Program:
1. Opiekun stażu - nowa rola i zadania w procesie awansu zawodowego w myśl Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287).
2. Warsztat pracy opiekuna stażu - opiekun jako mentor, opiekun jako coach.
3. Etapy współpracy opiekuna stażu z nauczycielem odbywającym staż:
* pomoc w planowaniu stażu - planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela,
* pomoc w realizacji stażu - wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych; umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć; obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż; dzielenie się
z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie
z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela;
4. Dokumentacja opiekuna stażu - opinia o dorobku zawodowym nauczyciela.
Dodatkowe informacje:

Termin zajęć zostanie podany po zawiązaniu się grupy.
Miejsce zajęć: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-15
Odpłatność:
110 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2020
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl