Program:
Historia i kultura w nowej odsłonie – ani nudno ani trudno! Pomysły i materiały dla klas 5 i 6 na lekcje HiKu.
Uczestnicy szkolenia poznają nowe zasoby stron internetowych do wykorzystania na lekcji historii i kultury mniejszości narodowej niemieckiej oraz otrzymają wskazówki do pracy z materiałami autorskimi powstałymi na potrzeby pracy zdalnej jak np. autorskie dydaktyzacje piosenek i filmów. Uczestnicy spotkania wymienią się doświadczeniem i sugestiami dotyczącymi nauczania przedmiotu HiK w klasie 5 i 6.

Ale to nie wszystko…. Aby móc się z tym wszystkim zapoznać dodatkowy bonus – obsługa aplikacji CLASSROOM – dla niewtajemniczonych. Kto pracuje, to zna wyżej wymienione narzędzie i wie jakie daje możliwości nauczycielowi. Kto jednak nie zna, będzie miał okazję poznania nowych możliwości, z których prowadząca warsztaty osobiście bardzo dużo korzysta i jest bardzo zadowolona.
Dodatkowe informacje:

Termin: 10-17.11.2020 (w tym dwa spotkania online 12 i 16.11.2020 godz. 18.00)
Miejsce: Google Classroom
Grupa docelowa: nauczyciele języka mniejszości narodowej uczący przedmiotu historia i kultura
Prowadzące warsztaty: Agata Makiola i Izabela Szczepańska


Uwaga: do udziału w szkoleniu wymagany jest adres mailowy w domenie GMAIL

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2020-11-12
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-11-10
- 2020-11-17
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl