Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2019/2020
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (3 dostępnych)


Program:
Dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz doradców zawodowych wszystkich typów szkół zapraszamy na pierwszą, inauguracyjną konferencję w ramach wojewódzkiej sieci Opolskie Doradztwo Zawodowe.
Program:
10.00- 10.10 - powitanie uczestników konferencji - Lesław Tomczak - Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji.
10.10- 10.20 - otwarcie konferencji Michał Siek - Kurator Oświaty w Opolu / Monika Jurek - Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO.
10-20 - 10.30- wprowadzenie - Marta Polanowska - kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego RZPWE.
10.30- 12.00 - prezentacja zagadnienia „Tutoring jako metoda wsparcia ucznia w wyborze ścieżki zawodowej“ - Andrzej Skiba - coach zawodowy, Bartłomiej Piechaczek - kierownik projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy.
12.00- 12.30- przerwa kawowa.
12.30- 14.00 – przedstawienie informacji nt. „Zindywidualizowanego procesu uczenia się i nauczania w kontekście zarządzania osobistym potencjałem na obecnym rynku pracy“ – Dorota Latos -trener rozwoju potencjału.
14.00- 14.15- podsumowanie - Ireneusz Podolak - nauczyciel konsultant w Pracowni Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego RZPWE.
14.15- 15.00- dyskusja i zakończenie spotkania.
Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (6h)
Termin zgłoszenia:
2019-09-05
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2019-09-11
Terminarz:
2019-09-11 10.00 - 15.00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.7

Obszary tematyczne:
Program:
Celem szkolenia jest podniesienie jakości pracy doradców zawodowych co wpłynie na wybór ścieżek rozwoju i kształcenia zawodowego młodzieży, adekwatny do potrzeb młodych ludzi, jak i sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Szkolenie skierowane jest do doradców zawodowych i nauczycieli pełniących rolę doradcy zawodowego, których zadaniem jest opracowanie rocznego planu doradztwa zawodowego.
Program szkolenia:
1. Zmiany w kształceniu zawodowym, a doradztwo zawodowe
2. Partnerzy doradcy zawodowego w szkole i poza szkołą.
3. Narzędzia pracy doradcy zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Branżowego, Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz Polskiej Ramy Kwalifikacji)

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-09-30
Odpłatność:
100 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Program obejmuje następujące zagadnienia:
1. Diagnozę stanu doradztwa zawodowego w szkole.
2. Opracowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
3. Plan zewnętrznego wsparcia szkoły.
Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2019
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41