Proszę czekać...
Logo OCE Opole
Program:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania pracy nauczyciela wychowania fizycznego w tym:
-programu autorskiego wychowania fizycznego dla wybranego etapu edukacji,
-rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej dla wybranej klasy,
-osnowy lekcyjnej (cyklu tematycznego lekcji),
-konspektu pojedynczej lekcji.

Szkolenie odbędzie się w formule online - 20 godz. (wykład 10 godzin przez MS Teams podzielony na trzy spotkania + 10 godzin praca na platformie Moodle)

Praca na platformie Moodle obejmować będzie do wyboru:
a) wsparcie merytoryczne, konsultacje celem opracowania programu autorskiego oraz planu dydaktyczno-wychowawczego
b) konsultacje, wsparcie celem dokonania modyfikacji, korekty aktualnie realizowanego programu wychowania fizycznego w szkole
c) wydanie opinii o opracowanym programie autorskim uwzględniającej aktualne przepisy prawa oświatowego (zgodność z podstawą programową) oraz współczesne wysokie standardy obowiązujące w metodyce wychowania fizycznego.Dodatkowe informacje:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich etapów edukacji.

Termin realizacji zajęć oraz szczegółowe informacje po zrekrutowaniu grupy.

Paweł F. Nowak
tel.697719604
pnowak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konsultacje zespołowe (20h)
Termin zgłoszenia:
2024-06-28
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.06MB 0.0791s