Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Granty KO 2017/2018


Oferta - plakat


Szukaj (26 dostępnych)

Pełna oferta w wersji tabelarycznej
Program:
Kurs językowo – przedmiotowy dla nauczycieli różnych przedmiotów (w tym nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej) pracujących w placówkach dwujęzycznych lub planujących wprowadzenie nauczania dwujęzycznego. Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w kursie jest znajomość języka niemieckiego na poziomie min. A2.
Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy (140h)
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2016-05-14
- 2017-06-10
Terminarz:
2016-05-14 -
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-09-03 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-09-10 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

2016-09-11 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-09-17 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-09-18 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-09-24 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-10-01 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-10-08 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-10-09 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2016-10-22 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

2016-10-23 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-11-05 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

2016-11-06 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

2016-11-26 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-11-27 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

2017-03-04 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

2017-03-18 9.00 - 15.30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2017-04-08 9.00 - 15.30
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

2017-04-08 9.00 - 15.30
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.16

2017-05-06 9.00 - 15.00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.1

2017-05-20 9.00 - 15.00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.1

2017-06-10 9.00 - 15.00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.1

Obszary tematyczne:
Program:
Skąd brać zdjęcia i obrazy na wolnych licencjach nie martwiąc się o prawa autorskie?
Szybka ankieta off-line i on-line.
Tablica korkowa niekoniecznie na ścianie.
Skrzynka pocztowa i jej zastosowanie. Nauczyciel w chmurze – wykorzystanie darmowych aplikacji do pracy w szkole.
Memy w służbie nauki czyli informacja zwrotna dla ucznia i nauczyciela inaczej.

Cele szkolenia:
- wyszukiwanie i korzystanie z zasobów na wolnych licencjach (obrazy, zdjęcia), które można wykorzystać do tworzenia prezentacji, filmików na lekcje,
- umiejętność tworzenia i korzystania z narzędzi w chmurze do pracy na lekcjach
- umiejętność tworzenia memów czyli nietypowych informacji zwrotnych.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty w dniu 2.09.2017 (10.00 - 16.45) w Niwkach (Ośrodek Szkoleniowy ul. Wiejska 17)
Grupa docelowa:
nauczyciele języka niemieckiego klas IV – VII, klas gimnazjalnych oraz szkół średnich.
Prowadzący:
Elżbieta Wydra
Barbara Chyłka

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2017-08-31
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-09-02
Terminarz:
2017-09-02 10.00 - 16.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Niemiecki nie samym podręcznikiem żyje!
Warsztaty w dniu 9.09.2017 - Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, 09.00-15.45
Program:
Szkolenie: „Niemiecki nie samym podręcznikiem żyje! (Praca z podręcznikiem- przekleństwo czy zbawienie)”
Podczas szkolenia dokonana zostanie weryfikacja dostępnych na rynku księgarskim podręczników do nauczania języka niemieckiego pod kątem wykorzystania proponowanych treści na lekcjach języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, jak i atrakcyjności treści dla ucznia. Poza tym szkolenie dostarczy wiedzy i wzbogaci uczestników o nowe materiały dydaktyczne spoza zakresu podręcznikowego. Zaprezentowane materiały dydaktyczne i techniki pracy przyczynią się do aktywizacji uczniów na lekcji.
Cele szkolenia:
- modyfikacja treści podręcznikowych
- wzbudzanie pozytywnych emocji u uczniów
- poznanie metod służących prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem technik aktywizujących
- rozbudzenie zainteresowania językiem

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:
Warsztaty w dniu 9.09.2017 (09.00 - 15.45) w Niwkach (Ośrodek Szkoleniowy ul. Wiejska 17)
Grupa docelowa:
nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Prowadząca:
Danuta Cholewa

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2017-09-08
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-09-09
Terminarz:
2017-09-09 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Język niemiecki metodą stacji – warsztaty tematyczne: Europawerkstatt
Warsztaty w dniu 16.09.2017 - Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, 09.00-15.45
Program:
9:00-11:15 (3 godziny dydaktyczne)
• przedstawienie się i zapoznanie się z planem warsztatów
• sprawdzamy swoją wiedzę o Europie
• poznanie legendy o powstaniu Europy
• prezentacja filmu o Europie
• przygotowanie przysmaków z różnych krajów europejskich
11:30-13:45 (3 godziny dydaktyczne)
• Europa - Lernstationen jako przykład kreatywnej metody nauki języka
14.15 – 15.45 (2 godziny dydaktyczne)
• śpiewamy hymn Unii Europejskiej oraz poznajemy jego genezę powstania
• Europa – kraina dzieci w piosence Rolfa Zuckowski
• Quiz podsumowywujący warsztaty

Dodatkowe informacje:

Cele szkolenia:
• poznanie legendy o powstaniu Europy
• poznanie krajów europejskich i ciekawostek z nimi związanych
• poznanie instytucji europejskich
• „zwiedzanie” Europy
• poznanie hymnu Unii Europejskiej oraz genezy jego powstania
• „smakowanie” Europy w teorii i praktyce
• poznanie słynnych Europejczyków
• praca z mapą i materiałami
• wypracowanie własnych materiałów
Dodatkowe informacje:
Warsztaty w dniu 16.09.2017 - Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, 09.00-15.45

Adresaci szkolenia:
nauczyciele języka niemieckiego od II etapu edukacyjnego

Prowadzenie: Gabriela Pampuch i Gabriela Burczek

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2017-09-14
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-09-16
Terminarz:
2017-09-16 9.00 - 16.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Popołudnie z niemiecką książką - Praca z książką Frederick- Leo Lionni
Warsztaty w dniu 21.09.2017 - Opole - RCRE, ul. Głogowska 27 (16.00-18.30)
Program:
Cel: Przedstawienie innowacyjnych i aktywizujących metod i form pracy z książką.

1. Wprowadzenie do tematu
2. Prezentacja książki- kreatywne przedstawienie opowiadania teatrzykiem
3. Przedstawienie możliwości pracy z książką- zeszyt z kartami pracy do opowiadania
4. Praca przy stacjach- prezentacja zadań aktywizujących wiele zmysłów
5. Piosenka na pożegnanie” Frederick die kleine Maus”
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (oraz zainteresowanych tematem nauczycieli j. niem. na wyższych etapach nauczania) realizowane w ramach cyklu "Popołudnie z niemiecką książką".
Prowadząca: Aleksandra Jarczewska
Miejsce szkolenia: RCRE Opole, ul. Głogowska 27, godz. 16.00 - 18.30.

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2017-09-20
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-09-21
Terminarz:
2017-09-21 16.00 - 18.30
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

Obszary tematyczne:
Lekcja do góry nogami, czyli jak zastosować metodę odwróconej klasy w praktyce szkolnej
Warsztaty dwudniowe (23-24.09.2017) - Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach
Program:
Metoda kształtująca u uczniów umiejętności samodzielnego uczenia się. Przyswajanie wiedzy odbywa się przed lekcją (na podstawie materiałów przygotowanych lub zgromadzonych przez nauczyciela), natomiast na zajęciach uczniowie utrwalają wiedzę i pracują w grupach.
Kluczowe zagadnienia:
• nauczyciel – przewodnik czy encyklopedia;
• odwrócona klasa/lekcja;
• zasoby edukacyjne w sieci;
• samodzielne uczenie się;
• informacje przed lekcją – na lekcji aktywne ich wykorzystanie;
• jak znaleźć i przygotować dobry materiał;
• narzędzia TIK i ich wykorzystanie

Dodatkowe informacje:

Cele szkolenia:
• Uczestnik zapozna się z definicją metody odwróconej lekcji
• Uczestnik zainspiruje się pomysłami innych nauczycieli wykorzystujących tę metodę w swojej pracy zarówno w Polsce jak i na świecie
• Uczestnik pozna narzędzia TIK umożliwiające mu stworzenie własnego materiału
• Uczestnik nauczy się wykorzystywać poznane narzędzia w praktyce
• Uczestnik pozna sposoby na zagospodarowanie aktywności uczniów na lekcji
• Uczestnik współpracując z innymi uczestnikami stworzy przykładową lekcję w modelu odwróconej lekcji

Dodatkowe informacje:
Warsztaty dwudniowe: 23.09.2017 (9.30-16.30) i 24.09.2017 (9.00-14.00) w Niwkach (Ośrodek Szkoleniowy ul. Wiejska 17) - dla uczestników szkolenia bezpłatny nocleg
Grupa docelowa:
nauczyciele języka niemieckiego klas IV – VII, klas gimnazjalnych oraz szkół średnich.
Prowadząca:
Marta Florkiewicz-Borkowska

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (14h)
Termin zgłoszenia:
2017-09-22
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-09-23
- 2017-09-24
Terminarz:
2017-09-23 9.30 - 16.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2017-09-24 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
Cele:
• poznanie przestrzeni Górnego Śląska jako regionu zróżnicowania kulturowego przez poszukiwanie, odkrywanie i przeżywanie
• pogłębienie wiedzy o kulturowym i wielokulturowym dziedzictwie Górnego Śląska
• kształtowanie postaw kreatywności oraz dialogu międzykulturowego

Program:
29.09.2017 r.
I. Nauczanie polisensoryczne w teorii i praktyce edukacji regionalnej i wielokulturowej.
II. Górny Śląsk jako pogranicze państwowe, etniczne i wielokulturowa przestrzeń.
30.09.2017 r.
III. Szlakiem wielokulturowego dziedzictwa Górnego Śląska (wycieczka - warsztaty terenowe).
01.10.2017 r.
IV. Edukacja regionalna i wielokulturowa jako integralna część procesu dydaktyczno wychowawczego - inspiracje i poszukiwania.
V. Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, otwarta na nowe wyzwania i wrażliwa na znaki czasu - wnioski i refleksje.
Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:
Dla nauczycieli różnych przedmiotów z wszystkich typów szkół z woj. opolskiego i śląskiego, popularyzujących historię regionu i wielokulturowość.
Termin: 29.09.2017-1.10.2017
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Seminaria (24h)
Termin zgłoszenia:
2017-09-28
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-09-29
- 2017-10-01
Terminarz:
2017-09-29 16.00 - 20.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2017-09-30 8.00 - 18.00
realizowane w placówce zewnętrznej

2017-10-01 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Konferencja: Reforma oświaty a nauczanie języka mniejszości narodowej
Konferencja (woj. śląskie) w dniu 10.10.2017 - Centrum Kulturalno –Edukacyjne w Czerwionce – Leszczynach, ul. 3 Maja 36 A
Program:
11.20 – 12.00 Rejestracja uczestników
12.00 – 12.20 Otwarcie konferencji
12.20 - 12.50 Reforma edukacji. Zmiany w nauczaniu języka mniejszości narodowej
12.50 – 13.20 Organizacja roku szkolnego na nowych zasadach. Subwencja oświatowa
i jej znaczenie
13.20 – 13.40 Przerwa
13.40 – 14.20 Podstawa programowa nauczania języka mniejszości narodowej – co wiedzieć powinien dyrektor i rodzice? Niko 1, „Niko 2” – podręczniki do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej
14.20 – 14.50 „Historia i kultura” – przedmiot bez podręcznika? Czy aby na pewno?


Dodatkowe informacje:

Przy zapisie niezbędne jest podanie numeru telefonu komórkowego.
Miejsce konferencji: Centrum Kulturalno –Edukacyjne w Czerwionce – Leszczynach, ul. 3 Maja 36 A
Dodatkowo po konferencji odbędą się warsztaty dla nauczycieli dot. pracy z podręcznikiem Niko (informacja o warsztatach z kartą zgłoszenia: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1200 - kontakt: iszczepanska@rcre.opolskie.pl).

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Termin zgłoszenia:
2017-10-09
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-10-10
Terminarz:
2017-10-10 11.00 - 14.00
realizowane w placówce zewnętrznej

Obszary tematyczne:
Praca z książką Janoscha
Warsztaty w dniu 11.10.2017 (16.00- 18.30) Filia PBW w Kluczborku ul. K. Miarki 2
Program:
Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z przygodami Tygryska i Misia, głównych bohaterów książek Janoscha. Podczas obcowania z postaciami literackimi uczestnicy nauczą się wiele o przyjaźni i współpracy, przeżyją niezapomnianą przygodę literacko-plastyczną, zaczerpną pomysły na inne spojrzenie na pracę z książką.
Celem warsztatów jest przedstawienie innowacyjnych i aktywizujących metod i form pracy z książką.
Warsztaty pomogą nauczycielom w realizacji podstawy programowej z języka mniejszości narodowej.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (oraz zainteresowanych tematem nauczycieli j. niem. na wyższych etapach nauczania) realizowane w ramach cyklu "Popołudnie z niemiecką książką".
Prowadząca: Sabina Prokop
Miejsce szkolenia:Pedagogiczna Biblioteka Publiczna-Filia w Kluczborku, ul. K. Miarki 2, 11.10.2017, godz. 16.00-18.30
Uwaga: szkolenie odbędzie się w przypadku zgłoszenia się co najmniej 10 osób.

