Program:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19-omówienie.
2. Zapoznanie z rozwiązaniami metodycznymi i ćwiczeniami do pracy z uczniami.
Agata Bryłka
abrylka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-01-29
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-01
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl