Proszę czekać...

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2022/2023
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (19 dostępnych)


Program:
Coraz częściej uczniowie, ze względu na swoje problemy zdrowotne lub dysfunkcje intelektualne, wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Jeżeli chcesz poznać informacje na temat etiologii i rodzajów niepełnosprawności, czym są specjalne potrzeby edukacyjne i jak pracować z uczniami, którzy je mają, a dodatkowo co zawiera orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i jak napisać indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zapraszamy na dwudniowe szkolenie dla nauczycieli języka niemieckiego.
Skupimy się również na tym jak wejść w świat autysty tak, aby go poznać oraz jak pracować nad trudnymi zachowaniami podopiecznych. Jest to możliwe dzięki różnym metodom edukacji i terapii osób z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami rozwojowymi, których przegląd również przedstawimy.
Prowadzące:
Natalia Musialska: psycholog, trener umiejętności społecznych, trener funkcji poznawczych i trener metod relaksacyjnych; pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w spektrum autyzmu z różnymi sprzężeniami;
Magdalena Słobodzian: terapeuta zajęciowy, arteterapeuta, wychowawca, plastyk; pracuje z młodzieżą i dorosłymi w spektrum autyzmu;
przy wsparciu Izabeli Szczepańskiej - koordynatorki Programu Niwki
Dodatkowe informacje:

Dwudniowe seminarium w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach realizowane w ramach Programu Niwki 2022 - obszar II - Forum nauczyciela języka niemieckiego

Termin: 8.10.2022 (sobota) 9.00-15.30 i 9.10.2022 (niedziela) 9.00-14.00
Dzień pierwszy: blok teoretyczno-dyskusyjny
Dzień drugi: praktyczne warsztaty
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacyjnych
Uwaga: liczba miejsc ograniczona
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian organizacyjnych w przypadku dużego zainteresowania szkoleniem

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Seminaria (16h)
Termin zgłoszenia:
2022-09-28
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-10-08
- 2022-10-09
Terminarz:
2022-10-08 9.00 - 15.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2022-10-09 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

Program:
Jedno z trzech szkoleń z cyklu Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela. Celem niniejszych zajęć jest zwrócenie uwagi na rolę wsparcia społecznego w profilaktyce wypalenia zawodowego, a także poznanie sposobów efektywnej współpracy w interdyscyplinarnych zespołach grona pedagogicznego.
Dodatkowe informacje:

Termin realizacji zajęć do indywidualnego ustalenia. Autorski program szkolenia realizowany przez dwóch prowadzących - dr Paweł F. Nowak oraz dr Ewelina Policińska

Paweł F. Nowak
tel.77 404 75 72
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-09-30
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Jedno z trzech szkoleń z cyklu Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela. Celem szkolenia jest poznanie metod i technik zarządzania czasem w kontekście profilaktyki wypalenia zawodowego.
Dodatkowe informacje:

Termin realizacji zajęć do indywidualnego ustalenia. Autorski program szkolenia realizowany przez dwóch prowadzących - dr Paweł F. Nowak oraz dr Ewelina Policińska

Paweł F. Nowak
tel.77 404 75 72
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-09-30
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Cel:
Poznanie sposobów pracy nad własnym dobrostanem.

Treści kształcenia:
1. Czym jest dobrostan i dlaczego warto go rozwijać?
2. Jakość życia nauczycieli - pomiar i wnioski
3. Jak wzmacniać dobrostan fizyczny oraz psychospołeczny
4. Trening zdrowotny
Dodatkowe informacje:

Szkolenie na zlecenie dyrektora szkoły, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącym.

Zajęcia prowadzi koordynator Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, specjalista z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych (książek oraz artykułów m.in. z obszaru jakości życia, satysfakcji, dobrostanu psychicznego, optymizmu, zachowań prozdrowotnych różnych grup społecznych, opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych na świecie jak Psychology Research and Behavior Management)

Paweł F. Nowak
tel.77 404 75 72
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-09-30
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
- Przepisy prawa dotyczące uzyskiwania stopnia nauczyciela dyplomowanego który rozpoczął staż przed 1 września 2022r ( to jest procedura na "starych zasadach")
- Wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego
. plan rozwoju
. sprawozdanie z planu rozwoju
. ocena dorobku zawodowego za okres stażu
- dokumentacja załączana do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
- zasady pracy komisji oraz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (7h)
Termin zgłoszenia:
2022-10-16
Odpłatność:
120 PLN
Termin realizacji:
2022-10-21
Terminarz:
2022-10-21 14:00 - 19 30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Program:
Szkoła dla rodziców i wychowawców to program zorientowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym
dzieci i młodzieży.

Program szkolenia:
Spotkanie 1. Poznanie się, kontakt, integracja
Spotkanie 2. Granice
Spotkanie 3. Uczucia cz.1
Spotkanie 4. Uczucia cz. 2
Spotkanie 5. Zachęcanie dziecka do współpracy
Spotkanie 6. Kary
Spotkanie 7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów
Spotkanie 8. Zachęcanie do samodzielności
Spotkanie 9. Obsadzanie dziecka w roli i uwalnianie od grania ról
Spotkanie 10. Pomocna pochwała i zachęta
Dodatkowe informacje:

Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli wychowawców, wychowawców internatu i świetlicy, wychowawców w domach dziecka oraz wszystkich zainteresowanych.

Szkoła dla rodziców i wychowawców to program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na:

+ przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,
+ odnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi
i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, nauka dialogu
i budowania więzi z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku.

Szkolenie w wymiarze 40 godzin (10 spotkań po 4 godziny) będzie się odbywało w dni powszednie w godzinach 16:00 - 20:00
w Opolu (ul. Głogowska 27).
Termin rozpoczęcia szkolenia oraz harmonogram spotkań zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (40h)
Termin zgłoszenia:
2022-10-20
Odpłatność:
390 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
- Przepisy prawa dotyczące uzyskiwania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycieli którzy kontynuują staż
- Przepisy prawa dotyczące uzyskiwania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycieli którzy posiadają stopień
nauczyciela kontraktowego w okresie przepisów przejściowych.
- wymagania na stopień nauczyciela mianowanego
- dokumentacja na stopień nauczyciela mianowanego wg. "starych przepisów"
. plan rozwoju
. sprawozdanie z planu rozwoju
. ocena dorobku zawodowego
. rola i zadania opiekuna stażu
-Dokumentu które należy dołączyć do wniosku o postępowanie egzaminacyjne
Zasady pracy komisji egzaminacyjnej oraz przebieg egzaminu
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (7h)
Termin zgłoszenia:
2022-10-22
Odpłatność:
120 PLN
Termin realizacji:
2022-10-28
Terminarz:
2022-10-28 14 00 - 19 30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Program:
- Zmiany w prawie dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli którzy nie rozpoczęli stażu do 1 września 2022r
- Ocena pracy jako warunek wystąpienia z wnioskiem do Kuratora Oświaty o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.
- Wymagania oraz dokumentacja dołączana do wniosku na stopień nauczyciela dyplomowanego.
- Zasady działania komisji i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (7h)
Termin zgłoszenia:
2022-10-28
Odpłatność:
120 PLN
Termin realizacji:
2022-11-04
Terminarz:
2022-11-04 14 00 - 19 30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Program:
- Zmiany w przepisach prawa dotycząca uzyskiwania stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2022r.
- Zatrudnienie nauczycieli rozpoczynających pracę od 1 września 2022r
- Wymagania na stopień nauczyciela mianowanego.
- Egzamin na nauczyciela mianowanego
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (7h)
Termin zgłoszenia:
2022-09-26
Odpłatność:
120 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Zapraszamy do świata emocji, relacji i uważności. Do świata własnych przeżyć i doświadczeń. Zapraszamy Cię do Ciebie samego. Zatrzymaj się i w twórczym flow zobacz siebie z innej perspektywy.
Podczas naszych dwudniowych warsztatów weźmiemy na warsztat nasze lęki i stres. Przyjrzymy się im z różnych perspektyw. Stworzymy zindywidualizowany Łapacz Strachów, ale też spojrzymy w nasze wewnętrzne lustro wzmacniając się tworzeniem Lustereczka Wzmocnienia. Stworzymy też własne skrzydła MOCY. Doświadczysz na sobie także pracy metodą dramy oraz autorefleksji według metody „Dam radę. Jestem z Ciebie dumny”. To będzie dobry czas. To będzie Twój czas.
Przygotuj kartony – duże płaty, kolorowe czasopisma i pozytywne nastawienie oraz zabierz ze sobą radość i ciekawość.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty stacjonarne organizowane są w ramach Programu Niwki 2022 z cyklu Rozwój osobisty nauczyciela języka niemieckiego.
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacyjnych z woj. opolskiego i śląskiego.
Termin: 03.09.2022 godz. 10.00-17.00, 04.09.2022 godz. 9.00-14.00

Dla uczestników warsztatów oferujemy nocleg i wyżywienie w ośrodku w Niwkach.

Prowadzący:
Marta Florkiewicz-Borkowska - nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej im. K. Miarki w Pielgrzymowicach (woj. śląskie); od wielu lat opiekunka Samorządu Uczniowskiego i koordynatorka wielu projektów uczniowskich; członkini grupy Superbelfrzy RP, Nauczyciel Roku 2017, trenerka, edukatorka i arteterapeutka, prowadzi bloga http://deutschfun-pielgrzymowice.blogspot.com/
Izabela Szczepańska - koordynator Programu Niwki

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2022-09-02
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-09-03
- 2022-09-04
Terminarz:
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-06-18
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-31
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia– podstawy prawne.
2. Uczeń jako osoba wykonująca pracę.
3. Zagrożenia dla zdrowia uczniów.
4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy ucznia w szkole.
5. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i nawyków higienicznej pracy wśród uczniów.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie na zlecenie dyrektora placówki oświatowej, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącym.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-30
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-28
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Cel:
Poznanie sposobów pracy nad własnym dobrostanem.

Treści kształcenia:
1. Czym jest dobrostan i dlaczego warto go rozwijać?
2. Jakość życia nauczycieli - pomiar i wnioski
3. Jak wzmacniać dobrostan fizyczny oraz psychospołeczny
4. Trening zdrowotny
Dodatkowe informacje:

Termin realizacji zajęć oraz szczegółowe informacje o sposobie i terminie płatności zostaną przesłane do Państwa po zrekrutowaniu grupy.
Warsztaty realizowane są w formie online

Zajęcia prowadzi koordynator Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, specjalista z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych (książek oraz artykułów m.in. z obszaru jakości życia, satysfakcji, dobrostanu psychicznego, optymizmu, zachowań prozdrowotnych różnych grup społecznych, opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych na świecie jak Psychology Research and Behavior Management)

Paweł F. Nowak
tel.77 404 75 72
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-28
Odpłatność:
60 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2022
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl