Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2019/2020
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (7 dostępnych)


Forum Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych
Forum w dniach 19-20 marca 2020 r. w Ośrodku Szkoleniowym Niwki, 46-053 Chrząstowice, ul. Wiejska 17.
Program:
Dzień I: 19 marca 2020 r. (czwartek)
1. Podstawy prawne:
* udzielania wsparcia psychologiczno – pedagogicznego;
* wsparcia uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego;
* prowadzenia dokumentacji szkolnej - wzory wniosków, pism oraz zakresy obowiązków wychowawcy klasy i specjalistów w zakresie organizacji wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz kształcenia specjalnego;
* współpraca z rodzicami ww. zakresie.
2. Współpraca nauczycieli przedmiotowych i wspomagających - jako efekt nauczania i wychowania w odniesieniu do uczniów pełnosprawnych, jak i tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dzień II: 20 marca 2020 r. (piątek)
1. Zasady opracowywania planowanego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego oraz kształcenia specjalnego (dostosowania wymagań edukacyjnych) na wszystkich lekcjach.
2. Zasady opracowywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.
3. Dzienniki zajęć specjalistycznych prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów - opracowanie przykładowego dokumentu.
4. Przykładowe sytuacje z zakresu planowania, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkołę - studium przypadku.
5. Ocena efektywności działań wspierających jako źródło rekomendacji w planie nadzoru pedagogicznego.

Szczegółowy program zostanie przesłany uczestnikom w terminie późniejszym - po zakończonej rekrutacji.
Dodatkowe informacje:

W ramach kosztów szkolenia gwarantujemy wyżywienie, poczęstunek w przerwie kawowej, noclegi oraz materiały szkoleniowe.

UWAGA!
Faktury zostaną wystawione po zakończeniu Forum.
Wpłaty indywidualne proszę dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: "Forum wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych" Nr 27/Sieć/RCRE/20.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Niwki, 46-053 Chrząstowice, ul. Wiejska 17.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2020-03-17
Odpłatność:
320 PLN
Termin realizacji:
2020-03-19
- 2020-03-20
Terminarz:
2020-03-19 10:00 - 17:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2020-03-20 9:00 - 14:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
Rada pedagogiczna na zgłoszenie Dyrektora Szkoły. Termin do uzgodnienia.

Treści:
Jak działa prawo autorskie? Kto i w jaki sposób może korzystać z cudzych dzieł? Podział prawa autorskiego. Dozwolony użytek publiczny w szkole. W jakim zakresie można legalnie wykorzystać zasoby w pracy nauczyciela.
Roland Zimek
tel.774047571
rzimek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2020-06-10
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Tematyka warsztatów:
1. Prawne aspekty obserwacji zajęć.
2. Obserwacja jako metoda badań pedagogicznych - postrzeganie faktów, zdarzeń, procesów, zjawisk pedagogicznych, gromadzenie informacji oraz ich interpretacja.
3. Arkusze obserwacji - przykłady.
4. Procedura budowania arkusza obserwacji - wypracowanie własnej dyspozycji do obserwacji.
5. Omówienie - zasady udzielania informacji zwrotnej jako proces wspomagania i ewaluacji pracy nauczyciela.


Zajęcia będą prowadzone w oparciu o pracę warsztatową: studium przypadku, symulacja rozmowy poobserwacyjnej.
Dodatkowe informacje:

Miejsce zajęć: RCRE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2019-10-31
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2019-10-30
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2020
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41