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2017-10-10
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-10-11
Terminarz:
2017-10-11 16.00 - 18.30
Kluczbork, ul. K. Miarki 2, - Czytelnia

Obszary tematyczne:
Przez obraz/zdjęcie do komunikowania się w języku niemieckim
Warsztaty w dniu 1.10.2017 - Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, 09.00-14.30
Program:
Program warsztatu:

Zdjęcie, obraz, rysunek i komunikacja na lekcji języka niemieckiego. Czy punktem wyjścia może być mem, zdjęcie opatrzone słownictwem, pytaniem, dialogiem? A może obraz słynnego malarza? Zdjęcia w Internecie a prawa autorskie, czyli jak korzystać, aby ich nie naruszyć. Obrazy dookoła nas na wyciągnięcie ręki, czyli - z czego korzystać na lekcjach w ramach rozgrzewki językowej, wprowadzania nowych zagadnień tematycznych, powtórek. Jak zachęcić uczniów do mówienia? Na te i wiele jeszcze innych pytań poszukamy odpowiedzi w ramach szkolenia.
Cele warsztatu:
Zdjęcia z Internetu, ich wykorzystanie a prawa autorskie. Zasoby Internetu na wolnych licencjach (obrazy, zdjęcia).
Pokazanie i poznanie darmowych narzędzi i aplikacji dostępnych w Internecie.
Nie tylko Internetem lekcja stoi - wykorzystanie innych sposobów na tworzenie obrazów (gry, kostki, itp.)
Pomysły na lekcje języka niemieckiego z wykorzystaniem poznanych narzędzi, źródeł, możliwości.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty w dniu 1.10.2017 (09.00 - 14.30) w Niwkach (Ośrodek Szkoleniowy ul. Wiejska 17)

Adresaci szkolenia:
Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli języka niemieckiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, którzy na swoich lekcjach stawiają na komunikację, chcą korzystać z narzędzi multimedialnych i tworzyć coś z niczego. No może nie do końca z niczego, ale z tego, co mają akurat pod ręką.

Prowadząca:
Elżbieta Wydra

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2017-09-29
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-10-01
Terminarz:
2017-10-01 9.00 - 14.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

Obszary tematyczne:
Landeskunde bez tajemnic - podróż on- i offline po krajach niemieckojęzycznych i nie tylko....
Warsztaty dwudniowe (21-22.10.2017) - Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach
Program:
Uczestnicy warsztatów zdobędą wiadomości i umiejętności na temat:
• realioznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego oraz Śląska
• wykorzystania ciekawostek dotyczących tych obszarów na lekcjach języka niemieckiego, języka mniejszości i HiKu
• dostępnych gier i zabaw językowych oraz filmów o tematyce realioznawczej
• tworzenia własnych kart pracy, gier z wykorzystaniem materiałów autentycznych
• technik i metod motywowania uczniów do nauki języka niemieckiego z wykorzystaniem różnych aplikacji i programów
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dwudniowe: 21.10.2017 (9.00-15.45) i 22.10.2017 (9.00-14.00) w Niwkach (Ośrodek Szkoleniowy ul. Wiejska 17) - dla uczestników szkolenia bezpłatny nocleg
Grupa docelowa:
nauczyciele języka niemieckiego klas IV – VII, klas gimnazjalnych oraz szkół średnich.
Prowadzące:
Ewa Kauczor, Elżbieta Wydra, Barbara Chyłka

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (12h)
Termin zgłoszenia:
2017-10-19
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-10-21
- 2017-10-22
Terminarz:
2017-10-21 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

2017-10-22 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Konferencja: Reforma oświaty a nauczanie języka mniejszości narodowej
Konferencja w Opolu 18.10.2017 RCRE ul. Głogowska 27, godz. 15.30.
Program:
15.00 – 15.30 Rejestracja uczestników
15.30 – 15.40 Otwarcie konferencji
15.40 - 18.00
Reforma edukacji. Zmiany w nauczaniu języka mniejszości narodowej;
Organizacja roku szkolnego na nowych zasadach. Subwencja oświatowa
i jej znaczenie;
Podstawa programowa nauczania języka mniejszości narodowej – co wiedzieć powinien dyrektor i rodzice?;
Niko 1, „Niko 2” – podręczniki do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej;
„Historia i kultura” – przedmiot bez podręcznika? Czy aby na pewno?

Dodatkowe informacje:

Przy zapisie niezbędne jest podanie numeru telefonu komórkowego.
Miejsce: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Głogowska 27, godz. 15.30.

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Termin zgłoszenia:
2017-10-17
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-10-18
Terminarz:
2017-10-18 15.30 - 18.30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.7

Obszary tematyczne:
Jesień w zabawie, zwyczajach i na lekcjach języka niemieckiego
Warsztaty w dniu 21.10.2017 - Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, 09.00-15.45
Program:
Cele i treści:
• Rozwijanie kompetencji w zakresie metod, form i technik pracy w nauczaniu języka mniejszości narodowej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
• Rozwijanie kompetencji językowo-przyrodniczych
• poznanie metod służących prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem technik aktywizujących
• Sposoby rozwijania zainteresowań i zdolności dziecka, dostosowanie poziomu osiąganej wiedzy do ich możliwości
• Wypracowanie własnych materiałów

Program:
• Propozycje zagadnień na lekcje języka niemieckiego w okresie jesiennym
• Jak przygotować uczniów do święta Św. Marcina
• Metody aktywizujące ucznia: praca przy stacjach, tworzenie lapbooka
• Jesień w piosence, wierszu i opowiadaniu
Dodatkowe informacje:

Prowadzące: Ewa Pietrek, Aleksandra Jarczewska
Warsztaty dla nauczycieli języka nienieckiego (w tym języka mniejszości narodowej) edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zainteresowanych tematem nauczycieli wyższych etapów nauczania.
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach (ul. Wiejska 17), godz. 9.00 -15.45

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2017-10-16
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-10-21
Terminarz:
2017-10-21 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

Obszary tematyczne:
Niko – metody pracy z nowym podręcznikiem do języka mniejszości narodowej
Konferencja z warsztatami w dniu 18.09.2017 - Kędzierzyn-Koźle - Filia Biblioteki Pedagogicznej, ul. Piastowska 20, 15.30-19.00
Program:
1. Kennenlernenspiele – Poznajmy się, zabawy integrujące zespół klasowy
2. Niko – didaktisch-methodische Konzeption –
prezentacja budowy zestawu Niko1 z podziałem na:
• Einstiegsdoppelseiten – ein Wimmelbild mit Sprach-und Schreibanlӓssen
• Silben schwingen
• Wörter abhören
• Buchstabenseiten
• Könige finden, markieren
• mit der Schreibtabelle ins Heft schreiben
• Leseseiten
• Nikos grüne Seiten
• Wörtertraining
3. Podstawa prawna do zastosowania podręcznika Niko w szkole – przedstawienie nowej podstawy programowej i zgodności budowy podręcznika z nową podstawą.
4. Prezentacja zeszytu ćwiczeń Niko 2. Filme & Spiele jako dodatkowy element wspierający kurs Niko.

Dodatkowe informacje:

Cele szkolenia:
Przedstawienie nauczycielom nowej wersji podręcznika do nauczania języka mniejszości narodowej, w tym zapoznanie z budową podręcznika, ćwiczeniami i prezentacja obudowy metodycznej zestawu Niko1 dla nauczyciela.
Pokazanie zgodności budowy zestawu Niko1(podręcznik + ćwiczenia) z nową podstawą programową.
Zaprezentowanie różnorodnych metod pracy z Niko1.

Konferencja z warsztatami organizowana we współpracy z Wydawnictwem LektorKlett sp. z o.o. oraz Niemieckim Towarzystwem Oświatowym.
Termin: 18.09.2017 (15.30 - 19.00).
Miejsce: Kędzierzyn-Koźle Filia Biblioteki Pedagogicznej, ul. Piastowska 20
Grupa docelowa: nauczyciele języka mniejszości narodowej w edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę z kursem Niko
Prowadząca: Katarzyna Król

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Termin zgłoszenia:
2017-09-13
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-09-18
Terminarz:
2017-09-18 15.30 - 19.00
K-Koźle, ul. Piastowska 20, Czytelnia

Obszary tematyczne:
Wokół jednego tematu na języku niemieckim: Rund um Geburtstag
Warsztaty w dniu 04.10.2017 - Opole - RCRE, ul. Głogowska 27 (16.00-19.00)
Program:
Temat krótki na jedną, dwie lekcje? Otóż nie. Można go powtórzyć w każdej klasie, co roku i zawsze nauczyć czegoś nowego i ciekawego, a przede wszystkim rozszerzyć materiał w tym zakresie.
Myślę, że na tych krótkich warsztatach uda nam się przekazać treści i materiały wzbogacające Państwa warsztat nauczycielski, dając ciekawe i motywujące do pracy z dziećmi i młodzieżą propozycje na temat urodzin.

Cele szkolenia:

 Uczeń pozna różnego rodzaju życzenia urodzinowe
 Uczeń potrafi napisać zaproszenie
 Uczeń poznaje podstawową terminologię związaną z ww tematem
 Uczeń zapisuje daty (liczebnik główny i porządkowy)
 Uczeń gromadzi pomysły na prezenty urodzinowe
 Uczeń śpiewa kilka piosenek urodzinowych

Dodatkowe informacje:

Prowadzenie: Gabriela Pampuch
Warsztaty w dniu 04.10.2017 - Opole - RCRE, ul. Głogowska 27 (16.00-19.00), sala 2.4

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2017-10-02
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-10-04
Terminarz:
2017-10-04 16.00 - 19.00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2017
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41