub materia艂 informacyjny na stron臋 internetow膮? Robisz to w Wordzie, a zdj臋cia pobierasz z wyszukiwarki Google? Jeste艣 zdania, 偶e to wystarczy i masz nadziej臋, 偶e ca艂膮 reszt膮 zajmie si臋 grafik lub webmaster? Je艣li tak, to nie jest to szkolenie dla Ciebie! Tu dowiesz si臋, jak przej膮膰 kontrol臋 nad ca艂ym procesem tw贸rczym - zorganizowa膰 efektywn膮 wsp贸艂prac臋 mi臋dzy uczniami, zapanowa膰 nad typografi膮, formatem i rozdzielczo艣ci膮 zdj臋膰, zadba膰 o poszanowanie praw autorskich i profesjonalnie opracowa膰 publikacj臋, wykorzystuj膮c do tego bezp艂atne zasoby internetowe. Nabyte umiej臋tno艣ci wykorzystasz w swojej pracy i podzielisz si臋 nimi ze swoimi uczniami. To szkolenie dla ka偶dego nauczyciela, kt贸ry nauczanie j臋zyka niemieckiego 艂膮czy z praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy przy przygotowywaniu (nie tylko) niemieckoj臋zycznych publikacji.

Warsztaty w dniu 08.04.2017- RCRE Opole, ul. G艂ogowska 27, 9.00-15.30
Dodatkowe informacje
Program szkolenia:
鈥 Wsp贸艂praca ucze艅-ucze艅 i nauczyciel-ucze艅 przy redagowaniu tekst贸w z wykorzystaniem edytor贸w tekstu w chmurze
鈥 Obrazy w publikacjach drukowanych i na no艣nikach elektronicznych (藕r贸d艂a pozyskiwania obraz贸w, grafika wektorowa vs. grafika rastrowa, formaty, rozdzielczo艣膰 i edycja zdj臋膰)
鈥 Typografia (kroje pisma, 藕r贸d艂a pozyskiwania, dob贸r i instalacja czcionek)
鈥 Prawa autorskie przy przygotowywaniu materia艂贸w do publikacji
鈥 Oprogramowanie do tworzenia publikacji przeznaczonych do druku

Cele: Nabycie umiej臋tno艣ci tworzenia i obr贸bki materia艂贸w przeznaczonych do druku (gazetki szkolne, biuletyny, ulotki, og艂oszenia) i do publikacji na no艣nikach elektronicznych (blogi, strony www, prezentacje).
Grupa docelowa: nauczyciele klas 4-6 szko艂y podstawowej i gimnazjum (pod k膮tem wsp贸艂pracy z uczniami), inni nauczyciele (pod k膮tem nabycia umiej臋tno艣ci potrzebnych do przygotowywania materia艂贸w przeznaczonych do publikacji.
Prowadzenie: Ryszard Karolkiewicz
Rodzaj oferty Warsztaty
8h
Termin zg艂oszenia 2017-03-31 Termin realizacji 2017-04-08 Odp艂atno艣膰 forma bezp艂atna
Organizator Izabela Szczepa艅ska, tel.774047588, email: iszczepanska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny J臋zyki obce
Program Niwki

Sie膰 nauczycieli promuj膮cych program eTwinning
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Wymiana dobrych praktyk w艣r贸d nauczycieli realizuj膮cych projekty wsp贸艂pracy zagranicznej eTwinning.
Spotkania odbywaj膮 si臋 co dwa miesi膮ce we wtorki i maj膮 form臋 warsztat贸w, na kt贸rych prezentowane s膮 aplikacje u偶yteczne podczas realizacji projekt贸w.
Program
Warsztaty odb臋d膮 si臋 4 kwietnia 2017r. w godzinach 15:30-18.00 w RZPWE ul. G艂ogowska 27, sala 1.34.
Rodzaj oferty Warsztaty
3h
Termin zg艂oszenia 2017-04-03 Termin realizacji 2017-04-04 Odp艂atno艣膰 forma bezp艂atna
Organizator Bronis艂awa Niespor, tel.774047561, email: bniespor@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny J臋zyki obce

Klub Dyrektora Szko艂y Zawodowej
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Celem spotkania jest aktualizacja wiedzy z zakresu:
- organizacji kszta艂cenia zawodowego i ustawicznego w szkole zawodowej w dobie reformy szkolnictwa zawodowego;
- prawa o艣wiatowego w zakresie dostosowania organizacji pracy szko艂y w obliczu transformacji o艣wiaty;
- prawa pracy w kontek艣cie ruchu kadrowego;
- zasad tworzenia arkusza organizacyjnego plac贸wki na rok szkolny 2017/2018;
- tworzenia arkusza organizacyjnego plac贸wki z punktu widzenia kuratorium o艣wiaty;
- Polskiej Ramy Kwalifikacji;
- doradztwa zawodowego w szkole w kontek艣cie reformy o艣wiaty.Program
04.04.2017r. zakwaterowanie i obiad 14:00-15:00
modu艂:Zadania dyrektor贸w szk贸艂 w zwi膮zku z reform膮 o艣wiaty 2017 roku. Prawo pracy w o艣wiacie, ruch kadrowy w okresie wprowadzania zmian. 15:00-19:30
05.04.2017r. 08:30-19:30
modu艂y:Kszta艂cenie zawodowe dla rynku pracy.Zmiany w systemie kszta艂cenia zawodowego- konferencja z udzia艂em wicedyrektora ORE ds. kszta艂cenia zawodowego, konsultacje z Pani膮 wicedyrektor ORE d.kszta艂cenia zawodowego; Nadz贸r pedagogiczny w szkole w 艣wietle obowi膮zuj膮cych zmian; Arkusz organizacyjny plac贸wki na rok szkolny 2017/18; Arkusz organizacyjny szko艂y z punktu widzenia kuratorium o艣wiaty- warsztaty, konsultacje z zast臋pc膮 dyrektora Wydzia艂 organizacji i pragmatyki zawodowej Opolskie Kuratorium O艣wiaty
06.04.2017r. 08-14.00
modu艂y:Marketing i reklama szko艂y zawodowej;Polska Rama Kwalifikacji;Doradztwo zawodowe w nowym systemie o艣wiaty.Dodatkowe informacje
Kontakt: El偶bieta Jurkowska te. 77 404 7 56 ejurkowska@rcre.opolskie.pl
Istnieje mo偶liwo艣膰 op艂aty za form臋 po jej uko艅czeniu. Cena formy nie zawiera op艂aty za konferencj臋. Udzia艂 w niej jest bezp艂atny.

Rodzaj oferty Warsztaty
21h
Termin zg艂oszenia 2017-04-03 Termin realizacji 2017-04-04
- 2017-04-06
Odp艂atno艣膰 360 PLN
Organizator El偶bieta Jurkowska, tel.774047556, email: ejurkowska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kszta艂cenie zawodowe

Konferencja - Kszta艂cenie zawodowe dla rynku pracy. Zmiany w systemie kszta艂cenia zawodowego
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Konferencja b臋dzie po艣wi臋cona zmianom w szkolnictwie zawodowym od 1 wrze艣nia 2017 r. Go艣ciem konferencji b臋dzie wicedyrektor O艣rodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z Pani Bo偶ena Mayer- Gawron. Spotkanie to b臋dzie pomocne przy wdro偶eniu reformy kszta艂cenia zawodowego u nas w regionie.
Program
Konferencja skierowana jest do dyrektor贸w szk贸艂 zawodowych, wicedyrektor贸w tych szk贸艂, kierownik贸w kszta艂cenia praktycznego, nauczycieli zawodu, doradc贸w zawodowych.
Dodatkowe informacje
Pytania prosz臋 kierowa膰 do El偶biety Jurkowskiej e-mail: ejurkowska@rcre.opolskie.pl
lub tel. 77 404 75 56

Serdecznie zapraszamy
Rodzaj oferty Konferencja
3h
Termin zg艂oszenia 2017-04-03 Termin realizacji 2017-04-05 Odp艂atno艣膰 forma bezp艂atna
Organizator El偶bieta Jurkowska, tel.774047556, email: ejurkowska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Kszta艂cenie zawodowe

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne po艣wi臋cone kontynuacji projektu 鈥濷polska eSzko艂a, szko艂膮 ku przysz艂o艣ci鈥
Karta zg艂oszenia 禄

Program
Serdecznie zapraszam Pa艅stwa na spotkanie informacyjno-konsultacyjne po艣wi臋cone kontynuacji projektu 鈥濷polska eSzko艂a, szko艂膮 ku przysz艂o艣ci鈥.
Trwa艂o艣膰 projektu ko艅czy si臋 wraz z ko艅cem roku szkolnego 2016/2017.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odb臋dzie si臋 w dniu 7 kwietnia 2017 r.
o godz. 10.00 w siedzibie RZPWE Opole, ul. G艂ogowska 27, sala 1.7
W trakcie spotkania om贸wione zostan膮 niezwykle istotne kwestie zwi膮zane z dalszym funkcjonowaniem Opolskie eSzko艂y, w tym:
-oferta utrzymania 艂膮cz,
-oferta dost臋pu do portalu wraz z us艂ugami dziedzinowymi,
-oferta doposa偶enia szk贸艂 w nowy sprz臋t w ramach op艂aty abonamentowej,
-oferta opieki merytoryczno-technicznej.


Rodzaj oferty Konferencja
2h
Termin zg艂oszenia 2017-04-05 Termin realizacji 2017-04-07 Odp艂atno艣膰 forma bezp艂atna
Organizator Artur Nowak, tel.774047540, email: anowak@rzpwe.opolskie.pl
Obszar tematyczny

Jak tworzy膰 szko艂臋 promuj膮c膮 zdrowie? GRUPA SZKO艁Y
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Przygotowanie do pe艂nienia roli lidera i /lub koordynatora w SzPZ. Poznanie koncepcji i strategii tworzenia SzPZ; nabycie umiej臋tno艣ci zarz膮dzania projektami promocji zdrowia
Program
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnik贸w do wype艂niania zada艅 koordynatora
w szko艂ach i plac贸wkach promuj膮cych zdrowie, szkolenie umiej臋tno艣ci projektowania pracy profilaktyczno-wychowawczej zgodnie z koncepcj膮, strategi膮 dzia艂a艅 oraz standardami SzPZ. Wa偶nym celem jest nabycie umiej臋tno艣ci zarz膮dzania projektami promocji zdrowia (od diagnozy do ewaluacji) oraz autoewaluacji w艂asnych dzia艂a艅 szko艂y w zakresie realizacji standard贸w SzPZ.
Rodzaj oferty Warsztaty
18h
Termin zg艂oszenia 2017-04-07 Termin realizacji 2017-04-08
- 2017-04-29
Odp艂atno艣膰 220 PLN
Organizator Agnieszka Skrzydelska, tel.774047564, email: askrzydelska@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia

W Szczebrzeszynie chrz膮szcz brzmi w trzcinie
Karta zg艂oszenia 禄

Cel
Rozwijanie kompetencji j臋zykowych dzieci
Program
1. Etapy kszta艂towania poprawnego pisania
2. Czyta膰, czyta膰 i jeszcze raz czyta膰
3. Nietypowe metody zapami臋tywania ortogram贸w
Rodzaj oferty Warsztaty
5h
Termin zg艂oszenia 2017-04-10 Termin realizacji zapytaj
organizatora
Odp艂atno艣膰 wed艂ug tabeli cennika
Organizator Krystyna Maria D膮bek, tel.774047581, email: kdabek@rcre.opolskie.pl
Obszar tematyczny Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna


© RZPWE 2014 - 2017            Pomoc techniczna: 77 404 75 41            Zg艂oszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy