Program:
Kolejne spotkanie w formie online 20.11.2020
W ramach spotkania:
• konsultacje z p. Joanną Olszewską z Wyd. Klett;
• konsultacje z p. Joanną Przybyłowską z Goethe-Institut;
• omówienie planów pracy sieci na kolejne miesiące, m.in. realizacja tematyki szkoleń z oferty PN 2020, które
nie mogły odbyć się w formie online;
• kontynuacja pracy sieci na platformie Moodle;
• wymiana doświadczeń.


Ogólne założenia Sieci:
Zapraszamy nauczycieli języka mniejszości narodowej na spotkania sieci współpracy przy tworzeniu Narzędziownika Nauczyciela DaM (DaM-Lehrer-Ratgeber) - materiałów, pomocnych w codziennej pracy nauczyciela.
Uczestnik szkolenia będzie mógł:
 stworzyć rozkłady materiału potrzebne do DaM i HiK,
 stworzyć i podzielić się materiałami stworzonymi do nauki DaM i HiK,
 zostać współautorem Narzędziownika Nauczyciela DaM.
W ramach spotkań przewidujemy krótkie warsztaty dotyczące różnych narzędzi/aplikacj.

ADRESACI SZKOLENIA:
 nauczyciele DaM wszystkich poziomów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli rozpoczynających przygodę z językiem mniejszości narodowej.

Dodatkowe informacje:

Nowa sieć będzie w formule Blended learning, czyli w formie mieszanej: spotkań stacjonarnych (jak tylko sytuacja na to pozwoli) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera, tzn. spotkań live na platformie Zoom i pracy z materiałami (opracowanie, zamieszczanie modyfikacja, dzielenie się i wymiana doświadczeń) na platformie Moodle Programu Niwki.


Pracami sieci kierują:
Elżbieta Wydra
Barbara Chyłka
Izabela Szczepańska

Izabela Szczepańska
tel.774047588
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2020-11-26
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-11-20
- 2020-11-30
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl