Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Granty KO 2017/2018


Oferta - plakat


Szukaj (11 dostępnych)

Program:
Kurs językowo – przedmiotowy dla nauczycieli różnych przedmiotów (w tym nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej) pracujących w placówkach dwujęzycznych lub planujących wprowadzenie nauczania dwujęzycznego. Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w kursie jest znajomość języka niemieckiego na poziomie min. A2.
Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy (140h)
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2016-05-14
- 2017-06-10
Terminarz:
2016-05-14 -
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-09-03 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-09-10 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

2016-09-11 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-09-17 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-09-18 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-09-24 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-10-01 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-10-08 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-10-09 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2016-10-22 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

2016-10-23 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-11-05 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

2016-11-06 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

2016-11-26 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala D

2016-11-27 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

2017-03-04 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

2017-03-18 9.00 - 15.30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2017-04-08 9.00 - 15.30
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

2017-04-08 9.00 - 15.30
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.16

2017-05-06 9.00 - 15.00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.1

2017-05-20 9.00 - 15.00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.1

2017-06-10 9.00 - 15.00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.1

Obszary tematyczne:
Program:
Teatr może być źródłem dobrej zabawy, żywej komunikacji oraz nieskończonej kreatywności w trakcie oraz po lekcjach języka niemieckiego. Nowa podstawa programowa kładzie nacisk na pracę metodą projektową w szkole. Chętnie pokażemy jak stworzyć z uczniami taki projekt - autorskie przedstawienie teatralne w języku niemieckim, które może być odzwierciedleniem zainteresowań, talentów oraz poczucia humoru waszych podopiecznych.

1. Przedstawienie projektu „Jugendbox”
2. Teatr improwizacyjny zarówno na lekcjach j. niemieckiego, jak i podczas spektaklu teatralnego.
3. Młodzież wypracowuje scenariusz
4. Praktyczne wskazówki producentki filmowej oraz praktyka w zakresie teatru młodzieżowego dla pełnej sukcesu współpracy z młodzieżą.
Dodatkowe informacje:

Prowadzenia: Sebastian Gerstenberg i Romana Janik (producentka filmowa) - współtwórcy projektu dla młodzieży mniejszości niemieckiej „Jugendbox”

CELE SZKOLENIA:
- umiejętność tworzenia scenariusza przedstawienia teatralnego na podstawie pomysłów młodzieży;
- zastosowanie metod teatru improwizacyjnego jako ciekawe urozmaicenie zajęć;
- przygotowanie nauczycieli do zaplanowania i poprowadzenia grupy teatralnej w j. niemieckim;
- zwiększenie świadomości nauczycieli na temat korzyści płynących z angażowania młodzieży w tworzenie autorskich przedstawień, będących doskonałą rozrywką dla lokalnego społeczeństwa.

Grupa docelowa:
Nauczyciele uczący języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz jako języka obcego, uczący młodzież w wieku od 12 do 17 lat (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum); osoby zainteresowane prowadzeniem młodzieżowych grup teatralnych w języku niemieckim.

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2017-08-31
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Musisz przygotować gazetkę, ulotkę lub materiał informacyjny na stronę internetową? Robisz to w Wordzie, a zdjęcia pobierasz z wyszukiwarki Google? Jesteś zdania, że to wystarczy i masz nadzieję, że całą resztą zajmie się grafik lub webmaster? Jeśli tak, to nie jest to szkolenie dla Ciebie! Tu dowiesz się, jak przejąć kontrolę nad całym procesem twórczym - zorganizować efektywną współpracę między uczniami, zapanować nad typografią, formatem i rozdzielczością zdjęć, zadbać o poszanowanie praw autorskich i profesjonalnie opracować publikację, wykorzystując do tego bezpłatne zasoby internetowe. Nabyte umiejętności wykorzystasz w swojej pracy i podzielisz się nimi ze swoimi uczniami. To szkolenie dla każdego nauczyciela, który nauczanie języka niemieckiego łączy z praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy przy przygotowywaniu (nie tylko) niemieckojęzycznych publikacji.

Warsztaty odbędą się po zebraniu grupy.
Dodatkowe informacje:

Program szkolenia:
• Współpraca uczeń-uczeń i nauczyciel-uczeń przy redagowaniu tekstów z wykorzystaniem edytorów tekstu w chmurze
• Obrazy w publikacjach drukowanych i na nośnikach elektronicznych (źródła pozyskiwania obrazów, grafika wektorowa vs. grafika rastrowa, formaty, rozdzielczość i edycja zdjęć)
• Typografia (kroje pisma, źródła pozyskiwania, dobór i instalacja czcionek)
• Prawa autorskie przy przygotowywaniu materiałów do publikacji
• Oprogramowanie do tworzenia publikacji przeznaczonych do druku

Cele: Nabycie umiejętności tworzenia i obróbki materiałów przeznaczonych do druku (gazetki szkolne, biuletyny, ulotki, ogłoszenia) i do publikacji na nośnikach elektronicznych (blogi, strony www, prezentacje).
Grupa docelowa: nauczyciele klas 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum,szkoły ponadgimn. (pod kątem współpracy z uczniami), inni nauczyciele (pod kątem nabycia umiejętności potrzebnych do przygotowywania materiałów przeznaczonych do publikacji.
Prowadzenie: Ryszard Karolkiewicz

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2017-08-31
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Metoda kształtująca u uczniów umiejętności samodzielnego uczenia się. Przyswajanie wiedzy odbywa się przed lekcją (na podstawie materiałów przygotowanych lub zgromadzonych przez nauczyciela), natomiast na zajęciach uczniowie utrwalają wiedzę i pracują w grupach.
Kluczowe zagadnienia:
• nauczyciel – przewodnik czy encyklopedia;
• odwrócona klasa/lekcja;
• zasoby edukacyjne w sieci;
• samodzielne uczenie się;
• informacje przed lekcją – na lekcji aktywne ich wykorzystanie;
• jak znaleźć i przygotować dobry materiał;
• narzędzia TIK i ich wykorzystanie

Dodatkowe informacje:

Cele szkolenia:
• Uczestnik zapozna się z definicją metody odwróconej lekcji
• Uczestnik zainspiruje się pomysłami innych nauczycieli wykorzystujących tę metodę w swojej pracy zarówno w Polsce jak i na świecie
• Uczestnik pozna narzędzia TIK umożliwiające mu stworzenie własnego materiału
• Uczestnik nauczy się wykorzystywać poznane narzędzia w praktyce
• Uczestnik pozna sposoby na zagospodarowanie aktywności uczniów na lekcji
• Uczestnik współpracując z innymi uczestnikami stworzy przykładową lekcję w modelu odwróconej lekcji

Dodatkowe informacje:
Warsztaty dwudniowe: 23.09.2017 (9.30-16.30) i 24.09.2017 (9.00-14.00) w Niwkach (Ośrodek Szkoleniowy ul. Wiejska 17) - dla uczestników szkolenia bezpłatny nocleg
Grupa docelowa:
nauczyciele języka niemieckiego klas IV – VII, klas gimnazjalnych oraz szkół średnich.
Prowadząca:
Marta Florkiewicz-Borkowska

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (14h)
Termin zgłoszenia:
2017-09-05
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-09-23
- 2017-09-24
Terminarz:
2017-09-23 9.30 - 16.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2017-09-24 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Język niemiecki metodą stacji – warsztaty tematyczne: Europawerkstatt
Warsztaty w dniu 16.09.2017 - Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, 09.00-15.45
Program:
Cele szkolenia:

• poznanie Europy jako kontynentu
• poznanie krajów europejskich i ciekawostek z nimi związanych
• praca z mapą
• poznanie „Europy” na co dzień – np. waluta, potrawy, zabytki, hymn
• wypracowanie własnych materiałów
Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:
Warsztaty w dniu 16.09.2017 - Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, 09.00-15.45

Adresaci szkolenia:
nauczyciele języka niemieckiego od II etapu edukacyjnego

Prowadzenie: Gabriela Pampuch i Gabriela Burczek

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2017-09-05
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-09-16
Terminarz:
2017-09-16 9.00 - 16.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Popołudnie z niemiecką książką - Praca z książką Ericka Carle
Warsztaty w dniu 21.09.2017 - Opole - RCRE, ul. Głogowska 27 (16.00-18.30)
Program:
Cel: Przedstawienie innowacyjnych i aktywizujących metod i form pracy z książką.

1. Wprowadzenie do tematu
2. Prezentacja książki- kreatywne przedstawienie opowiadania teatrzykiem
3. Przedstawienie możliwości pracy z książką- zeszyt z kartami pracy do opowiadania
4. Praca przy stacjach- prezentacja zadań aktywizujących wiele zmysłów
5. Piosenka na pożegnanie” Frederick die kleine Maus”
Dodatkowe informacje:

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (oraz zainteresowanych tematem nauczycieli j. niem. na wyższych etapach nauczania) realizowane w ramach cyklu "Popołudnie z niemiecką książką".
Prowadząca: Aleksandra Jarczewska
Miejsce szkolenia: RCRE Opole, ul. Głogowska 27, godz. 16.00 - 18.30.

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (3h)
Termin zgłoszenia:
2017-09-15
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-09-21
Terminarz:
2017-09-21 16.00 - 18.30
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

Obszary tematyczne:
Niko – metody pracy z nowym podręcznikiem do języka mniejszości narodowej
Konferencja z warsztatami w dniu 18.09.2017 - Kędzierzyn-Koźle - Filia Biblioteki Pedagogicznej, ul. Piastowska 20, godz. 15.30-
Program:
1. Kennenlernenspiele – Poznajmy się, zabawy integrujące zespół klasowy
2. Niko – didaktisch-methodische Konzeption –
prezentacja budowy zestawu Niko1 z podziałem na:
• Einstiegsdoppelseiten – ein Wimmelbild mit Sprach-und Schreibanlӓssen
• Silben schwingen
• Wörter abhören
• Buchstabenseiten
• Könige finden, markieren
• mit der Schreibtabelle ins Heft schreiben
• Leseseiten
• Nikos grüne Seiten
• Wörtertraining
3. Podstawa prawna do zastosowania podręcznika Niko w szkole – przedstawienie nowej podstawy programowej i zgodności budowy podręcznika z nową podstawą.

Dodatkowe informacje:

Cele szkolenia:
Przedstawienie nauczycielom nowej wersji podręcznika do nauczania języka mniejszości narodowej, w tym zapoznanie z budową podręcznika, ćwiczeniami i prezentacja obudowy metodycznej zestawu Niko1 dla nauczyciela.
Pokazanie zgodności budowy zestawu Niko1(podręcznik + ćwiczenia) z nową podstawą programową.
Zaprezentowanie różnorodnych metod pracy z Niko1.

Konferencja z warsztatami organizowana we współpracy z Wydawnictwem LektorKlett sp. z o.o. oraz Niemieckim Towarzystwem Oświatowym.
Termin: 18.09.2017 (15.30 - 19.00).
Miejsce: Kędzierzyn-Koźle Filia Biblioteki Prdagogicznej, ul. Piastowska 20
Grupa docelowa: nauczyciele języka mniejszości narodowej w edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę z kursem Niko
Prowadząca: Katarzyna Król

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2017-09-09
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-09-18
Terminarz:
2017-09-18 15.30 - 19.00
K-Koźle, ul. Piastowska 20, Czytelnia

Obszary tematyczne:
Program:
Skąd brać zdjęcia i obrazy na wolnych licencjach nie martwiąc się o prawa autorskie?
Szybka ankieta off-line i on-line.
Tablica korkowa niekoniecznie na ścianie.
Skrzynka pocztowa i jej zastosowanie. Nauczyciel w chmurze – wykorzystanie darmowych aplikacji do pracy w szkole.
Memy w służbie nauki czyli informacja zwrotna dla ucznia i nauczyciela inaczej.

Cele szkolenia:
- wyszukiwanie i korzystanie z zasobów na wolnych licencjach (obrazy, zdjęcia), które można wykorzystać do tworzenia prezentacji, filmików na lekcje,
- umiejętność tworzenia i korzystania z narzędzi w chmurze do pracy na lekcjach
- umiejętność tworzenia memów czyli nietypowych informacji zwrotnych.
Dodatkowe informacje:

Warsztaty w dniu 2.09.2017 (10.00 - 16.45) w Niwkach (Ośrodek Szkoleniowy ul. Wiejska 17)
Grupa docelowa:
nauczyciele języka niemieckiego klas IV – VII, klas gimnazjalnych oraz szkół średnich.
Prowadzący:
Elżbieta Wydra
Barbara Chyłka

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2017-08-19
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-09-02
Terminarz:
2017-09-02 10.00 - 16.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Niemiecki nie samym podręcznikiem żyje!
Warsztaty w dniu 9.09.2017 - Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, 09.00-15.45
Program:
Szkolenie: „Niemiecki nie samym podręcznikiem żyje! (Praca z podręcznikiem- przekleństwo czy zbawienie)”
Podczas szkolenia dokonana zostanie weryfikacja dostępnych na rynku księgarskim podręczników do nauczania języka niemieckiego pod kątem wykorzystania proponowanych treści na lekcjach języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, jak i atrakcyjności treści dla ucznia. Poza tym szkolenie dostarczy wiedzy i wzbogaci uczestników o nowe materiały dydaktyczne spoza zakresu podręcznikowego. Zaprezentowane materiały dydaktyczne i techniki pracy przyczynią się do aktywizacji uczniów na lekcji.
Cele szkolenia:
- modyfikacja treści podręcznikowych
- wzbudzanie pozytywnych emocji u uczniów
- poznanie metod służących prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem technik aktywizujących
- rozbudzenie zainteresowania językiem

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:
Warsztaty w dniu 9.09.2017 (09.00 - 15.45) w Niwkach (Ośrodek Szkoleniowy ul. Wiejska 17)
Grupa docelowa:
nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
Prowadząca:
Danuta Cholewa

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2017-08-25
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-09-09
Terminarz:
2017-09-09 9.00 - 15.45
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Aplikacje na lekcjach języka niemieckiego- tworzymy komiksy, animacje poklatkowe i filmy
Warsztaty w dniu 10.09.2017 - Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, 09.00-15.30
Program:
Program warsztatu:
Komiks, czyli fabularna opowieść w obrazkach, którą można stworzyć wraz z uczniami
na zajęciach lub zadać, jako zadanie dodatkowe. Animacje poklatkowe i filmy to nowe sposoby na urozmaicenie lekcji, wprowadzenie w nowe zagadnienia tematyczne, powtórki i dokumentowanie naszych zajęć oraz postępów naszych uczniów.

Cele warsztatu:
Pokazanie i poznanie darmowych narzędzi i aplikacji dostępnych w Internecie.
Poznanie możliwości programu Windows Movie Maker w animacji poklatkowej.
Tworzenie komiksów oraz filmów bezpośrednio na stronach internetowych.
Pomysły na interaktywne lekcje języka niemieckiego z wykorzystaniem poznanych narzędzi.
Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:
Warsztaty w dniu 10.09.2017 (09.00 - 15.30) w Niwkach (Ośrodek Szkoleniowy ul. Wiejska 17)
Adresaci szkolenia:
nauczyciele języka niemieckiego klas IV – VII, klas gimnazjalnych oraz szkół średnich, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać multimedialne narzędzia dostępne na stronach internetowych oraz darmowe aplikacje do tworzenia komiksów, animacji poklatkowych oraz filmów. .
Prowadzący:
Elżbieta Wydra
Barbara Chyłka

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2017-08-25
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-09-10
Terminarz:
2017-09-10 9.00 - 15.30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
Cele:
• Poznawanie regionu Górnego Śląska w aspekcie kulturowym, społecznym i przyrodniczym poprzez poszukiwanie, odkrywanie i przeżywanie.
• Przybliżenie wartości dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska.
• Kształtowanie postawy kreatywności oraz wzmacnianie motywacji do twórczego myślenia
i działania w ramach edukacji regionalnej i wielokulturowej.
Program:
29.09.2017 r.
„Smaki, zapachy, barwy i dźwięki tradycji” na holistycznych warsztatach kreatywności
30.09.2017 r.
Zajęcia w terenie jako skuteczna forma kształcenia i wychowania regionalnego – wycieczka dydaktyczna „Zielone i czarne barwy Śląska”:Muzeum Śląskie i Nikiszowiec w Katowicach - Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – Brzeźnica – Łubowice – Sławików
01.10.2017 r.
Wykład: „Szmaragdowość dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska” – wielość barw i obliczy regionu
Warsztaty: „Metodyka edukacji regionalnej - narzędzia i pomoce dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach z edukacji regionalnej
Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:
Dla nauczycieli różnych przedmiotów z wszystkich typów szkół z woj. opolskiego i śląskiego, popularyzujących historię regionu i wielokulturowość.
Termin: 29.09.2017-1.10.2017
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Seminaria (24h)
Termin zgłoszenia:
2017-09-20
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-09-29
- 2017-10-01
Terminarz:
2017-09-29 16.00 - 20.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2017-09-30 8.00 - 18.00
realizowane w placówce zewnętrznej

2017-10-01 9.00 - 14.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2017
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41