Program:
Spotkanie inaugurujące sieć współpracy nauczycieli szkół medycznych.
Program:
1. Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa oświatowego.
2. Ocenianie kształtujące.
3. Metodyka pracy z uczniem dorosłym.
4. Jak dobrze przygotować ucznia do egzaminu zawodowego - wymiana doświadczeń.
Dodatkowe informacje:

Dwudniowe warsztaty dla nauczycieli szkół medycznych są organizowane w dniach 6-7 grudnia 2019 roku w ośrodku szkoleniowym w Niwkach.
Zapraszamy serdecznie

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (12h)
Termin zgłoszenia:
2020-11-30
Odpłatność:
według tabeli cennika
Termin realizacji:
2019-12-06
- 2019-12-07
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2020
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl