Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2018/2019
Warsztaty, Kursy, Konferencje »
Wspomaganie, Granty, Sieci »Szukaj (378 dostępnych)


Popołudnie z niemiecką książką: Eric Carle „Die kleine Raupe Nimmersatt”
Warsztaty w dniu 24.09.2018 (16.00- 19.00) Szkoła Podstawowa nr 12 w Tarnowskich Górach
Program:
Warsztaty mają na celu przedstawienie innowacyjnych i aktywizujących metod i form pracy
z książką Erica Carle „Die kleine Raupe Nimmersatt”.
Jest to historia małej żarłocznej gąsienicy, która przemierza świat w poszukiwaniu smakołyków.
Książka ma duży walor edukacyjny. Dziecko zapoznaje się z nazwami dni tygodnia, liczbami, kolorami, ale także zwraca uwagę na skutki złego odżywiania się. Ponadto poznaje cykl rozwojowy motyla.
Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowe materiały do pracy z dziećmi w wieku zarówno przedszkolnym jak i szkolnym oraz materiały o treściach przyrodniczych z zakresu życia i rozwoju motyla.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i klas 1-5 szkoły podstawowej realizowane w ramach cyklu "Popołudnie z niemiecką książką".
Prowadzące: Iwona Breguła-Hanysek i Małgorzata Paszkowiak
Termin: 24.09.2018 (poniedziałek) godz. 16.00-19.00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Żeromskiego 64, 42-603 Tarnowskie Góry

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2018-09-23
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2018-09-24
Terminarz:
2018-09-24 16.00 - 19.00
realizowane w placówce zewnętrznej

Obszary tematyczne:
Europejski Dzień Języków
Konferencja metodyczna z warsztatami w dniu 24. 09. 2018
Program:
Konferencja metodyczna połączona z warsztatami dla nauczycieli języków obcych
Termin 24. 09. 2018
Miejce: RZPWE, ul. Głogowska 27, s. 1.7

Cel: Poszukiwanie inspiracji w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów na językach obcych

13.30 -14.30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna, spotkania z wydawcami

Część konferencyjna wraz z warsztatami metodycznymi 14.30-17.45

Warsztaty odbędą się w trzech turach po 45 minut każda.

Tematyka:
- Kompetentny w językach!
- Rozwijanie kompetencji kluczowych z programem e-Twinning
- Kompetentnie z uczniem zdolnym na języku obcym
- Znani – nieznani. Historie lokalnych bohaterów multimedialnie oraz gra terenowa "Odkrywamy historię śląskich miast"
- Gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwijanie kompetencji porozumiewania się w językach obcych
- Małe kroki, duże zmiany. Aktywizacja językowa ucznia
- Gry integracyjne/terenowe z wykorzystaniem aplikacji Actionbound
- Mini projekty wspomagające rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach języka niemieckiego w przedszkolu oraz klasach I-III
Dodatkowe informacje:

Zapisy na warsztaty będą się odbywały w dniu konferencji przy rejestracji.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz potwierdzenia uczestnictwa.

Serdecznie zapraszamy 24. 09. 2018

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (5h)
Termin zgłoszenia:
2018-09-23
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2018-09-24
Terminarz:
2018-09-24 13.30 - 17.45
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.7

Obszary tematyczne:
Program:

9.00-9.10 Otwarcie konferencji - Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE
9.10-9.55 „Literatura dla młodego czytelnika wobec kultury masowej“ – dr Marek Pustowaruk
9.55-10.10 „Literatura piękna jako źródło inspiracji do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży“- komunikat z działań Filii PBW w Kluczborku, Ewa Dolata-Makuch, PBW w Opolu
10.10-11.00 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3“, Robert Gwóźdź, Kuratorium Oświaty w Opolu
11.00-12.00 „Wychowanie do wartości we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży” – prezentacja serii i tematów książek Wydawnictwa Literatura – Wiesława Jędrzejczyk, redaktor naczelna Wydawnictwa Literatura
12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-13.30 Festiwal pomysłów na czytanie – WARSZTATY

Przedszkole, Szkoła podstawowa I-III
„Potrzeba ciągłego rozwoju zawodowego, a pasja twórcza. Wykorzystanie własnych utworów literackich w codziennej pracy nauczyciela przedszkola“ - Aldona Pydych, dyrektor PP nr 44 w Opolu, autorka wierszy, bajek, sztuk teatralnych i opowiadań dla dzieci. (Sala nr 6 Pracownia Biblioterapii)

Szkoła podstawowa IV-VII /Gimnazjum
„Twórczość literacka uczniów wobec schematów literatury masowej“ – dr Marek Pustowaruk, nauczyciel LO Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu, wykładowca akademicki. (Sala nr 16 Czytelnia)

Szkoła ponadgimnazjalna
„Uczeń a tekst literacki – antagonizm czy symbioza?“– Urszula Latała, Elżbieta Paprota, V LO w Opolu; Alicja Kisała, PBW w Opolu (Sala nr 21)

Szkoła zawodowa
„Jak wspierać umiejętność czytania i pisania poprzez zastosowanie metody scenariusza“ – Bronisława Niespor, RCRE (Sala nr 14 Katalogi)

13.30-14.00 Podsumowanie

Dodatkowe informacje:

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu prosimy dokonywać przelewem na konto do 23 września.

Bank Millennium S.A. O/Opole
22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
koniecznie z numerem formy doskonalenia
129/Konf/PBW/18

Alicja Kisała
tel.774541240 w.122
a.kisala@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (5h)
Termin zgłoszenia:
2018-09-24
Odpłatność:
40 PLN
Termin realizacji:
2018-09-25
Terminarz:
2018-09-25 -
Opole, ul. Kościuszki 14, Czytelnia

Obszary tematyczne:
Program:
Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego zatwierdzony 10 listopada 2015 r. na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2016 poz. 1591).
Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową.
Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:
1) przywództwo edukacyjne w szkole;
2) przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
3) polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;
4) zarządzanie zasobami ludzkimi;
5) zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
6) zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Dodatkowe informacje:

Uczestnicy kursu:
uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. (Dz.U. z 2017 r. poz.1597).

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (220h)
Termin zgłoszenia:
2018-09-25
Odpłatność:
1600 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Uczymy się języka niemieckiego przy pomocy lapbooka
Warsztaty w dniu 06.10.2018 (08.30- 15.00) Szkoła Podstawowa nr 12 w Tarnowskich Górach
Program:
Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z nietypową formą utrwalania wiedzy poprzez tworzenie lapbook-a, czyli tematycznej teczki zawierającej książeczki, karteczki różnych kształtów, kieszonki, harmonijki, notatki, ilustracje. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Podczas spotkania nauczycielom zostanie przedstawione szerokie zastosowanie tej formy uczenia się, jej korzyści oraz źródła inspiracji do własnej pracy w szczególności na lekcjach języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz na lekcjach historii i kultury. Uczestnicy będą przygotowywać własny lapbook.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i klas 1-6 szkoły podstawowej.
Prowadzące: Iwona Breguła-Hanysek i Małgorzata Paszkowiak
Termin: 06.10.2018 (sobota) godz. 8.30-15.00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Żeromskiego 64, 42-603 Tarnowskie Góry

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2018-09-25
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2018-10-06
Terminarz:
2018-10-06 08.30 - 15.00
realizowane w placówce zewnętrznej

Obszary tematyczne:
Historia i kultura - nowe pomysły i materiały dodatkowe na lekcje w szkole podstawowej.
Warsztaty w dniu 06.10.2018 (09.00- 15.30) Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach
Program:
Jak nie zmęczyć ucznia i siebie na lekcjach historii i kultury mniejszości niemieckiej?
Uczestnicy warsztatów:
- przypomną sobie treści dokumentów potrzebne nauczycielowi uczącemu w/w przedmiot;
- zapoznają się z przewodnikiem zawierającym materiały i wskazówki do prowadzenia zajęć;
- otrzymają bazę linków i materiałów online;
- otrzymają tematyczne zestawienia zadań oraz przykładowych lekcji;
- wymienią się doświadczeniem oraz swoimi dobrymi praktykami.
Dodatkowe informacje:

Termin: 06.10.2018 (sobota) godz. 09.00- 15.30

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy RCRE w Niwkach, ul. Wiejska 17 (http://rcre.opolskie.pl/osrodek-szkoleniowy-niwki/)
Grupa docelowa: nauczyciele języka mniejszości narodowej uczący przedmiotu: historia i kultura niemieckiej mniejszości narodowej w klasie 5 i 6
Prowadzące warsztaty: Agata Makiola i Izabela Szczepańska

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2018-09-27
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2018-10-06
Terminarz:
2018-10-06 9.00 - 15.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
Zajęcia z podziałem na grupy na różnym poziomie zaawansowania. Kurs prowadzony w formie blended learning, 40 godz zajęć odbędzie się na platformie e-learningowej.
Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy (120h)
Termin zgłoszenia:
2018-09-30
Odpłatność:
1300 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
- Regulacje prawne organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
i placówce.
- Zadania i obowiązki wychowawców klas oraz specjalistów w procesie planowania wsparcia psychologiczno - pedagogicznego
- Procedury opracowywania Wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
- Procedury opracowywania IPETU oraz zasady dokonywania oceny efektywności realizowanych działań
- Prowadzenie dokumentacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych rozporządzeń
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2018-10-01
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2018-10-22
- 2018-10-23
Terminarz:
2018-10-22 9:00 - 16:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2018-10-23 9:00 - 16:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Program:
- Regulacje prawne organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
i placówce.
- Zadania i obowiązki wychowawców klas oraz specjalistów w procesie planowania wsparcia psychologiczno - pedagogicznego
- Procedury opracowywania Wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
- Procedury opracowywania IPETU oraz zasady dokonywania oceny efektywności realizowanych działań
- Prowadzenie dokumentacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych rozporządzeń
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2018-10-01
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2018-10-24
- 2018-10-25
Terminarz:
2018-10-24 9:00 - 16:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2018-10-25 9:00 - 16:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Program:
- Regulacje prawne organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
i placówce.
- Zadania i obowiązki wychowawców klas oraz specjalistów w procesie planowania wsparcia psychologiczno - pedagogicznego
- Procedury opracowywania Wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
- Procedury opracowywania IPETU oraz zasady dokonywania oceny efektywności realizowanych działań
- Prowadzenie dokumentacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych rozporządzeń
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2018-10-01
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Program warsztatów:
* informacje dotyczące dysleksji
* jak pracować z uczniem dyslektycznym
* przykładowe zadania
* obowiązki i prawa ucznia dyslektycznego
* obowiązki nauczyciela.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się po zebraniu grupy.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2018-10-01
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Program warsztatów:
* wykorzystanie przykładowego pokoju zagadek
* pomysły na pokoje zagadek- jak je przygotować, jakie narzędzia wykorzystać, które tematy wybrać aby przygotować ciekawe zajęcia językowe
* pomysły na własne pokoje zagadek.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się po zebraniu grupy.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2018-10-01
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Program warsztatów:
* przykłady gotowych prezentacji Prezi
* jak przygotować prezentację-rejestracja, wybór szablonu, wklejanie zdjęć, tekstu, hiperłączy
* prezentacja przygotowanych prezentacji
* prezentacje podobne do Prezi- eMaze, Powtoon.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się po zebraniu grupy.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2018-10-01
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Pogram warsztatów:
* przykłady mnemotechnik ułatwiających zapamiętywanie zagadnień gramatycznych
* wykorzystanie gier dydaktycznych do wprowadzenia i utrwalenia zasad gramatycznych
* przykłady ćwiczeń aktywizujących uczniów
* wykorzystanie obrazów/filmów/scenek do wprowadzania zagadnień gramatycznych.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się po zebraniu grupy.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2018-10-01
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Program warsztatów:
* narzędzia TIK przydatne podczas lekcji języka obcego w szkole podstawowej
* narzędzia do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną
* narzędzia rozwijające nie tylko kompetencje językowe ale i społeczne
* narzędzia aktywizujące uczniów i motywujące do efektywnej nauki języka obcego.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się po zebraniu grupy.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2018-10-01
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41