Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2020/2021
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (8 dostępnych)


Program:
Cel szkolenia: przygotowanie i pomoc nauczycielom w napisaniu autorskiego programu nauczania do zawodu lub modernizacji przykładowego programu nauczania..
Program zawiera instrukcję konstruowania programu nauczania zawodu do podstawy programowej. z 2019 roku. Podczas warsztatów uczestnicy konstruują programy nauczania dostosowane do specyficznych warunków i możliwości szkoły.
1. Podstawa programowa kształcenia zawodowego 2019.
2. Etapy konstruowania planu nauczania zawodu i tygodniowego rozkładu zajęć.
3. Etapy konstrukcji programu nauczania dla zawodu.
Dodatkowe informacje:

Cena przewiduje udział w kursie grupy (2-5 ) nauczycieli z jednej szkoły , którzy chcą napisać lub zmodernizować program nauczania do jednego zawodu. Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zgłosi się się wystarczająca ilość chętnych grup. Odpłatność dotyczy jednej grupy. W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 608 502 449

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (20h)
Termin zgłoszenia:
2021-04-15
Odpłatność:
250 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Program:
1. „Działania ORE wzmacniające potencjał szkół branżowych w obszarze realizacji podstawy programowej i doradztwa zawodowego”- Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

2. „Oferta szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe uwzględniające treści nauczania wykraczające poza podstawy programowe kształcenia zawodowego” – Urszula Blicharz Główny Specjalista Wydziału Organizacji Kształcenia Zawodowego w Departamencie Strategii, Kwalifikacji I Kształcenia Zawodowego MEiN

3. „Realizacja koncepcji lifelong learning przez Zintegrowany System Kwalifikacji” – Ewa Frołow i Barbara Lebedowicz Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych

4. „Efektywny e-learning w kształceniu zawodowym – czy jest możliwe ćwiczenia praktycznych umiejętności w kształceniu na odległość” – Joanna Ksieniewicz, ekspert ds. kształcenia na odległość, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

5. #opolskiesiewspiera, wsparcie dla szkół zawodowych w woj. opolskim- Lesław Tomczak Dyrektor RZPWE w Opolu, Ambasador Polski Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2020
Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-04-13
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-04-13
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Zakres.
1. Struktura podstawy programowej, cele i zadania szkoły, warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.
2. Sposoby monitorowania podstawy programowej:
- planowanie realizacji monitorowania,
- ocena efektów realizacji podstawy programowej.
3. Narzędzia umożliwiające monitorowanie realizacji podstawy programowej.
4. Wykorzystanie wyników monitorowania do poprawy efektywności realizacji podstawy programowej.
5. Kontrola, obserwacja lekcji – czyli jak to zrobić, aby dyrektor oglądał lekcje nauczycieli w aplikacji Teams?
Przewidywane efekty.
Uczestnicy:
- usystematyzują wiedzę na temat monitorowania podstawy programowej
- poznają alternatywne sposoby monitorowania podstawy programowej
zapoznają się z propozycję narzędzia do oceny efektów wdrażania podstawy programowej
- nabędą umiejętność formułowania wniosków i rekomendacji z przeprowadzonego monitorowania.
Dodatkowe informacje:

Prowadzący:
Marta Polanowska i Ireneusz Podolak

Ireneusz Podolak
tel.774047583
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2021-03-24
Odpłatność:
50 PLN
Termin realizacji:
2021-03-25
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy nauczycieli zawodu zaczynających prace w szkole. Tym razem zgodnie oczekiwaniami tematem głównym naszego spotkanie będzie prawo oświatowe oczywiście w zakresie praw i obowiązków nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli zawodu. Porozmawiamy też o zmianach w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz o egzaminie zawodowym dla podstawy programowej z 2019 roku.
Zapraszam serdecznie - Marta Polanowska
Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-02
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-04
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Celem spotkań jest budowanie warsztatu pracy nauczyciela zawodu.
Dodatkowe informacje:

Sieć współpracy jest przeznaczona dla nauczycieli rozpoczynających pracę jako nauczyciele zawodu lub z krótkim stażem pracy. Realizowana jest w formie cyklicznych spotkań w trakcie roku szkolnego (październik, grudzień, luty, kwiecień, czerwiec). Każde spotkanie odbywa się w godzinach popołudniowych 15.00-19.00 lub w formie on-line. Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 października w godzina 15.00-18.00 w siedzibie RCRE przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu.

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (4h)
Termin zgłoszenia:
2020-12-02
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-10-07
- 2020-12-03
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Plan i program kursu jest opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu i obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki w łącznym wymiarze 50 godzin i jest zatwierdzony do realizacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty.
Kurs w całości prowadzony będzie w formie e-learningowej na platformie http://platforma.ksztalceniezawodowe.eu
Plan nauczania obejmuje poniższe zagadnienia:
1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy
2. Elementy psychologii w komunikacji
3. Metodyka praktycznej nauki zawodu
4. Umiejętności dydaktyczne
Dodatkowe informacje:

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu tego kursu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu. Zajęcia i odbywać się będą e-learningowo na platformie moodle.

Ireneusz Podolak
tel.774047583
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy (50h)
Termin zgłoszenia:
2020-10-31
Odpłatność:
600 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Serdecznie zapraszam na warsztaty pt. "Edukacja w czasach pandemii" dla kadry zarządzającej szkół medycznych województwa opolskiego. W ramach spotkania odbędą się warsztaty o następującej tematyce:
1. Co jest możliwe w zdalnej szkole a co nie?
2. Rola i zadania dyrektora szkoły.
3. Metodyka nauczania zdalnego

Miejsce spotkania: Jurapark Kraiejów: https://juraparkkrasiejow.pl/

Termin: 09-10 listopada 2020

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:
Program:
09 listopada:
9.00 - rejestracja uczestników, zakwaterowanie.
9.30 - 11.00 - "10 ważnych zasad w nauczaniu on-line- rola dyrektora szkoły"
11.15 -12.45 - "Typy nauczania zdalnego, korzyści i wyzwania e-szkoły"
13.00 14.00- obiad
14.00- 17.45 - "Wykorzystanie narzędzi e-learningu w zarządzaniu placówką"
18.00 - kolacja

10 listopada:
8.00 - śniadanie
9.00- 12.30- "Metodyka nauczania zdalnego"
13.00 - obiad
14.00- 14.45 - podsumowanie spotkania

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (1h)
Termin zgłoszenia:
2020-10-31
Odpłatność:
450 PLN
Termin realizacji:
2020-10-23
- 2020-11-10
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
- zmiany prawne wynikające z Rozporządzenia PE i RUE z dnia 27.04.2016 r. wchodzące
w życie 25 maja 2018 r

- nowe obowiązki i prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
- Inspektor Ochrony Danych w placówce,
- dobre praktyki ochrony danych w pracy i w życiu codziennym,
- odpowiedzialność administracyjna, karna i cywilna
Tomasz Stokłosa
tel.774047573
tstoklosa@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2018-05-20
Odpłatność:
500 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl