Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczneSzukaj (6 dostępnych)


Pełna oferta w wersji tabelarycznej
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (12h)
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (12h)
Termin zgłoszenia:
2017-10-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
500 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
500 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
 1. Omówienie zmian w prawie oświatowym
 2. Ustawa Karta Nauczyciela po zmianach.
 3. Opracowanie kryteriów oceny pracy nauczyciela.


Dodatkowe informacje:

Koszt uczestnictwa wynosi 90,00 zł, które należy wpłacić na konto RZPWE w Opolu.
Poniżej numer konta na które proszę dokonać wpłaty:
Bank Millenium S.A. O/Opole – 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
z dopiskiem Ocena pracy nauczyciela…nr 124/Sieć/RCRE/18
Jeżeli faktura ma zostać wystawiona po zajęciach proszę wysłać na adres e-mailowy dane do jej wystawienia (odbiorca, płatnik, numer NIP).
Bezpośredni kontakt: jjedrzejczyk@rcre.opolskie.pl lub tel. 77 404 75 55

Jolanta Jędrzejczyk
tel.774047555
jjedrzejczyk@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2018-06-19
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Forum dla przedstawicieli JST odpowiedzialnych za oświatę.
Forum w dniach 27-28.06.2018 r. w OS Niwki, ul. Wiejska 17, 46-053 Chrząstowice
Program:
I dzień: 27.06.2018 r.środa od godziny 15:30 – 19:00
Ocena pracy nauczyciela od września 2018 r.:
1) tryb postępowania w ustaleniu oceny pracy nauczyciela i dyrektora,
2) podmioty zobowiązane i uprawnione do inicjowania oceny pracy nauczyciela i dyrektora,
3) uprawnione podmioty do opiniowania pracy nauczyciela lub dyrektora.
4) tryb odwoławczy od oceny pracy nauczyciela i oceny pracy dyrektora.
5) kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczyciela i dyrektora.
6) Ustawowe kryteria oceny pracy każdego nauczyciela i każdego dyrektora w myśl rozporządzenia z dnia 29 maja 2018 r.
II dzień: 28.06.2018 r. czwartek od godziny 09:00 – 14:00
RODO w oświacie:
1) źródła prawa, podstawowe pojęcia RODO,
2) nowe prawa, nowe obowiązki,
3) incydenty bezpieczeństwa, Inspektor Ochrony Danych,
4) przykłady dobrych praktyk, wzory dokumentów,
5) odpowiedzialność karna, cywilna, administracyjna.
Dodatkowe informacje:

27.06.2018 r. 15:00 przed rozpoczęciem zajęć zapraszam na obiad.
W ramach kosztów szkolenia gwarantujemy wyżywienie, poczęstunek w przerwie kawowej, noclegi oraz materiały szkoleniowe.
Faktury zostaną wystawione po zakończonym forum.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Niwki, ul. Wiejska 17, 46-053 Chrząstowice
Dla osób, które chcą dokonać wcześniejszych wpłat, informuję, iż:
wpłatę należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: "Forum dla przedstawicieli jst odpowiedzialnych za oświatę" Nr 135/Sieć/RCRE/18

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (12h)
Termin zgłoszenia:
2018-06-25
Odpłatność:
280 PLN
Termin realizacji:
2018-06-27
- 2018-06-28
Terminarz:
2018-06-27 15:30 - 19:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2018-06-28 09:00 - 14:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41