Program:
Celem szkolenia jest podniesienie jakości pracy doradców zawodowych co wpłynie na wybór ścieżek rozwoju i kształcenia zawodowego młodzieży, adekwatny do potrzeb młodych ludzi, jak i sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Szkolenie skierowane jest do doradców zawodowych i nauczycieli pełniących rolę doradcy zawodowego, których zadaniem jest opracowanie rocznego planu doradztwa zawodowego.
Program szkolenia:
1. Zmiany w kształceniu zawodowym, a doradztwo zawodowe
2. Partnerzy doradcy zawodowego w szkole i poza szkołą.
3. Narzędzia pracy doradcy zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Branżowego, Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz Polskiej Ramy Kwalifikacji)

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-10-18
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
2019-10-19
Terminarz:
2019-10-19 9.00 - 15.00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.34

Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2019
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41