Program:
16:00 - 16.10 przywitanie uczestników - Hanna Franczak wicedyrektor ds. edukacji
RZPWE , Bożena Bucka dyrektor ROM-E Metis

16:10 - 16:30 Rola i znaczenie motywacji celu i drogi - Beata Zofia Bułka nauczyciel konsultant RCRE

16:30 - 17.00 Z Jokerem na lekcjach - jak sobie poradzić na lekcjach zdalnych?- Magdalena Wieczorek
ROM-E Metis Katowice

17.00 - 17:20 Jak urozmaicić zajęcia i dopasować je do obecnej sytuacji?- Bronisława Niespor nauczyciel
konsultant RCRE

17:20 - 17:40 Elektroniczne zadania dla uczniów - Wojciech Błaszczyk nauczyciel konsultant RCRE

17:40 - 17:50 Zadbaj o siebie! Jak budować swój dobrostan?-Magdalena Wieczorek ROM-E Metis Katowice

17:50 - 18:00 podsumowanie konferencji - Renata Najwer kierownik PWS RCRE


Dodatkowe informacje:

liczba miejsc ograniczona

Renata Najwer
tel.774047575
rnajwer@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-04-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-04-12
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl