Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2021/2022
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (11 dostępnych)


Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-09-20
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
05.października 2021
7:30- 12.30 wyjazd z parkingu RZPWE i do ZST w Radomiu.
12.30- 15.00 - prelekcja i pokaz dyrektora ZST w Radomiu nt.” Zastosowanie narzędzi Microsoft w zarządzaniu szkołą”
15.30 – obiad
16.30 – przejazd do Warszawy
19.00- uroczysta kolacja

06.października 2021
8.00- śniadanie
9.00- 12.00 – Wizyta w Zespole Szkół Gastronomicznych w Warszawie – „Współpraca szkoły z otoczeniem społeczno – gospodarczym”
12.00- obiad
13.30- 17.30 – Warsztat z A. Kozera: „Narzędzia współpracy wychowawczej dyrektora szkoły z rodzicami i uczniami w dobie pandemii
17.30- kolacja we własnym zakresie

07.października 2021
08.00- śniadanie
09.00- 11.00 – Seminarium „Nowa perspektywa dla kształcenia zawodowego w funduszach unijnych”
11.30- wyjazd z Warszawy
14.00- obiad w drodze powrotnej
17.00- przyjazd do Opola
Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (24h)
Termin zgłoszenia:
2021-09-22
Odpłatność:
950 PLN
Termin realizacji:
2021-10-05
- 2021-10-07
Terminarz:
2021-10-05 7.30 - 19.00
realizowane w placówce zewnętrznej

2021-10-06 8.00 - 19.00
realizowane w placówce zewnętrznej

2021-10-07 8.00 - 17.30
realizowane w placówce zewnętrznej

Obszary tematyczne:
Program:
1.„E- zasoby do kształcenia zawodowego” - Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

2.„Materiały multimedialne w rozwijaniu kompetencji zawodowych” –
Jacek Stańdo – Dr nauk matematycznych, profesor uczelni, pracownik Politechniki Łódzkiej. Koordynator rządowego projektu: „e –podręczniki do kształcenia ogólnego” w zakresie matematyki i informatyki. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej -podręczników szkolnych w zakresie matematyki i informatyki. W latach 2008-2014 powołany przez Ministra Edukacji Narodowej na Wiceprzewodniczącego Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. W 2013 przyznanie tytuł „Kreatora Innowacji", nominowany do „Nauczyciela roku” na Politechnice Łódzkiej.

Agnieszka Pfeiffer - Manager projektów systemowych w KOWEZiU dotyczących zmian w kształceniu zawodowym w latach 2008-2014; autor publikacji związanych z kształceniem zawodowym w latach 2018-2021; obecnie pracownik Politechniki Łódzkiej w projekcie ”Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”.

3.„Regionalna pracownia kształcenia zawodowego” – Lesław Tomczak Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Ambasador Polski Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2020
Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (3h)
Termin zgłoszenia:
2021-09-25
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-09-28
Terminarz:
2021-09-28 16.00 - 18.00
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
Zapraszam Państwa na spotkanie w ramach sieci współpracy nauczycieli zawodu.
Dodatkowe informacje:

Tematykę zajęć ustalimy na pierwszym spotkaniu które planuje zorganizować w drugiej połowie września. Spotkania będą odbywać się w formie on-line. Zapraszam serdecznie- Marta Polanowska

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-09-25
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Cel szkolenia: przygotowanie i pomoc nauczycielom w napisaniu autorskiego programu nauczania do zawodu lub modernizacji przykładowego programu nauczania..
Program zawiera instrukcję konstruowania programu nauczania zawodu do podstawy programowej. z 2019 roku. Podczas warsztatów uczestnicy konstruują programy nauczania dostosowane do specyficznych warunków i możliwości szkoły.
1. Podstawa programowa kształcenia zawodowego 2019.
2. Etapy konstruowania planu nauczania zawodu i tygodniowego rozkładu zajęć.
3. Etapy konstrukcji programu nauczania dla zawodu.
Dodatkowe informacje:

Cena przewiduje udział w kursie grupy (5-7 ) nauczycieli z jednej szkoły , którzy chcą napisać lub zmodernizować program nauczania do jednego zawodu. Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zgłosi się się wystarczająca ilość chętnych grup. Odpłatność dotyczy jednej grupy. W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 608 502 449

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (15h)
Termin zgłoszenia:
2021-10-30
Odpłatność:
cena indywidualnie negocjowana
Termin realizacji:
2021-10-01
Terminarz:
2021-10-01 15.00 - 18.00
realizowane w placówce zewnętrznej

Obszary tematyczne:
Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (10h)
Odpłatność:
350 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Zakres.
1. Struktura podstawy programowej, cele i zadania szkoły, warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.
2. Sposoby monitorowania podstawy programowej:
- planowanie realizacji monitorowania,
- ocena efektów realizacji podstawy programowej.
3. Narzędzia umożliwiające monitorowanie realizacji podstawy programowej.
4. Wykorzystanie wyników monitorowania do poprawy efektywności realizacji podstawy programowej.
5. Kontrola, obserwacja lekcji – czyli jak to zrobić, aby dyrektor oglądał lekcje nauczycieli w aplikacji Teams?
Przewidywane efekty.
Uczestnicy:
- usystematyzują wiedzę na temat monitorowania podstawy programowej
- poznają alternatywne sposoby monitorowania podstawy programowej
zapoznają się z propozycję narzędzia do oceny efektów wdrażania podstawy programowej
- nabędą umiejętność formułowania wniosków i rekomendacji z przeprowadzonego monitorowania.
Dodatkowe informacje:

Prowadzący:
Marta Polanowska i Ireneusz Podolak

Ireneusz Podolak
tel.774047583
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2021-03-24
Odpłatność:
50 PLN
Termin realizacji:
2021-03-25
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Plan i program kursu jest opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu i obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki w łącznym wymiarze 50 godzin i jest zatwierdzony do realizacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty.
Kurs w całości prowadzony będzie w formie e-learningowej na platformie http://platforma.ksztalceniezawodowe.eu
Plan nauczania obejmuje poniższe zagadnienia:
1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy
2. Elementy psychologii w komunikacji
3. Metodyka praktycznej nauki zawodu
4. Umiejętności dydaktyczne
Dodatkowe informacje:

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu tego kursu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu. Zajęcia i odbywać się będą e-learningowo na platformie moodle.

Ireneusz Podolak
tel.774047583
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy (50h)
Termin zgłoszenia:
2020-10-31
Odpłatność:
600 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
- zmiany prawne wynikające z Rozporządzenia PE i RUE z dnia 27.04.2016 r. wchodzące
w życie 25 maja 2018 r

- nowe obowiązki i prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
- Inspektor Ochrony Danych w placówce,
- dobre praktyki ochrony danych w pracy i w życiu codziennym,
- odpowiedzialność administracyjna, karna i cywilna
Tomasz Stokłosa
tel.774047573
tstoklosa@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2018-05-20
Odpłatność:
500 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl