Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2019/2020
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (215 dostępnych)


Arteterapia i jej zastosowanie w pracy nauczyciela bibliotekarza
Szkolenie w dniu 27.11.2019 r. w godz. 15.00 - 17.15.
Program:
Podstawy arteterapii.
Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wybrane techniki arteterapeutyczne: biblioterapię, dramoterapię, muzykoterapię i inne.
Zastosowanie arteterapii w praktyce pedagogicznej nauczyciela bibliotekarza.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie odbędzie się, jeśli zbierze się wystarczająca ilość osób.
Skierowane jest do wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nauczyciela bibliotekarza.

Barbara Pająk
tel.774536692 w.107
b.pajak@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-22
Odpłatność:
30 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Kodujemy na lekcjach angielskiego
warsztaty odbędą się 25.11.2019r. w godzinach 16:00-20:00
Program:
Program warsztatów:
* rozwijanie myślenia komputacyjnego, kreatywnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem języka angielskiego
* wykorzystanie algorytmów na lekcjach języka angielskiego do utrwalenia słownictwa, zagadnień gramatycznych
* tworzenie językowych labiryntów do utrwalania zagadnień językowych
* wykorzystanie szyfrów do wprowadzania słownictwa z języka angielskiego
* proste aplikacje do nauki kodowania a także utrwalenia nazw kierunków geograficznych, słownictwa związanego z przemieszczaniem się- w lewo, w prawo, do przodu itd


Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-22
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
2019-11-25
Terminarz:
2019-11-25 16:00 - 20:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

Obszary tematyczne:
Co nowoczesny nauczyciel o TIK wiedzieć powinien?
warsztaty odbędą się 10 grudnia 2019r. w godzinach 16:00-20:00
Program:
Program:
Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną
* przykładowe narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej do wykorzystania przez nauczycieli wszystkich specjalności aby uatrakcyjnić lekcje;
* przykładowe strony do przygotowania własnych gier, zabaw, kart pracy;
* przykładowe narzędzia do prezentacji prac wykonanych przez uczniów;
* przykładowe narzędzie Class Dojo, które można wykorzystać w pracy nauczyciela-wychowawcy klasy.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-22
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
2019-12-10
Terminarz:
2019-12-10 16:00 - 20:00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

Obszary tematyczne:
Historia i kultura - nowe pomysły i materiały dodatkowe na lekcje w szkole podstawowej.
Warsztaty w dniu 23.11.2019 (09.00- 15.30) Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach
Program:
"Deutschen in Polen" - praca z filmem na lekcjach języka mniejszości niemieckiej i HIKu.
Uczestnicy zapoznają się z dwujęzycznym filmem animowanym o historii mniejszości niemieckiej w Polsce i otrzymają zestaw autorskich materiałów dydaktycznych.
Ponadto wykonają własne pomoce ułatwiające uczniom zrozumienie tego tematu.

Dodatkowe informacje:

Prowadzące: Iwona Breguła-Hanysek i Małgorzata Paszkowiak
Warsztaty dedykowane są nauczycielom języka niemieckiego w szkole podstawowej, w szczególności nauczycielom przedmiotu: historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej.
Termin: 23.11.2019 r.
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy RCRE w Niwkach, ul. Wiejska 17

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-22
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2019-11-23
Terminarz:
2019-11-23 9.00 - 15.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Wokół jednego tematu na języku niemieckim w przedszkolu: części ciała
Warsztaty w dniu 24.11.2019 (09.00- 14.00) Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach
Program:
Szkolenie: Części ciała na zajęciach niemieckiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
Szkolenie będzie obejmowało zabawy oraz zadania mające na celu zaznajomienie się z typowym dla tematu słownictwem, opierającym się głównie na wizualizacji wprowadzanych treści. Wprowadzeniem do tematu będzie wiersz, który jest bazą w pracy z dziećmi. Omówione zostaną liczne zasoby materiałów wspomagających i urozmaicających zajęcia: karty pracy dostosowane do poziomu dzieci w wieku przedszkolnym jak i wczesnoszkolnym, obrazkowe karty do gry wspomagające przyswajanie słownictwa, liczne plakaty interaktywne, gry planszowe itp. Uczestnicy zajęć zostaną zaopatrzeni w różnorodne materiały i pomysły przedstawione na zajęciach, będą też mieli okazję samodzielnie przygotować zestaw materiałów.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty poprowadzi Magdalena Przybyszewska, prowadząca zajęcia języka niemieckiego w przedszkolu w oparciu o autorskie materiały dydaktyczne.
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
Termin: 24.11.2019 (09.00- 14.00)
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-22
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2019-11-24
Terminarz:
2019-11-24 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Multimedialnie na lekcjach językowych
warsztaty odbędą się 9.12.2019r. w godzinach 16:00-20:00
Program:
Program warsztatów:
* narzędzia TIK przydatne podczas lekcji języka obcego w szkole podstawowej- generatory kart pracy, gier
* narzędzia do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną lub monitorem interaktywnym
* narzędzia rozwijające nie tylko kompetencje językowe ale i społeczne
* narzędzia aktywizujące uczniów i motywujące do efektywnej nauki języka obcego- elementy grywalizacji
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-22
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
2019-12-09
Terminarz:
2019-12-09 16:00 - 20;00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

Obszary tematyczne:
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-22
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Szkolenie odbywa się w formie warsztatowej. Nauczyciele poznają platformy, które mogą wykorzystać na lekcjach z tablicą interaktywną. Każdy z nauczycieli opracowuje przykłady zadań ze swojego przedmiotu. Omawiana jest również strona techniczna tablicy, jej zasoby i możliwości wykorzystania.
Jeśli chodzi o monitor interaktywny prezentowane są możliwości wykorzystania wbudowanego systemu Android oraz wykorzystania monitora wraz z laptopem poprzez HDMI.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-25
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Popołudnie z niemiecką książką: David McKee „Elmer”
Warsztaty w dniu 28.11.2019 (16.00- 19.00) RCRE Opole
Program:
Warsztaty mają na celu przedstawienie innowacyjnych i aktywizujących metod i form pracy z książką Davida McKee "Elmer”. Wykorzystując książkę na lekcjach j. niemieckiego uczniowie poznają nazwy kolorów, rozwijają słownictwo, ćwiczą czytanie ze zrozumieniem, samodzielnie budują zdania oraz rozwijają swoją kreatywność i zdolności manualne.
Uczestnicy szkolenia będą mogli wcielić się w rolę ucznia i wykonać przygotowane zadania oraz ćwiczenia. Materiały wykorzystać można na lekcjach języka niemieckiego w klasach młodszych 1-3.

Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego w edukacji wczesnoszkolnej (oraz zainteresowanych tematem nauczycieli j. niem. uczących w starszych klasach) realizowane w ramach cyklu "Popołudnie z niemiecką książką".
Prowadząca: Ewa Pietrek
Termin: 28.11.2019 (czwartek) 16.00-19.00, sala 2.1
Miejsce: RCRE Opole, ul. Głogowska 27

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-25
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2019-11-28
Terminarz:
2019-11-28 16.00 - 19.00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.1

Obszary tematyczne:
Niemiecki nie tylko z podręcznikiem - kreatywne pomoce dydaktyczne
Warsztaty w dniu 26.11.2019 (16.00 - 18.30) RCRE Opole
Program:
Alternatywa dla zeszytów i podręczników na lekcjach języka niemieckiego? Dlaczego nie?
Spróbujmy na lekcjach wykorzystać różnorodne karty, gry planszowe, kostki, packi, patyczki i in.
Dodatkowe informacje:

Termin: 26.11.2019 r.
Miejsce: RCRE w Opolu, ul. Głogowska 27, sala 2.1
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego od II etapu edukacyjnego z woj. opolskiego i śląskiego

Prowadząca: Izabela Szczepańska

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-25
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2019-11-26
Terminarz:
2019-11-26 16.00 - 18.30
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.1

Obszary tematyczne:
Program:
Podczas szkolenia nauczyciele poznają interaktywne aplikacje, które można wykorzystać mając w sali tablicę interaktywną lub monitor interaktywny.
Aplikacje są bezpłatne i działają w oparciu o przeglądarki internetowe. Pozwalają na wykorzystanie upublicznionych przez innych nauczycieli zadań ale także na przygotowanie własnych zadań dostosowanych do danego tematu i grupy.
Podczas szkolenia nauczyciele pracują na laptopach i przygotowują własne zadania, które następnego dnia mogą już wykorzystać podczas zajęć z dziećmi.
Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-25
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Młodzież rozumie poezję – wiersze na każdą porę roku
Warsztaty w dniu 27.11.2019 (16.00- 19.00) RCRE Opole
Program:
Wiersz – utwór literacki, dzieło poetyckie. Jak wywołać przeżycia, jak kształcić wartości estetyczne i społeczne wśród uczniów. Zapraszamy Was do wspólnego stworzenia kompendium metod, form, środków, czyli pomysłów zabaw z wierszem.
Przejdziemy metodę „Entdecken - Erleben – Experimentieren - sich auf das nӓchste Gedicht freuen“, a wszystko to w odniesieniu do poszczególnych pór roku.
Tematyka: November, Novemberwetter, Vorweichnachtszeit, Nikolaus, Advent und Winter.
Dodatkowe informacje:

Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego, szczególnie jako języka mniejszości narodowej
Prowadząca: Katarzyna Król
Termin: 27.11.2019 (środa) godz. 16.00-19.00
Miejsce: RCRE Opole, ul. Głogowska 27, sala 2.1

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-25
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2019-11-27
Terminarz:
2019-11-27 16.00 - 19.00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.1

Obszary tematyczne:
Program:
Program:
Celem warsztatów jest przedstawienie form i metod pracy z książką, doboru odpowiednich tekstów literackich dla dzieci w wieku przedszkolnym. Tematem przewodnim warsztatów będzie promowanie bezpieczeństwa w prowadzonych zajęciach dla dzieci. Podczas spotkania zostaną przedstawione różne metody pracy z tekstem.
Dodatkowe informacje:

Termin szkolenia zostanie ogłoszony po utworzeniu grupy zainteresowanych, 15 osób.
PBW Filia Nysa, ul. Kościuszki 10
Małgorzata Łomnicka
tel. 77 427 0031

Małgorzata Łomnicka
tel.77 4270031
m.lomnicka@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (2h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-26
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Rada pedagogiczna na zgłoszenie Dyrektora Szkoły. Termin do uzgodnienia.

Treści:
Jak działa prawo autorskie? Kto i w jaki sposób może korzystać z cudzych dzieł? Podział prawa autorskiego. Dozwolony użytek publiczny w szkole. W jakim zakresie można legalnie wykorzystać zasoby w pracy nauczyciela.
Roland Zimek
tel.774047571
rzimek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-29
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-29
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
2019-12-07
Terminarz:
2019-12-07 9:00 - 14:00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.1


© RZPWE 2014 - 2019
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41