Proszę czekać...

Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2021/2022
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (25 dostępnych)


Program:
1. Jak dzieci postrzegają przeszłość?
2. Jak kształtować świadomość historyczną u najmłodszych uczniów?
3. Wydarzyło się tutaj - Edukacja bezpośrednia w środowisku lokalnym.
4. Historia w głowach małych dzieci. Jak to zrobić?


Dodatkowe informacje:

Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz pozostałych zainteresowanych.
Warsztaty odbędą się po utworzeniu grupy.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2021-12-15
Odpłatność:
80 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Plan szkolenia:
1. Dziedzictwo kulturowe cywilizacji europejskiej w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Europa, Polska, region - dorobek cywilizacyjny w edukacji międzyprzedmiotowej.
3. Edukacja kulturowa a wychowanie.
4. Jak realizować edukację kulturową i patriotyczną w szkole?

Dodatkowe informacje:

Szkolenie na zlecenie dyrektora placówki oświatowej, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącym. Szkolenie może być zrealizowane stacjonarnie lub online.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-12-15
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Cele:
- Współpraca nauczycieli historii i WOS;
- Inspiracja- wymiana doświadczeń nauczycieli historii i WOS;
- Rozwój- doskonalenie umiejętności konstruowania ciekawych metod i narzędzi pracy.

Program pierwszego spotkania
- omówienie celów i założeń spotkań;
- diagnoza potrzeb uczestników;
- ustalenie harmonogramu pracy i tematyki spotkań;
- Mapa wszystko Ci powie. Mapa na lekcjach historii i WOS
Dodatkowe informacje:

WIR- cykliczne spotkania nauczycieli historii i WOS to cykl pięciu spotkań w roku szkolnym 2021/2022.
Pierwsze spotkanie odbędzie się stacjonarne, pozostałe spotkania stacjonarne i on-line.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (2h)
Termin zgłoszenia:
2021-12-15
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
1. Dziedzictwo cywilizacyjne i kulturowe w edukacji.
2. Znak, symbol czyli co? Kulturowe konteksty znaków i symboli.
3. Bogactwo znaków i symboli - Ikonografia pieczęci wybranych książąt opolskich.
4. Od heraldyki ziemskiej do symbolu jednostki samorządu terytorialnego.
5. Znaki i symbole na lekcjach przedmiotów humanistycznych i wychowawczych.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty kierowane dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz wychowawców wszystkich typów szkół. Termin warsztatu oraz dane dotyczące opłat zostaną ogłoszone po zebraniu grupy.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-12-15
Odpłatność:
80 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Wsparcie nauczycieli w zakresie wykorzystania treści znaków i symboli w czasie lekcji.

1. Dziedzictwo cywilizacyjne i kulturowe w edukacji.
2. Znaki i symbole - konteksty kulturowe.
3. Nie tylko humaniści - wykorzystanie znaków i symboli jako elementów europejskiego dziedzictwa cywilizacyjnego przez nauczycieli wszystkich przedmiotów.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie na zlecenie dyrektora placówki oświatowej, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącym.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-12-15
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Wsparcie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w pracy dydaktycznej.
1. Kierunkowskazy pracy nauczyciela.
2. Realizacja priorytetów MEiN oraz kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach historii i WOS.
3. Jak uczyć efektywnie?
4. By uczniowi chciało się chcieć… – komunikacja interpersonalna i sposoby motywacji do aktywnego uczestnictwa w lekcji.
6. Nie tylko TIK – wybrane metody i środki dydaktyczne w pracy z uczniem na lekcji historii i WOS.
7. Bank dobrych praktyk.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, będących na początku drogi zawodowej.
Warsztaty odbędą się po utworzeniu grupy.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-12-15
Odpłatność:
80 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Plan:

1. Wychowanie do wartości, czyli co?
2. Patriotyzm w szkole - formy kształtowania postaw patriotycznych.
3. Kompetencje obywatelskie w edukacji - korelacja międzyprzedmiotowa.
4. By uczniowie zechcieli chcieć - zaangażowanie społeczne uczniów w warunkach szkolnych.


Dodatkowe informacje:

Szkolenie na zlecenie dyrektora placówki oświatowej, realizowane po wpłynięciu zgłoszenia i ustaleniu terminu z prowadzącym.
Szkolenie może być zrealizowane stacjonarnie lub online.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-12-15
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Rada pedagogiczna na zgłoszenie Dyrektora Szkoły lub Przedszkola. Termin do uzgodnienia.

Sposoby prowadzenia zajęć wprowadzających logiczne myślenie i proste zadania z programowania dla najmłodszych dzieci w edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej przy pomocy prostych gier, łamigłówek, gier planszowych i ćwiczeń ruchowych.
Czym jest algorytm i myślenie algorytmiczne. Idea programowania wizualnego. Programowanie bez użycia komputera. Gry i zabawy algorytmiczne.
Roland Zimek
tel.774047571
rzimek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-12-30
Odpłatność:
cena indywidualnie negocjowana
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w pracy dydaktycznej.
1. Kierunkowskazy pracy nauczyciela.
2. Jak pomóc uczniowi? – metody uczenia się i zapamiętywania.
3. Nie takie źródło straszne – wykorzystanie źródeł ikonograficznych i kartograficznych na lekcjach historii i WOS.
4. Bank dobrych praktyk.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, będących na początku drogi zawodowej.
Warsztaty odbędą się po utworzeniu grupy.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-02-10
Odpłatność:
80 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Agnieszka Geschlecht
tel.774823797
ageschlecht@rzpwe.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2022-02-28
Odpłatność:
20 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Celem konferencji jest ukazanie zagadnień związanych z wojskowością w sposób pozwalający na korelację międzyprzedmiotową. Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, języka polskiego oraz nauczycieli bibliotekarzy.
Program konferencji wkrótce.
Dodatkowe informacje:

Konferencja planowana w trybie stacjonarnym, w terminie 28.04.2022r.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (6h)
Termin zgłoszenia:
2022-04-10
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Program:
15:45 - 16:00 Rejestracja uczestników;
16:00 - 16:05 Otwarcie konferencji - Lesław Tomczak, Dyrektor RZPWE w Opolu;
16:05 - 16:25 Nauczanie przez doświadczanie. Jak wykorzystywać zasoby środowiska lokalnego na lekcjach?
dr Ewelina Policińska – RCRE w Opolu;
16:30 - 16:50 Lwowiak na Opolszczyźnie. Władysław Załogowicz - harcerz, żołnierz, więzień, artysta.
Marcin Żukowski – Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu;
16:55 - 17:15 Związek Polaków w Niemczech – wykorzystanie materiałów Archiwum Państwowego w Opolu na lekcjach.
dr Aleksandra Starczewska – Wojnar, Archiwum Państwowe w Opolu;
17:20 - 17:40 Lokalne zasoby muzealne w nauczaniu i uczeniu się – Izba Tradycji Śląskich w Otmicach.
Jolanta Lamm, dyrektor ZSP w Otmicach;
17:45 - 18:05 "Grodkowiacy” –Tu mieszkam i żyję – moje miejsce na Ziemi.
Beata Sikorska-Żyrek PSP nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie;
18:10 - 18:30 Podstawa programowa okiem strażaka. Jak „przemycić” dzieje pożarnictwa w nauczaniu historii?
dr Adam Jaruga – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie;
18:30 - 18:45 Dyskusja z udziałem prelegentów - pytania, uwagi, wnioski.
18:45 Podsumowanie konferencji. Zakończenie


Dodatkowe informacje:

Termin: 02.12. 2021r. godz. 16:00 - 18:45
Konferencja w formule online z wykorzystaniem MS Teams.
Zalogowani uczestnicy otrzymają zaświadczenia.
Konferencja bezpłatna.

Ewelina Policińska
tel.774047564
epolicinska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-12-02
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-12-02
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Webinar "Polityczna i militarna batalia o Górny Śląsk w latach 1918-1922" realizowany jest w ramach Programu Niwki 2021 z cyklu Edukacja regionalna i wielokulturowa - Podróże dydaktyczne po Śląsku.

Prelegenci:
dr hab. Adriana Dawid, prof. UO (Instytut Historii, Uniwersytet Opolski)
dr hab. Marek Białokur, prof. UO (Instytut Historii, Uniwersytet Opolski)
oraz dr Ewelina Policińska- nauczyciel konsultant RCRE i Izabela Szczepańska - nauczyciel konsultant RCRE, koordynator Programu Niwki
Dodatkowe informacje:

Grupa docelowa: nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół (z woj. opolskiego i śląskiego) zainteresowani edukacją regionalną i historyczną w pracy przedmiotowej i wychowawczej.
Tematyka konferencji wspiera nauczycieli przedmiotu historia i kultura niemieckiej mniejszości narodowej w realizacji podstawy programowej.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Link do platformy szkoleniowej zostanie wysłany osobom zarejestrowanym w dniu webinaru.

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-11-22
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-11-22
Terminarz:
Program:
I Blok merytoryczny:

1. Głowy pełne obrazów, czyli o pracy z obrazem w szkole - myślenie i wyrażanie się obrazami - rozwój umiejętności wizualnych (edukacja wizualna).
2. Metafory w procesie wspomagania ucznia w rozwoju - czytanie metaforą/y.
3. Książka obrazkowa - karty obrazkowe, czyli szkolne interwencje wizualne.

II Blok praktyczny - sesja warsztatowa:

1. Obraz i metafora w pracy z uczniem - osobiste (zespołowe) miniwyprawy wizualne.
2. Czytam obrazem (metaforą) i myślę pytaniami - projektowanie ćwiczeń rozwojowych.

III W jakich obszarach pracy zawodowej mogę zastosować obraz i metaforę? Gdzie mogę je wykorzystać? Dyskusja podsumowująca i zamykająca blok merytoryczny i praktyczny.Grupa docelowa:

Forma adresowana do nauczycieli wykorzystujących w swojej pracy innowacyjne metody oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, pedagogów, wychowawców, terapeutów, trenerów i wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym.

Miejsce realizacji formy: RZPWE PBW Filia w Kluczborku, ul. K. Miarki 2 (II piętro), Czytelnia

Prowadzenie: Joanna Baran

Dodatkowe informacje:
Termin formy zostanie ogłoszony po zebraniu grupy uczestników - min. 10-15 osób.

Przewidywany termin realizacji formy: rok szkolny 2021/2022
Joanna Baran
tel.774181698
j.baran@pedagogiczna.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-10-29
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Spacer dydaktyczny w stylu slow..., czyli jak uczyć myślenia i patrzenia wokół siebie.
Program szkolenia:
1. Czym jest slow walking i slow looking oraz dlaczego warto wykorzystywać go w edukacji regionalnej, zwłaszcza w perspektywie lokalnej?
2. Schematy widzialnego myślenia, z których możemy korzystać na lekcjach w terenie.
3. Wycieczka lokalna. Poznajemy najbliższą okolicę Niwek: Krasiejów (Muzeum Paleontologiczne), Ozimek (Muzeum Hutnictwa), Turawa... i nie tylko.
4. Spacer w stylu slow looking, wymiana doświadczeń i pomysłów na lekcje.

Seminarium poprowadzą Izabela Wyppich nauczycielka historii, plastyki oraz historii sztuki w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Rudzie Śląskiej. Tutorka, edukatorka, entuzjastka technologii oraz nowoczesnych metod nauczania w edukacji. Autorka programów i scenariuszy edukacyjnych. Członkini grupy SuperBelfrzy RP oraz społeczności Microsoft Innovative Educator Expert oraz Izabela Szczepańska - nauczyciel konsultant RCRE, koordynator Programu Niwki.
Dodatkowe informacje:

Dwudniowe seminarium (9-10.10.2021) w ośrodku szkoleniowym w Niwkach.
Grupa docelowa: nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół (z woj. opolskiego i śląskiego) zainteresowani edukacją regionalną w pracy przedmiotowej i wychowawczej.
Tematyka seminarium wspiera nauczycieli przedmiotu historia i kultura mniejszości narodowej w realizacji podstawy programowej.
Udział nauczycieli w szkoleniu (+ wyżywienie i nocleg) jest bezpłatny.

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Seminaria (16h)
Termin zgłoszenia:
2021-10-08
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-10-09
- 2021-10-10
Terminarz:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl