Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2019/2020
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (198 dostępnych)


Program:
Zapraszamy dyrektorów szkół oraz nauczycieli zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu IT do udziału w konferencji, której celem jest wskazanie możliwości rozwoju zarówno szkoły jak i nauczyciela dzięki wykorzystaniu nowych technologii. W ramach konferencji zaprezentowana zostanie koncepcja Szkoły w Chmurze Microsoft - modelowej placówki edukacyjnej, dla której priorytetem jest rozwój i zwiększenie potencjału edukacji, m.in. dzięki wykorzystaniu Office 365.

Program

09.30 - 10.00 Rejestracja, kawa powitalna
10.00 – 10:15 Rozpoczęcie i przywitanie gości - Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE Opole
10.15 - 10.45 Rozwiązania Microsoft i OSE na terenie Opolszczyzny – oferta wsparcia RZPWE dla szkół - Artur Nowak, Kierownik Zespołu ds. informatycznych RZPWE Opole
10:45 – 11.15 Szkoła w chmurze – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Maciej Tyran, Advisor Poznań
11.15 – 11.45 Projekty miejskie oraz modelowe Szkoły w Chmurze Microsoft - Agata Kapica Manager Programu Microsoft dla Edukacji
11.45 – 12:15 Wprowadzenie do seminarium dla dyrektorów i nauczycieli - Artur Rudnicki, Konsultant ds. Edukacji, Microsoft Polska

12.15 - 12.40 Przerwa kawowa

12.40 - 14.10 Seminarium dla dyrektorów i nauczycieli - Artur Rudnicki, Konsultant ds. Edukacji, Microsoft Polska

14.15 Lunch
Dodatkowe informacje:

Ze względu na remont parkingu przy naszym obiekcie informujemy, że najbliższe parkingi znajdują się:
- przy stadionie żużlowym "TS Kolejarz", ul.Wschodnia 2 (do RZPWE można podjechać dwa przystanki autobusem MZK nr 21 lub dojść pieszo, ok.15 min.)
- przy hipermarkecie Tesco, ul.Ozimska 72 (trzeba dojść pieszo do RZPWE 1km, ok. 15 min).

Przy RZPWE nie będzie miejsca na zaparkowanie samochodów. Przepraszamy za utrudnienia.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Liczymy na Państwa zainteresowanie!


Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (6h)
Termin zgłoszenia:
2020-02-21
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-02-28
Terminarz:
2020-02-28 9.30 - 14.30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.7

Obszary tematyczne:
Zarządzanie zreformowaną szkołą zawodowa to jest wyzwanie......
Warsztaty dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół zawodowych
Program:
1. Realizacji podstawy programowej a dodatkowe umiejętności - szkolne plany nauczania i arkusz organizacyjny.
2. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i Kursy Umiejętności Zawodowych - łączenie kwalifikacji jedno, dwu i trzyliterowych.
3. Szkoły Branżowe II stopnia - organizacja procesu kształcenia
4. Prognoza zawodów a wysokość subwencji oświatowej.
Dodatkowe informacje:

Zapraszamy Państwa serdecznie na robocze spotkanie do Niwek, podczas którego będzie okazja do rozmów na trudne tematy związane ze zmianami w szkolnictwie branżowym. Plan dnia przedstawia się następująco:
9.00- 9.30 - rejestracja uczestników
9.30- 10.30 -realizacji podstawy programowej w ramach godzin obowiązkowych wynikających z ramowych planów nauczania czy dodatkowe umiejętności i kwalifikacje dla ucznia. Przygotowanie arkusza organizacyjnego - Marta Polanowska - kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego i doradztwa Zawodowego
10.30 - 11.00 - organizacja kształcenia w branżowych szkołach drugiego stopnia- kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego i doradztwa Zawodowego
11.00- 11.30- przerwa kawowa
11.30 - 12.15 - kwalifikacyjne kursy zawodowe - łączenie kwalifikacji jedno, dwu i trzyliterowych - kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego i doradztwa Zawodowego
12.15 - 13.00 - prognoza zawodów a wysokość subwencji oświatowej - Ireneusz Podolak - nauczyciel konsultant Pracowni Kształcenia Zawodowego i doradztwa Zawodowego
13.00- 13.45- dyskusja, podsumowanie i ewaluacja
14.00- obiad

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2020-02-24
Odpłatność:
70 PLN
Termin realizacji:
2020-02-25
Terminarz:
2020-02-25 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych
Forum w dniach 25 - 27 marca 2020 r. w Ośrodku Szkoleniowym Niwki, 46-053 Chrząstowice, ul. Wiejska 17.
Program:
Obszary tematyczne:
* prawo oświatowe w praktyce,
* pełnienie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora,
* kompetencje mediacyjne dyrektora szkoły, placówki oświatowej.
Szczegółowy program zostanie opracowany w oparciu o oczekiwania dyrektorów.

Dodatkowe informacje:
W ramach kosztów szkolenia gwarantujemy wyżywienie, poczęstunek w przerwie kawowej, noclegi oraz materiały szkoleniowe.
Dodatkowe informacje:

UWAGA!
Faktury zostaną wystawione po zakończeniu Forum.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Niwki, 46-053 Chrząstowice, ul. Wiejska 17.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (21h)
Termin zgłoszenia:
2020-02-25
Odpłatność:
390 PLN
Termin realizacji:
2020-03-25
- 2020-03-27
Terminarz:
2020-03-25 13:00 - 18:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2020-03-26 9:00 - 18:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2020-03-27 9:00 - 14:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
"Deutschen in Polen" / "Niemcy w Polsce" - praca z filmem na lekcjach języka mniejszości niemieckiej i HIKu.
Uczestnicy zapoznają się z dwujęzycznym filmem animowanym o historii mniejszości niemieckiej w Polsce i otrzymają zestaw autorskich materiałów dydaktycznych.
Ponadto wykonają własne pomoce ułatwiające uczniom zrozumienie tego tematu.
Dodatkowe informacje:

Prowadzące: Iwona Breguła-Hanysek i Małgorzata Paszkowiak
Warsztaty dedykowane są nauczycielom języka niemieckiego w szkole podstawowej (I i II etap edukacyjny), w szczególności nauczycielom przedmiotu: historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej.
Termin: 29.02.2020 r.
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy RCRE w Niwkach, ul. Wiejska 17

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2020-02-25
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-02-29
Terminarz:
2020-02-29 9.00 - 15.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
1.Przedstawienie obowiązujących aktów prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
2. Rodzaje nauczycielskiej odpowiedzialności.
3. Omówienie procedury dot. odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
4.Tryb postępowania dyscyplinarnego-kary
5. Dyskusja
Dodatkowe informacje:

Konferencja odbędzie się 2.03.2020r. w RZPWE, ul. Głogowska 27, w godzinach 16:00-19:00, sala 1.7 i jest przeznaczona dla nauczycieli wychowania przedszkolnego powiatu opolskiego ziemskiego.

Krystyna Rokita
krokita@rzpwe.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2020-02-27
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-03-02
Terminarz:
2020-03-02 16:00 - 19:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.7

Program:
1. Ratunku, problem
2. W poszukiwaniu rozwiązań
3. Wiedza i umiejętności
4. Strategie kontra trudności
Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2020-02-28
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2020-02-28
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Coaching jako skuteczne narzędzie pracy nauczyciela i ucznia
szkolenie RP na zlecenie dyrektora szkoły
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2020-02-28
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Szkolenie z elementami warsztatowymi.
Cele szkolenia:
Przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z nowoczesnymi formami książki: m.in książka 2.0,
książka z wykorzystaniem technologii QR, AR oraz sposobami ich wykorzystania w praktyce szkolnej.
Forma skierowana jest do nauczycieli, nauczycieli- bibliotekarzy, wychowawców.

Dodatkowe informacje:
Przewidywany termin realizacji formy: rok szkolny 2019/2020

Warsztaty odbędą się po zebraniu grupy min. 10 osób w Filii RZPWE PBW w Kluczborku przy ul. K. Miarki 2
Ewa Dolata-Makuch
tel.774181698
e.dolata-makuch@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2020-02-28
Odpłatność:
30 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2020-02-28
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Trening kreatywnego myślenia i działania
warsztaty na zlecenie dyrektora szkoły
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2020-02-28
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
1. Cel i istota biblioterapii
2. Podział literatury biblioterapeutycznej
3. Budowa scenariusza biblioterapeutycznego
4. Zajęcia warsztatowe
Dodatkowe informacje:

Warunkiem realizacji warsztatów jest nabór kompletu uczestników. Informacja o ewentualnym rozpoczęciu zajęć i konieczności dokonania opłaty zostanie wysłana na podany adres e-mail ok. tydzień przed terminem rozpoczęcia warsztatów. Zajęcia odbywają się wyłącznie w siedzibie Filii RZPWE PBW w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piastowska 12

Ewa Sojka
tel.774823797
e.sojka@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (2h)
Termin zgłoszenia:
2020-02-29
Odpłatność:
20 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Nowe technologie motywacją do uczenia (się)
szkolenie Rady Pedagogicznej
Program:
Szkolenie odbywa się w formie warsztatowej w sali komputerowej.Nauczyciele poznają aplikacje, platformy, które mogą wykorzystać podczas lekcji. Każdy z nauczycieli opracowuje przykłady zadań ze swojego przedmiotu.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2020-02-29
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
* jak przygotować prezentację w Prezi: zakładanie konta, nadawanie tytułu, dodawanie zdjęć, linków, tekstu, publikacja, odtwarzanie
* możliwości prezentacji eMaze- zakładanie konta, tworzenie prezentacji
* możliwości prezentacji Powtoon- zakładanie konta, tworzenie prezentacji
Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się po zebraniu grupy.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2020-02-29
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Szkolenie odbywa się w formie warsztatowej. Nauczyciele poznają platformy, które mogą wykorzystać na lekcjach z tablicą interaktywną. Każdy z nauczycieli opracowuje przykłady zadań ze swojego przedmiotu. Omawiana jest również strona techniczna tablicy, jej zasoby i możliwości wykorzystania.
Jeśli chodzi o monitor interaktywny prezentowane są możliwości wykorzystania wbudowanego systemu Android oraz wykorzystania monitora wraz z laptopem poprzez HDMI.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2020-02-29
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2020
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41