Proszę czekać...
Logo OCE Opole

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2024/2025

Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (24 dostępnych)


Program:
Treści:
• Dylematy oceniających i ocenianych
• Ocenianie jako proces wsparcia ucznia w uczeniu się i rozwijaniu odpowiedzialności za własne działanie
• Mój wysiłek, moja ocena
• Działania rozwijające świadomość własnej oceny z perspektywy ucznia

Uwaga: warsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch grupach - dla nauczycieli klas 1-3 oraz dla pozostałych nauczycieli j. niemieckiego
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego realizowane w ramach Programu Niwki 2024 - Forum germanisty
Termin: 19.08.2024
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
Prowadząca: Krystyna Dąbek
Organizatorka szkolenia: Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki (i.szczepanska@oce.opolskie.pl, tel. 786 954 402)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
i.szczepanska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-08-19
Terminarz:
2024-08-19 14.00 - 17.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

2024-08-19 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

Program:
Gry i zabawy językowe wspierające komunikację (gry słowne, role-playing, piosenki)
Wykorzystanie materiałów wizualnych i multimedialnych (karty obrazkowe, filmy, aplikacje edukacyjne)
Techniki pracy w parach i grupach (dialogi, scenki, projekty grupowe). A to wszystko aby nasi uczniowie nie bali się mówić i komunikować
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego realizowane w ramach Programu Niwki 2024 - cykl I Nauczanie języka mniejszości narodowej (Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych)
Termin: 21.08.2024
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
Prowadząca: Elżbieta Wydra
Organizatorka szkolenia: Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki (i.szczepanska@oce.opolskie.pl, tel. 786 954 402)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
i.szczepanska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-08-21
Terminarz:
2024-08-21 14.00 - 17.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2024-08-21 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Program:
„Reklama, filmik, gra i piosenka“ – wykorzystanie krótkich reklam, filmików, gier i piosenek do rozwijania sprawności (słuchania, mówienia, ...) na lekcjach języka niemieckiego.
Cel szkolenia: Nauczyciele zdobędą konkretne karty pracy do wykorzystanych filmików /reklam/ piosenek oraz gry do rozwijania umiejętności komunikacyjnych u dzieci/ młodzieży na różnych poziomach językowych podczas lekcji języka niemieckiego.
Przetestujemy gry i zabawy językowe wspierające komunikację oraz zawierające elementy Landeskunde (dialogi, sudoku językowe, piosenki)
Wykorzystamy materiały wizualne i multimedialne (filmy, reklamy, piosenki, aplikacje edukacyjne), by praca na autentycznych materiałach zachęcała naszych uczniów do uczenia się języka niemieckiego i przezwyciężenia strachu przed mówieniem.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego realizowane w ramach Programu Niwki 2024 - cykl II Metodyka nauczania języka niemieckiego (Kompetencje językowe bez tajemnic)
Termin: 21.08.2024
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
Prowadząca: Gabriela Janicka
Organizatorka szkolenia: Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki (i.szczepanska@oce.opolskie.pl, tel. 786 954 402)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
i.szczepanska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-08-21
Terminarz:
2024-08-21 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

Program:
Treści:
Gra terenowa (umiejętności wychowawcze, interpersonalne, priorytety MEN)
- tworzenie komunikatów w języku ETR;
- budowa prostych interdyscyplinarnych gier terenowych;
- kształtowanie postaw prozdrowotnych i społecznych;
- kształtowanie umiejętności analitycznych konstruowania wypowiedzi w odniesieniu do ekonomii słów i krytycznego myślenia

Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego realizowane w ramach Programu Niwki 2024 - Forum germanisty
Termin: 22.08.2024
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
Prowadząca: dr Ewelina Policińska
Organizatorka szkolenia: Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki (i.szczepanska@oce.opolskie.pl, tel. 786 954 402)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
i.szczepanska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-08-22
Terminarz:
2024-08-22 14.00 - 17.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2024-08-22 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

Program:
Chcesz dowiedzieć się/ odświeżyć sobie:
• jak sformułować i ustalać cele lekcji?
• jak tworzyć angażujące aktywności na lekcji?
• jak efektywnie strukturyzować lekcję?
• co warto by znalazło się we: wprowadzeniu, rozwinięciu i podsumowaniu, aby lekcja była efektywna?
Zapraszam na spotkanie warsztatowe w czwartek 22 sierpnia 2024 r., aby zaPLANować swoje lekcje w nowym roku szkolnym.
Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętności i narzędzia niezbędne do skutecznego planowania lekcji, które angażują uczniów i wspierają ich rozwój. Uczestnicy nauczą się tworzyć spójne, różnorodne i dostosowane do różnych sposobów uczenia się, które sprzyjają interaktywności i motywacji uczniów.
Program:
1. Uczyć się, ale jak i po co?
2. Elementy skutecznego planu zajęć
3. Tworzenie angażujących lekcji
4. Dobre praktyki - refleksja

Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego realizowane w ramach Programu Niwki 2024 - cykl II Metodyka nauczania języka niemieckiego (Ekspresowo po metodach – zaplanuj dobrze swoją lekcję)
Termin: 22.08.2024
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
Prowadząca: Barbara Chyłka
Organizatorka szkolenia: Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki (i.szczepanska@oce.opolskie.pl, tel. 786 954 402)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
i.szczepanska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-08-22
Terminarz:
2024-08-22 14.00 - 17.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2024-08-22 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Program:
Chcesz nauczyć się kształtować kompetencje 4K na swoich lekcjach?
Chcesz, aby Twoje zajęcia były ciekawe, motywujące i angażujące?
Chcesz poznać przykłady aktywności, które wykorzystasz w swojej pracy?

Zapraszamy na szkolenie, na którym poznasz aktywności, które przyporządkujemy do konkretnych umiejętności.

Tandem BarbEla czyli Basia Chyłka i Ela Wydra zaprasza na warsztaty do Niwek.
Dla kogo:
nauczyciele IV- VIII oraz szkół ponadpodstawowych

Program:
Czym jest 4k?
Kompetencje 4K a językowe aktywności komunikacyjne zusammen im Deutschunterricht.
Podsumowanie aktywności, wymiana refleksji, pomysły na angażujące lekcje niemieckiego.


Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego z woj. opolskiego i śląskiego realizowane w ramach Programu Niwki 2024 - cykl II Metodyka nauczania języka niemieckiego (Kompetencje językowe bez tajemnic)
Termin: 23.08.2024
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Niwkach
Prowadzące: Barbara Chyłka i Elżbieta Wydra
Organizatorka szkolenia: Izabela Szczepańska - koordynatorka Programu Niwki (i.szczepanska@oce.opolskie.pl, tel. 786 954 402)

Izabela Szczepańska
tel.774047588
i.szczepanska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-08-23
Terminarz:
2024-08-23 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Program:
1. Głos naszą wizytówką, czyli jak mówić skutecznie
2. Trening usprawniający aparat mowy, ćwiczenia praktyczne
3. Ciało nasz instrument, czyli jak o niego dbać, aby długo nam służył
4. Praktyczne propozycje, jak systematycznie pracować z głosem na co dzień
Dodatkowe informacje:

Termin warsztatów zostanie podany w chwili utworzenia grupy.

Małgorzata Łyko-Szczygieł
m.szczygiel@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-31
Odpłatność:
120 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Program:

1. Jak przygotować głos do pracy
2. Jak mówić bez wysiłku i zmęczenia głosu
3. Działania aktywizujące całe ciało, dzięki którym zaczniesz używać głosu nośnie i swobodnie
4. Ciało nasz instrument, czyli wpływ stresu i czynników zewnętrznych na aparat mowy
Małgorzata Łyko-Szczygieł
m.szczygiel@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-08-31
Odpłatność:
900 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
b.bulka@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-10
Odpłatność:
900 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
b.bulka@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-12
Odpłatność:
901 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
b.bulka@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-15
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Dodatkowe informacje:

Szkolenie na zlecenie dyrektora placówki oświatowej, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącym.

Ewelina Policińska
tel.774047564
e.policinska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli wszystkich przedmiotów pragnących zgłębić wiedzę dotyczącą sztucznej inteligencji i jej możliwości do przygotowania materiałów dydaktycznych, połączenia możliwości sztucznej inteligencji i generatorów do tworzenia kart pracy takich jak quizy, prezentacje, materiały audio, wideo, grafiki.
Bronisława Niespor
tel.774047561
b.niespor@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2024-09-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Od podstawy prawnej do praktyki szkolnej. Różne aspekty bezpieczeństwa uczniów w ujęciu praktycznym.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie na zlecenie dyrektora placówki oświatowej, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącym.

Ewelina Policińska
tel.774047564
e.policinska@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Mieczysław Biel
tel.774047569
m.biel@oce.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.83MB 0.3022s