Program:
Szkolenia dla nauczycieli biologii przygotowujących uczniów do matury nt. wprowadzanych zmianach w zakresie wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie egzaminu maturalnym z biologii w roku 2021
2. Analiza porównawcza.
3. Wdrożenie zmian w pracy z uczniem

Szkolenie prowadzone jest w formule blended-learning:
a. część warsztatowa – 4 godziny dydaktyczne obejmuje w/w tematykę
b. praca na platformie Moodle gdzie będą zamieszczone materiały ze szkolenia przydatne do pracy z uczniami– 2 godziny dydaktyczne. Orientacyjny czas pracy uczestnika szkolenia 6 godzin.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 15.30.
Zapraszam serdecznie.

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-01-31
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-01
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl