Proszę czekać...
Logo OCE Opole

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2023/2024

Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (11 dostępnych)


Program:
Temat spotkania: Przyciągnąć uwagę ucznia, zmobilizować do działania.
Zajmiemy się sposobami na aktywizację ucznia, „przyciąganie” i utrzymanie uwagi, wydobycie potencjału. Poszukamy sposobów na samodzielność i odpowiedzialność ucznia.
Program:
1. Doby start i koniec
2. Zajęcia bez przestoju
3. W poszukiwaniu sposobu, żeby chciało się chcieć

Zapraszam
Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (4h)
Termin zgłoszenia:
2024-04-20
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-04-22
Terminarz:
2024-04-22 16.00 - 20.00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
* Prawo oświatowe w praktyce - stan obecny i proponowane zmiany.
* Standardy ochrony małoletnich - jak skutecznie je wdrażać w przedszkolu.
* Sztuczna inteligencja wsparciem nauczyciela przedszkola.
* Trudny rodzic w przedszkolu - jak skutecznie się komunikować?
* Cyberzagrożenia - o czym powinien wiedzieć rodzic i nauczyciel w przestrzeni przedszkolnej.
* Proste sposoby na ciekawe rozwiązania metodyczne.
Dodatkowe informacje:

Faktury (na placówki) zostaną wystawione po zakończeniu Forum.
Wpłaty indywidualne proszę dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743 tytułem: Forum Dyrektora Przedszkola Nr 26/Sieć/RCRE/24

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (21h)
Termin zgłoszenia:
2024-05-01
Odpłatność:
600 PLN
Termin realizacji:
2024-05-07
- 2024-05-09
Terminarz:
2024-05-07 10:00 - 18:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2024-05-08 08:30 - 17:15
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2024-05-09 09:00 - 12:30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
Cele:
- Współpraca nauczycieli historii i WOS;
- Inspiracja- wymiana doświadczeń nauczycieli historii i WOS;
- Rozwój- doskonalenie umiejętności konstruowania ciekawych metod i narzędzi pracy.

Program pierwszego spotkania
- omówienie celów i założeń spotkań;
- diagnoza potrzeb uczestników;
- ustalenie harmonogramu pracy i tematyki spotkań;
- szczególne warunki realizacji podstawy programowej

Harmonogram i tematyka spotkań:
23 listopada – stacjonarnie ul. Głogowska 27, godz. 16:00/ online
Temat: Metoda projektu na lekcji.
31 stycznia 2024 r. – stacjonarnie ul. Głogowska 27, godz. 16:00/ online
Temat: Sztuczna inteligencja na lekcji historii
26 marca 2024 r. – stacjonarnie godz.16:00,
Temat: Lekcja muzealna w CDWNwP, Gry w nauczaniu historii
23 maja 2024 r. – stacjonarnie/online godz. 16:00
Temat: Notatki graficzne na lekcji historii, Wos i HIT
Dodatkowe informacje:

WIR- spotkania nauczycieli historii i WOS to cykl pięciu spotkań w roku szkolnym 2023/2024
Spotkania będą się odbywały stacjonarne i on-line.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 października 2023r. o godz. 16:00 w Opolu ul. Głogowska 27

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (3h)
Termin zgłoszenia:
2024-05-22
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2023-10-05
- 2024-05-23
Terminarz:
2024-05-23 18:00 - 19:15
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Obszary tematyczne:
Krystyna Maria Dąbek
tel.774047581
kdabek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-06-28
Terminarz:
Program:
Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów w zespołach wielokulturowych - jak na nie odpowiadać?

• Angażujący świat wirtualnej rzeczywistości we wspomaganiu edukacji i terapii uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Audiowizualna stymulacja mózgu jako metoda wspomagająca terapię – możliwości i wyłączenia.
• Depresja u dzieci i nastolatków – jak ją dostrzec i jak reagować?
• Standardy ochrony małoletnich w perspektywie nauczyciela specjalisty.
• Wspieranie uczniów w ich dążeniu do samorozwoju.

