Proszę czekać...
Logo OCE Opole

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2023/2024

Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj


Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://kursy.oce.opolskie.pl, http://kursy.rzpwe.opolskie.pl, http://kursy.rcre.opolskie.pl.

Administratorem strony jest Opolskie Centrum Edukacji z siedzibą w Opolu przy ulicy Głogowskiej 27, tel. +48 77 404 75 30, email: kontakt@oce.opolskie.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – Opolskie Centrum Edukacji z siedzibą w Opolu przy ulicy Głogowskiej 27,
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://kursy.oce.opolskie.pl, http://kursy.rcre.opolskie.pl lub http://kursy.rcre.opolskie.pl,
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2 Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter, formularz rejestracyjny i formularz kontaktowy.
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji w których przekazanie bądź udostępnienie danych jest niezbędne w celu realizacji usługi zamówionej przez Użytkownika.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.
W zakresie usług Administratora dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

§ 3 Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4 Inne technologie i wtyczki społecznościowe


Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
Kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
Administrator korzysta z funkcji zapewniających ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów prowadzących serwisy:

 • Facebook - przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane są z serwisem Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz użytkownik korzysta z serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
 • Youtube - klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube, stanowią część serwisu Youtube. Korzystając z usług YouTube użytkownik wyraża na zasady ochrony prywatności, dostępne pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • Twitter – przycisk dodawania wpisów, który powiązany jest z serwisem Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem: https://twitter.com/privacy

§ 5 Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach (dzienniku zdarzeń) serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”).
W odniesieniu do świadczenia usług przez Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach sieci Internet (badania Gemius/PBI/Google Analitics/Deep.BI) i udoskonalenia usług świadczonych przez Administratora, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w serwisach Opolskiego Centrum Edukacji, z siedzibą w Opolu przy ulicy Głogowskiej 27, tel. +48 77 404 75 30, email: kontakt@oce.opolskie.pl (zwany dalej „OCE”).
2) Inspektorem Danych Osobowych jest Artur Nowak.
3) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres administratora, bądź w formie elektronicznej na adres iod@oce.opolskie.pl.

Gromadzimy Państwa dane osobowe w celu:

 1. zawarcia, wykonywania i kontynuacji umów i usług oferowanych przez administratora,
 2. udzielania wsparcia, rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania problemów technicznych,
 3. obsługi wiadomości i komunikatów oraz odpowiedzi na pisma i wniosku kierowane do OCE,
 4. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności,
 5. realizacji zadań wynikających z realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, do których nastąpiło Pani/Pana zgłoszenie.

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie przepisów

 1. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgodnie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez Panią/Pana.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wykonywane jest w celu zawarcia, wykonania, bądź kontynuacji umowy, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wykonywane jest dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wykonywane jest dla prawidłowego wykonania usługi przez OCE, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
 5. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych wykonywane jest dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
 6. Dane o Pani/Pana zgłoszeniach na spotkania i warsztaty, identyfikator przeglądarki i adres urządzenia internetowego wykorzystywane będą także do zapewnia prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych zgodnie z przepisami prawa i zarządzeniami wewnętrznymi OCE. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu, a także w celu prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych wykonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 29 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591 z późn. zm.).

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jakie są źródła pozyskania danych osobowych

 1. OCE przetwarzać będzie następujące Pani/Pana dane osobowe:
  • imię, nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • identyfikator użytkownika w serwisie internetowym OCE,
  • adres zamieszkania lub siedziby,
  • adres korespondencyjny,
  • nazwa i adres zakładu pracy,
  • adres internetowy urządzenia, za pomocą którego łączono się z serwisem internetowym OCE,
  • identyfikator przeglądarki internetowej
  • zgłoszenia udziału w organizowanych przez OCE spotkaniach i warsztatach.
 2. OCE otrzymało Pani/Pana dane osobowe podczas rejestracji w serwisie internetowym prowadzonym przez OCE w wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego, podczas rejestracji udziału w spotkaniach/warsztatach prowadzonych przez OCE, podczas zgłoszenia Pani/Pana udziału w prowadzonym przez OCE projekcie edukacyjnym, podczas wymiany korespondencji w formie papierowej bądź elektronicznej lub podczas realizacji zamówienia publicznego.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zleceń, usług oraz umów i mogą być udostępniane i powierzane innym odbiorcom w celu wykonania usługi, tj. firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz inne podmioty z którymi współpracuje OCE w celu świadczenia usług. Zgodnie z przepisami prawa dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.

3) Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez OCE na Pani/Pana rzecz, a także przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, które przysługuje wyłącznie w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wskazanego powyżej.

6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez OCE na Pani/Pana rzecz. Zobowiązana/y jest Pani/Pan do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez OCE na Pani/Pana rzecz.

8) Pani/Pana dane obejmujące identyfikator przeglądarki internetowej, adres urządzenia internetowego, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania polegającego na stwierdzeniu, czy przeprowadzana przez Panią/Pana operacja w serwisie OCE odpowiada przepisom prawa. Konsekwencją takiego przetwarzania może być uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcji serwisu OCE, w razie stwierdzenia naruszenia przepisu prawa lub zarządzeń wewnętrznych. Dane te mogą być także przetwarzane w celu generowania spersonalizowanych rekomendacji usług dostępnych oferowanych przez OCE; możesz wyrazić swój sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych w tym zakresie.

9) OCE korzysta z oprogramowania analitycznego Google Analytics, oraz w niektórych przypadkach korzystamy z mechanizmu Google reCAPTCHA do sprawdzania czy działania danego użytkownika nie są wywoływane przez oprogramowanie udające ludzi, czyli tak zwane "roboty". W tym przypadku adres IP urządzenia używanego do kontaktu udostępniany jest firmie Google LLC ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Administratorem danych usług Google jest Google LLC ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

10) OCE informuje, że używa w serwisach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.


© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.1MB 0.0557s