Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2019/2020
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (215 dostępnych)


Program:
Celem warsztatów jest zapoznanie ze specyfiką stanowiska do obsługi silnika hybrydowego.
Ireneusz Podolak
tel.774047579
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-15
Odpłatność:
170 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Celem warsztatów jest zapoznanie ze specyfiką stanowiska do obsługi symulatora jazdy samochodem ciężarowym.
Ireneusz Podolak
tel.774047579
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-15
Odpłatność:
170 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli do rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów z wykorzystaniem stanowiska do obsługi silnika hybrydowego oraz symulatora jazdy samochodem ciężarowym.
Ireneusz Podolak
tel.774047579
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-15
Odpłatność:
170 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne w zakresie pierwszej pomocy (EDB) i muszą spełniać warunki określone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym tzn. ukończyć szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie realizowane zgodnie ustawą przez ratownika medycznego wg. ramowego planu szkolenia, ważne przez okres 5 lat.
Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.
Program szkolenia:
1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość pierwszej pomocy
2. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób uprawnionych do podejmowania czynności pierwszej pomocy
3. Postepowanie w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
4. Ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych.
5. Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego
6. Zastosowanie metod nauczania i form organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć pierwszej pomocy ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody aktywizujące i ćwiczenia praktyczne.
Program uzupełniony będzie o istotne z punktu widzenia nauczyciela problemy w sytuacji odpowiedzialności prawnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy w placówce oświatowej w kontekście zaleceń ministra zdrowia i oświaty do stosowania leków u dzieci przewlekle chorych. Fantomy i materiały medyczne , które będą użyte podczas kursu pozwalają odzwierciedlać w jak najbardziej realistyczny sposób akcje ratunkowe z informacją zwrotną
Organizacja:
Szkolenie zaplanowano w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach w dniach 6-8 grudnia. Rozpoczęcie obiadem w piątek 6 grudnia o godz. 15.00. Zakończenie obiadem w niedzielę 8 grudnia.
Cena zawiera:
- zakwaterowanie i pełne wyżywienie
- zajęcia w grupach 6- osobowych prowadzone przez ratowników medycznych
Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy (32h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-15
Odpłatność:
900 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
• Jak uczy się mózg – profile dominacji półkul.
• Inteligencje wielorakie Howarda Gardnera.
• Preferowane style uczenia.
• Indywidualizacja nauczania w klasie.
• Praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce.
Metody realizacji: zajęcia z elementami wykładu, prezentacja multimedialna, zajęcia warsztatowe
Dodatkowe informacje:

Szkolenie odbędzie się 30.11.2019 r w godzinach od 9.00 do 15.00

Jolanta Jędrzejczyk
tel.774047555
jjedrzejczyk@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-15
Odpłatność:
120 PLN
Termin realizacji:
2019-11-30
Terminarz:
2019-11-30 9.00 - 14.00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Program:
Tematyka forum:
1. Zmiany w prawie oświatowym od 2019 r. – praktyczne zastosowanie w pracy dyrektora;
2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych w edukacji przedszkolnej;
3. Nowy sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
4. Zdrowie psychiczne pracowników przedszkola – promocja zdrowia w miejscu pracy.
Jolanta Jędrzejczyk
tel.774047555
jjedrzejczyk@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (21h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-15
Odpłatność:
390 PLN
Termin realizacji:
2019-11-25
- 2019-11-27
Terminarz:
2019-11-25 13.00 - 18.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2019-11-26 9.00 - 18.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2019-11-27 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Historia i kultura - nowe pomysły i materiały dodatkowe na lekcje w szkole podstawowej.
Warsztaty w dniu 23.11.2019 (09.00- 15.30) Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach
Program:
"Deutschen in Polen" - praca z filmem na lekcjach języka mniejszości niemieckiej i HIKu.
Uczestnicy zapoznają się z dwujęzycznym filmem animowanym o historii mniejszości niemieckiej w Polsce i otrzymają zestaw autorskich materiałów dydaktycznych.
Ponadto wykonają własne pomoce ułatwiające uczniom zrozumienie tego tematu.

Dodatkowe informacje:

Prowadzące: Iwona Breguła-Hanysek i Małgorzata Paszkowiak
Warsztaty dedykowane są nauczycielom języka niemieckiego w szkole podstawowej, w szczególności nauczycielom przedmiotu: historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej.
Termin: 23.11.2019 r.
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy RCRE w Niwkach, ul. Wiejska 17

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-15
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2019-11-23
Terminarz:
2019-11-23 9.00 - 15.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Wokół jednego tematu na języku niemieckim w przedszkolu: części ciała
Warsztaty w dniu 24.11.2019 (09.00- 14.00) Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach
Program:
Szkolenie: Części ciała na zajęciach niemieckiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
Szkolenie będzie obejmowało zabawy oraz zadania mające na celu zaznajomienie się z typowym dla tematu słownictwem, opierającym się głównie na wizualizacji wprowadzanych treści. Wprowadzeniem do tematu będzie wiersz, który jest bazą w pracy z dziećmi. Omówione zostaną liczne zasoby materiałów wspomagających i urozmaicających zajęcia: karty pracy dostosowane do poziomu dzieci w wieku przedszkolnym jak i wczesnoszkolnym, obrazkowe karty do gry wspomagające przyswajanie słownictwa, liczne plakaty interaktywne, gry planszowe itp. Uczestnicy zajęć zostaną zaopatrzeni w różnorodne materiały i pomysły przedstawione na zajęciach, będą też mieli okazję samodzielnie przygotować zestaw materiałów.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty poprowadzi Magdalena Przybyszewska, prowadząca zajęcia języka niemieckiego w przedszkolu w oparciu o autorskie materiały dydaktyczne.
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
Termin: 24.11.2019 (09.00- 14.00)
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-15
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2019-11-24
Terminarz:
2019-11-24 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Popołudnie z niemiecką książką: David McKee „Elmer”
Warsztaty w dniu 28.11.2019 (16.00- 19.00) RCRE Opole
Program:
Warsztaty mają na celu przedstawienie innowacyjnych i aktywizujących metod i form pracy z książką Davida McKee "Elmer”. Wykorzystując książkę na lekcjach j. niemieckiego uczniowie poznają nazwy kolorów, rozwijają słownictwo, ćwiczą czytanie ze zrozumieniem, samodzielnie budują zdania oraz rozwijają swoją kreatywność i zdolności manualne.
Uczestnicy szkolenia będą mogli wcielić się w rolę ucznia i wykonać przygotowane zadania oraz ćwiczenia. Materiały wykorzystać można na lekcjach języka niemieckiego w klasach młodszych 1-3.

Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego w edukacji wczesnoszkolnej (oraz zainteresowanych tematem nauczycieli j. niem. uczących w starszych klasach) realizowane w ramach cyklu "Popołudnie z niemiecką książką".
Prowadząca: Ewa Pietrek
Termin: 28.11.2019 (czwartek) 16.00-19.00, sala 2.1
Miejsce: RCRE Opole, ul. Głogowska 27

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-15
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2019-11-28
Terminarz:
2019-11-28 16.00 - 19.00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.1

Obszary tematyczne:
Program:
Program warsztatów:
* narzędzia TIK przydatne podczas lekcji języka obcego w szkole podstawowej- generatory kart pracy, gier
* narzędzia do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną lub monitorem interaktywnym
* narzędzia rozwijające nie tylko kompetencje językowe ale i społeczne
* narzędzia aktywizujące uczniów i motywujące do efektywnej nauki języka obcego- elementy grywalizacji
Dodatkowe informacje:

Warsztaty odbędą się po zebraniu grupy.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-15
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
2019-11-14
Terminarz:
2019-11-14 16:00 - 20:00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.7

Obszary tematyczne:
Niemiecki bezstresowo i skutecznie
Konferencja w dniu 19.11.2019 (16.00 - 19.00) RCRE Opole
Program:
Konferencja organizowana w ramach Programu Niwki we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Języka Niemieckiego oraz wydawnictwem Cornelsen.
Główne tematy:
Niemiecki bezstresowo i skutecznie – dlaczego nie z Primą Plus?
Jak sprytnie sprowokować ucznia do komunikacji w początkowej fazie nauki? Jak pobudzić uczniów do logicznego myślenia i zapamiętywania słownictwa? Czy praca w grupach na szkolnych zajęciach lekcyjnych jest możliwa? Na warsztatach wejdziemy w rolę animatorów, którzy zamienią szarą szkolną rzeczywistość w barwny spektakl.
Co nowego w Punkcie Informacyjno-Dydaktycznym Instytutu Goethego w PBW w Opolu i Małym Centrum Bibliotecznym Instytutu Goethego w PBW Filii w Kluczborku?
Jak pracować z bezpłatnymi materiałami GI? Gdzie znaleźć szybko właściwy materiał do zajęć z języka niemieckiego? Krótka wycieczka do Kinderuni.
Jak motywować uczniów do nauki języka niemieckiego? Dlaczego nie poprzez udział w konkursach Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego?
Dodatkowe informacje:

Termin: 19.11.2019 (wtorek) godz. 16.00-19.00
Miejsce: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Głogowska 27, sala 1.7 (konferencyjna)
Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego (nauczanego jako język obcy oraz język mniejszości narodowej) z woj. opolskiego i śląskiego

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-15
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2019-11-19
Terminarz:
2019-11-19 16.00 - 19.00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.7

Obszary tematyczne:
Młodzież rozumie poezję – wiersze na każdą porę roku
Warsztaty w dniu 27.11.2019 (16.00- 19.00) RCRE Opole
Program:
Wiersz – utwór literacki, dzieło poetyckie. Jak wywołać przeżycia, jak kształcić wartości estetyczne i społeczne wśród uczniów. Zapraszamy Was do wspólnego stworzenia kompendium metod, form, środków, czyli pomysłów zabaw z wierszem.
Przejdziemy metodę „Entdecken - Erleben – Experimentieren - sich auf das nӓchste Gedicht freuen“, a wszystko to w odniesieniu do poszczególnych pór roku.
Tematyka: November, Novemberwetter, Vorweichnachtszeit, Nikolaus, Advent und Winter.
Dodatkowe informacje:

Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego, szczególnie jako języka mniejszości narodowej
Prowadząca: Katarzyna Król
Termin: 27.11.2019 (środa) godz. 16.00-19.00
Miejsce: RCRE Opole, ul. Głogowska 27, sala 2.1

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-15
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2019-11-27
Terminarz:
2019-11-27 16.00 - 19.00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.1

Obszary tematyczne:
Program:
1. Opiekun stażu - nowa rola i zadania w procesie awansu zawodowego w myśl Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287).
2. Warsztat pracy opiekuna stażu - opiekun jako mentor, opiekun jako coach.
3. Etapy współpracy opiekuna stażu z nauczycielem odbywającym staż:
* pomoc w planowaniu stażu - planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela,
* pomoc w realizacji stażu - wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych; umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć; obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż; dzielenie się
z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie
z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela;
4. Dokumentacja opiekuna stażu - opinia o dorobku zawodowym nauczyciela.
Dodatkowe informacje:

Termin zajęć zostanie podany po zawiązaniu się grupy.
Miejsce zajęć: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-15
Odpłatność:
110 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Arteterapia i jej zastosowanie w pracy nauczyciela bibliotekarza
Szkolenie w dniu 27.11.2019 r. w godz. 15.00 - 17.15.
Program:
Podstawy arteterapii.
Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wybrane techniki arteterapeutyczne: biblioterapię, dramoterapię, muzykoterapię i inne.
Zastosowanie arteterapii w praktyce pedagogicznej nauczyciela bibliotekarza.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie odbędzie się, jeśli zbierze się wystarczająca ilość osób.
Skierowane jest do wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nauczyciela bibliotekarza.

Barbara Pająk
tel.774536692 w.107
b.pajak@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-20
Odpłatność:
30 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-20
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2019
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41