Dodatkowe informacje:

Forma edukacyjna dofinansowana z Funduszu Pomocy Uchodźcom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (12h)
Termin zgłoszenia:
2024-04-15
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-04-17
- 2024-04-18
Terminarz:
2024-04-17 13.45 - 18.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2024-04-18 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Program:
* Zapoznanie uczestników z celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
* Tworzenie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
* Dokumentacja działań prowadzonych w ramach Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dodatkowe informacje:

Szkolenie odbędzie się w Publicznym Przedszkolu w Starych Siołkowicach w dniu 15 kwietnia 2024 r. w godzinach 16:00 -18:00.
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego powiatu ziemskiego.

Krystyna Rokita
krokita@rzpwe.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (2h)
Termin zgłoszenia:
2024-04-14
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
* Prawo oświatowe w praktyce - stan obecny i proponowane zmiany.
* Standardy ochrony małoletnich - jak skutecznie je wdrażać.
* Prawne i nie tylko aspekty oceniania - rola dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w ocenianiu.
* Konstruktywne rozwiązywanie sporów w przestrzeni szkolnej - dyrektor w roli mediatora.
* Technologia VR w tworzeniu bezpiecznej i sprzyjającej rozwojowi przestrzeni edukacyjnej, terapeutycznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – nie tylko koncepcyjnie, ale i praktycznie.
Dodatkowe informacje:

Faktury (na placówki) zostaną wystawione po zakończeniu Forum.
Wpłaty indywidualne proszę dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743 tytułem: Forum Dyrektorów Szkół ... Nr 25/Sieć/RCRE/24

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (21h)
Termin zgłoszenia:
2024-04-12
Odpłatność:
600 PLN
Termin realizacji:
2024-04-15
- 2024-04-17
Terminarz:
2024-04-17 08:30 - 13:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
Podczas szkolenia nauczyciele zapoznają się z nowościami związanymi z programem eTwinning, omówiona zostanie platforma ESEP i możliwości jej wykorzystania podczas realizacji projektów eTwinning i Erasmus +. Omówione zostaną również możliwości wykorzystania programu aby rozwijać kompetencje w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w Opolu, ul. Głogowska 27, 06.03.2024r., sala 1.8 w godzinach 16:00-18:15.

Bronisława Niespor
tel.774047561
bniespor@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2024-03-06
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2024-03-06
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Pedagog specjalny - ekspert w dziedzinie wielospecjalistycznego wsparcia

• Wspieranie nauczycieli i szkoły w tworzeniu środowiska włączającego
• Przewodnik nauczycieli po świecie mózgów, które pracują inaczej
• Planowanie i realizowanie działań

Dodatkowe informacje:

Termin spotkania zostanie ustalony po zrekrutowaniu grupy.

Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (6h)
Termin zgłoszenia:
2023-10-16
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu wspólnie z instytucjami partnerskimi doskonalenia nauczycieli z Niemiec, Hiszpanii, Finlandii, Chorwacji i Francji zaprasza szkołę z województwa opolskiego do udziału w projekcie w ramach Programu Erasmus+ w latach 2023-2026.
Projekt adresowany jest do szkoły dowolnego typu zainteresowanej i posiadającej już doświadczenie w rozwijaniu kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów w duchu wartości demokratycznych, a także edukacji włączającej. Celem projektu jest
Celem projektu jest:
- wymiana doświadczeń w obszarze trzech priorytetów Programu Erasmus+:
• włączenie i różnorodność
• uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie
• środowisko i walka ze zmianą klimatu
- wypracowanie metod, narzędzi i rezultatów o wysokim potencjale wdrożeniowym – zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

W ramach projektu planujemy, mi.in.
- konferencję inauguracyjną i podsumowującą
- 6 spotkań (po jednym w każdym kraju), w ramach których odbędą się szkolenia dla nauczycieli w instytucjach oraz warsztaty i obserwacje zajęć w szkołach
- współpracę, wymianę doświadczeń, opracowanie i wdrożenie nowych koncepcji szkolnych w obszarze priorytetów Programu Erasmus+
Dodatkowe informacje:

Kontakt do koordynatora:
Anna Patelska-Górna
apatelska@rcre.opolskie.pl

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (120h)
Termin zgłoszenia:
2023-03-24
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Jak można realizować tematykę wielokulturowości na lekcjach geografii?
Joanna Bałach-Frankiewicz
tel.691884287
jbalach@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (2h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-16
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.61MB 0.2356s