Proszę czekać...

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2021/2022
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj (7 dostępnych)


Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-26
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Cel szkolenia: przygotowanie i pomoc nauczycielom w napisaniu autorskiego programu nauczania do zawodu lub modernizacji przykładowego programu nauczania..
Program zawiera instrukcję konstruowania programu nauczania zawodu do podstawy programowej. z 2019 roku. Podczas warsztatów uczestnicy konstruują programy nauczania dostosowane do specyficznych warunków i możliwości szkoły.
1. Podstawa programowa kształcenia zawodowego 2019.
2. Etapy konstruowania planu nauczania zawodu i tygodniowego rozkładu zajęć.
3. Etapy konstrukcji programu nauczania dla zawodu.
Dodatkowe informacje:

Cena przewiduje udział w kursie nauczycieli z jednej szkoły , którzy chcą napisać lub zmodernizować program nauczania do jednego zawodu. Kurs zostanie zrealizowany, jeśli zgłosi się się wystarczająca ilość chętnych grup. Odpłatność dotyczy jednej grupy. W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 608 502 449

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (15h)
Odpłatność:
cena indywidualnie negocjowana
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
1. Nowe kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego – wprowadzenie - Elżbieta Gabis
2. MENTIMETER – narzędzie edukacji zdalnej - Wojciech Błaszczyk
3. JAMBOARD –narzędzie wspomagające pracę z uczniami -Alina Hornatkiewicz
4. Współpraca zagraniczna- korzyści i wyzwania - Bronisława Niespor
5. Podsumowanie - Elżbieta Gabis
Elżbieta Gabis
egabis@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-05-23
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2022-05-23
Terminarz:
2022-05-23 15:30 - 18:30
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
26 maja 2022 r. (czwartek)

9:30 - 11:45 - Model 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg Patricka Leoncioniego
11:45- 12:00 - przerwa kawowa
12:00- 13:30 - Spotkanie z Panią Marszałek Zuzanną Donat Kasiurą
13:30 - 14:30 - obiad
14:30 - 16:00 -
16:30- 18:00 - Jak zadbać o swój komfort pracy?
18:30 - Kolacja


27 maja (piatek)

9:00 - 10:30 - Spotkanie Panem Piotrem Łabą - Wojewódzkim Koordynatorem do spraw kształcenia zawodowego
10:30- 10:45 - Przerwa kawowa
10:45 - 12:15 - Zasoby multimedialne w branży medycznej
12:30 - zakończenie szkolenia, obiad

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (15h)
Termin zgłoszenia:
2022-04-25
Odpłatność:
400 PLN
Termin realizacji:
2022-05-26
- 2022-05-27
Terminarz:
2022-05-26 9.00 - 19.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

2022-05-27 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala C

Obszary tematyczne:
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-02-28
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
MS Office 365 - wybrane aplikacje
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-02-18
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Plan i program kursu jest opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu i obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki w łącznym wymiarze 50 godzin i jest zatwierdzony do realizacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty.
Kurs w całości prowadzony będzie w formie e-learningowej na platformie http://platforma.ksztalceniezawodowe.eu
Plan nauczania obejmuje poniższe zagadnienia:
1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy
2. Elementy psychologii w komunikacji
3. Metodyka praktycznej nauki zawodu
4. Umiejętności dydaktyczne
Dodatkowe informacje:

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu tego kursu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu. Zajęcia i odbywać się będą e-learningowo na platformie moodle.

Ireneusz Podolak
tel.774047583
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Kursy (50h)
Termin zgłoszenia:
2020-10-31
Odpłatność:
600 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2022
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl