Program:
Program

Godz. 16.00-19.00

16.00 Otwarcie konferencji
Budowanie powszechnej wielojęzyczności, dobre praktyki na Opolszczyźnie - Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE Opole
16.15 Edukacja dwujęzyczna w świetle prawa oświatowego - Renata Laskowska, RZPWE Opole
16.30 Rozwijanie kompetencji kulturowych i językowych uczniów w klasach dwujęzycznych w oparciu o CLIL i IB – Joanna Raźniewska, dyrektor PLO nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu
17.00 Dlaczego warto być dwujęzycznym – z doświadczeń nauczania dwujęzycznego w PLO nr II w Opolu –Agnieszka Buganik-Pszczyńska, dyrektor, dr Daniela Ploch, Justyna Grzywa-Szczepanowska, Katarzyna Zając - nauczyciele Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu
17.30 Dwujęzyczność inaczej – edukacja dwujęzyczna w międzynarodowych oddziałach z am. podstawą programową na przykładzie PSP nr 20 w Opolu – Bożena Hebda -Kozłowska i Agnieszka Kruk, PSP nr 20 w Opolu
17.50 Dwujęzyczne wsparcie dla nauczycieli i rodziców: Projekt bilingua – łatwej z niemieckim – Barbara Chyłka, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Program Niwki – Izabela Szczepańska, koordynator PN, RZPWE Opole
18.10 Innowacyjnie wokół spraw języka w klasach I-III w oparciu o innowację pedagogiczną RZPWE Opole oraz Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci” – Alicja Jadach, nauczyciel PSP 15 w Opolu i Krystyna Dąbek, RZPWE Opole
18.35 Scanem przez Europę – dwujęzyczność w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – rozwiązania organizacyjne w skali europejskiej – Krystyna Dąbek, RZPWE Opole
19.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Dodatkowe informacje:

Dzień przed konferencją otrzymacie Państwo link do spotkania w aplikacji MS Teams.

Kontakt:
Anna Patelska-Górna
apatelska@rcre.opolskie.pl
502045358


Zapraszamy serdecznie!

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-07-10
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-06-10
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl