Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2019/2020
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (2 dostępnych)


Program:
Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego zatwierdzony 10 listopada 2015 r. na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2016 poz. 1591).
Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową.
Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:
1) przywództwo edukacyjne w szkole;
2) przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
3) polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;
4) zarządzanie zasobami ludzkimi;
5) zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
6) zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
Dodatkowe informacje:

Uczestnicy kursu otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego potwierdzającego kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą, które uprawnia do przystąpienia, do konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki:
zgodnie z § 1 pkt 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. (Dz.U. z 2017 r. poz.1597).

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (220h)
Termin zgłoszenia:
2019-10-11
Odpłatność:
1800 PLN
Termin realizacji:
2019-10-12
- 2020-05-09
Terminarz:
2019-10-12 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

2019-10-13 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

2019-10-26 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

2019-10-27 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

2019-11-09 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2019-11-10 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2019-11-23 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2019-11-24 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2019-12-07 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2019-12-08 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-01-11 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-01-12 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-01-25 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-01-26 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-02-08 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-02-09 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-02-29 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-03-01 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-03-14 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-03-15 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-03-28 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-03-29 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

2020-04-18 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

2020-04-19 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

2020-05-09 9:00 - 15:30
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Obszary tematyczne:
Program:
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
Główne cele kursu:
- wyposażenie słuchaczy kursu w kompetencje językowe i wiedzę z zakresu metodyki przedszkolnego i wczesnoszkolnego nauczania języka obcego umożliwiające im prowadzenie zajęć z języka niemieckiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Kurs obejmuje 240 godzin,
80 godzin doskonalenia języka niemieckiego,
70 godzin metodyki nauczania języka niemieckiego,
60 godzin praktyk pedagogicznych
30 godzin samokształcenia.
Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym z zakresu metodyki wczesnoszkolnego nauczania języka niemieckiego.
Dodatkowe informacje:

Zajęcia realizowane po uzyskaniu zgody Opolskiego Kuratora Oświaty; zjazdy weekendowe (1-2 razy w miesiącu po 16h); Łącznie 240 g., w tym 90 g. pracy własnej

Adresatami kursu są czynni zawodowo nauczyciele legitymujący się:

dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) w zakresie edukacji wczesnoszkolnej lub wychowania przedszkolnego,przynajmniej 2-letnią praktyką zawodową,
certyfikatem potwierdzającym znajomość danego języka obcego w stopniu podstawowym (B2)*, o którym mowa w załączniku do Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy kwalifikacyjne (240h)
Termin zgłoszenia:
2018-05-30
Odpłatność:
1500 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2020
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41