Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Granty KO 2017/2018


Oferta - plakat


Szukaj (5 dostępnych)

Pełna oferta w wersji tabelarycznej
Elżbieta Jurkowska
tel.774047556
ejurkowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (4h)
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Elżbieta Jurkowska
tel.774047556
ejurkowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Odpłatność:
cena indywidualnie negocjowana
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Cele konferencji:
* pogłębienie wiedzy na temat warsztatu pracy współczesnego dorady zawodowego
* wskazanie perspektyw i praktycznych rozwiązań doradztwa zawodowego w dobie zmian

Program:
9:30 Rejestracja uczestników
10:30 Rozpoczęcie Konferencji
10:30 – 10:45
Powitanie gości i prezentacja Prelegentów
Lesław Tomczak Dyrektor RZPWE w Opolu
10:45 – 11:30
Wykład: Kompendium wiedzy współczesnego doradcy zawodowego
dr Dariusz Danilewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
11:30 – 12:15
Wkład: Perspektywy i praktyczne rozwiązania doradztwa zawodowego w dobie zmian
Anna Pregler Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynatora projektu
„Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”,
12:15 – 12:45 Przerwa kawowa
12:45 – 13:30
Wykład: Autorska innowacja pedagogiczna pt. Brzeski system doradztwa
edukacyjno - zawodowego- od przedszkola do gimnazjum jako przykład dobrej
praktyki w regionie
Elżbieta Jurkowska RZPWE w Opolu oraz przedstawiciele Gminy Brzeg realizujący
projekt w szkołach i przedszkolach
13.30 – 14:15
Wykład: Doradztwo zawodowe jako czynnik wspomagający rozwój kompetencji zawodowych
dla zmieniającego się rynku pracy
Ewelina Urbańczyk kierownik Wydziału Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
14:15 – 14:30 Podsumowanie Konferencji
Lesław Tomczak Dyrektor RZPWE w Opolu
Dodatkowe informacje:

Kierownik konferencji:

Elżbieta Jurkowska
ejurkowska@rcre.opolskie.pl lub 77 404 75 56

Elżbieta Jurkowska
tel.774047556
ejurkowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2017-12-04
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Moduły: Przepisy prawne dotyczące zmian w systemie oświaty;Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym;Zintegrowany System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji; Kompetencje miękkie w kształceniu zawodowym w kontekście efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów; Innowacje pedagogiczne w oparciu o elektroniczne zasoby edukacyjne. Procedury tworzenia i przykłady dobrych praktyk dla szkoły zawodowej; Jak rozwijać umiejętności cyfrowe uczniów?; Laboratorium branżowe RZPWE- Elementy elektroniki i elektrotechniki z uwzględnieniem systemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz wykorzystanie symulatora jazdy w trudnych warunkach.
Dodatkowe informacje:

Zajęcia odbędą się w godzinach od 13:00 -19:45
Grant skierowany jest do nauczycieli kształcenia zawodowego i ustawicznego woj.opolskiego.

Elżbieta Jurkowska
tel.774047556
ejurkowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2017-11-03
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2017-11-06
- 2017-11-07
Terminarz:
2017-11-06 13:00 - 20:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

2017-11-07 13:00 - 20:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Obszary tematyczne:
Program:
Szanowni Państwo: Dyrektorzy szkół medycznych woj. opolskiego

Pracownia Kształcenia Zawodowego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza Dyrektorów szkół medycznych na jednodniowe FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ MEDYCZNYCH w ramach spotkań Sieci współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół medycznych

Miejsce szkolenia: Opole, ul. Głogowska 27, pok.2.1,

Szkolenie ma na celu:

-przedstawienie aktualnych przepisów prawa oświatowego, które weszły w życie z dniem 1 września 2017 r. oraz w jaki sposób zastosować je w swojej placówce oświatowej;
-przedstawienie procedur dokonywania zmian w statucie szkoły;
-tworzenie programu profilaktyczno - wychowawczego;
-analizę zadań dyrektora szkoły w oparciu o nowy nadzór pedagogiczny;
-cyberzagrożenia jako cena internetowych usług;
-podjęcie dyskusji nad nowymi elementami nadzoru pedagogicznego -spotkanie z wizytatorem Opolskiego Kuratorium Oświaty
-podjęcie dyskusji nad skutecznym sposobem wdrożenia zmian w placówkach oświatowych wynikających z aktualnego prawa oświatowego, w ramach „Open space” – czas dla grupy (według potrzeb) – spotkanie z ekspertami.
Tematyka forum:

1.Zmiany w prawie oświatowymi i zadania dyrektorów szkół w związku z reformą oświaty 2017r.
2. Procedury dokonywania zmian w statucie – praktyczne rozwiązania.
3.Program profilaktyczno - wychowawczy
4.Nadzór pedagogiczny dyrektora w praktyce. Dokumentacja dyrektora.
5. Cyberzagrożenia

Zachęcamy Państwa do przesłania na niżej podany adres e-mailowy pytań, które będą mogły stanowić punkt wyjścia do dyskusji oraz pracy w ramach studium przypadku.

Koszt udziału w Forum wynosi 225 zł.
Link do zgłoszenia https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-xd
Wpłatę należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: „Forum dyrektorów medycznych
Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania dotyczące Forum proszę kierować do:

Elżbiety Jurkowskiej – kierownika PKZ, tel.: 77 404 75 56, e-mail: ejurkowska@rcre.opolskie.pl

Elżbieta Jurkowska
tel.774047556
ejurkowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (11h)
Termin zgłoszenia:
2017-10-09
Odpłatność:
225 PLN
Termin realizacji:
2017-10-10
Terminarz:
2017-10-10 9:00 - 19:00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.1

Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2018
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41