Rola nauczyciela w rozwijaniu autonomii ucznia
Warsztaty z dnia 28.04.2019 przeniesione na wrzesień
Program:
"Rola nauczyciela w rozwijaniu autonomii ucznia (niemiecki w rękach ucznia - od bierności do aktywności)".

Celem warsztatów jest uwrażliwienie nauczycieli na konieczność uwzględnienia autonomii ucznia w planowaniu procesu dydaktycznego oraz wskazanie sposobów, w jaki nauczyciel może i powinien określić ramy autonomii uczniów na lekcji języka obcego. Autonomia w edukacji jest pożądaną alternatywą schematycznego, a więc biegnącego po ściśle określonych torach nauczania i uczenia się. Jest to częściowe przekazanie kontroli procesu uczenia się i odpowiedzialności za ten proces w ręce ucznia. Punktem wyjścia jest zatem pytanie: jakie warunki należy spełnić, aby autonomia miała szansę w polskiej szkole. W celu znalezienia odpowiedzi weźmiemy pod uwagę różne aspekty procesu uczenia się/nauczania języków i przeanalizujemy ich wpływ na możliwość wprowadzenia nauczania autonomicznego.
Szczegółowy plan warsztatów:
1. Rola autonomii w nauczaniu
2. Charakterystyka ucznia autonomicznego.
3. Zalety autonomii ucznia i ewentualne problemy
4. Techniki rozwijania autonomii:
• organizacja lekcji i dobór materiałów
• podnoszenie świadomości uczniów
• przykładowe narzędzia do wykorzystania przez ucznia i nauczyciela
• przykładowe strategie
• praca (nie)domowa
• zadania projektowe (zaangażowanie uczniów w przygotowanie materiałów, kontrakt, indywidualizacja zadań, TiK, kontakt poza klasą, samoocena
5. Trening strategiczny
6. Autonomia ucznia a praktyka szkolna.


Dodatkowe informacje:

Prowadząca: Anna Życka
Grupa docelowa: nauczyciele j. niemieckiego w klasach starszych szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.
Termin: Warsztaty z dnia 28.04.2019 przeniesione na wrzesień

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-04-17
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2019
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41