Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2019/2020
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (6 dostępnych)


Sieć współpracy nauczycieli szkół medycznych
warsztaty dla nauczycieli szkół medycznych
Program:
Spotkanie inaugurujące sieć współpracy nauczycieli szkół medycznych.
Program:
1. Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa oświatowego.
2. Ocenianie kształtujące.
3. Metodyka pracy z uczniem dorosłym.
4. Jak dobrze przygotować ucznia do egzaminu zawodowego - wymiana doświadczeń.
Dodatkowe informacje:

Dwudniowe warsztaty dla nauczycieli szkół medycznych są organizowane w dniach 6-7 grudnia 2019 roku w ośrodku szkoleniowym w Niwkach.
Zapraszamy serdecznie

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (12h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-30
Odpłatność:
230 PLN
Termin realizacji:
2019-12-06
- 2019-12-07
Terminarz:
2019-12-06 15.00 - 20.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2019-12-07 9.00 - 13.00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
Jeśli uczysz innych i chciałbyś/-abyś lepiej przekazywać wiedzę, uatrakcyjnić swój warsztat pracy, nauczyć uczniów tworzyć własne wizualne notatki, tym samym rozwijać ich kreatywność zapraszam na warsztat z podstaw myślografii.

W programie:

- poznanie zalet wynikających z tworzenia wizualnych notatek
- zapoznanie z prostymi technikami rysunkowymi
- budowanie banku ikon
- struktura sketchnotki
- zastosowanie prostych technik wizualizacji myśli
- możliwości wykorzystania myślografii

O terminie szkolenia poinformujemy po zebraniu się grupy.
Dodatkowe informacje:

Koszt udziału w warsztatach wynosi 90 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto RZPWE w Opolu

Numer konta bankowego: 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Z dopiskiem: Myślografia...

Serdecznie zapraszamy!

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-30
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Dzień 1.
1. Wizyta studyjna u pracodawcy z lokalnego rynku pracy.
2. Podstawy prawne doradztwa zawodowego w szkole podstawowej.
3. Sieć współpracy - Opolskie Doradztwo Zawodowe - rola Lidera i Partnerów, współpraca ze szkołami.
Dzień 2.
1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego: rola i zadania doradcy, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami.
2. Panel dyskusyjny z dr inż. Grażyną Dębicką-Ozorkiewicz - dyrektorem Izby Rzemieślniczej w Opolu na temat nawiązywania współpracy z lokalnym rzemiosłem i podejmowaniem przez uczniów wyborów zawodu.
Ireneusz Podolak
tel.774047579
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (14h)
Termin zgłoszenia:
2020-01-10
Odpłatność:
200 PLN
Termin realizacji:
2020-01-15
- 2020-01-16
Terminarz:
2020-01-15 15:00 - 18:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2020-01-16 8:30 - 14:30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:
Program:
Program obejmuje następujące zagadnienia:
1. Diagnozę stanu doradztwa zawodowego w szkole.
2. Opracowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
3. Plan zewnętrznego wsparcia szkoły.
Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli do rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów z wykorzystaniem stanowiska do obsługi silnika hybrydowego oraz symulatora jazdy samochodem ciężarowym.
Ireneusz Podolak
tel.774047579
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2019-11-15
Odpłatność:
170 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
1. Emisja i retoryka głosu funkcyjna
2. Komunikacja wizerunkowa i autoprezentacja
3. Koherencja serca - ćwiczenia
4. Jak wyciszyć emocje - ćwiczenia
5. Technika Aleksandra - ćwiczenia
6. Samoregulacja - ćwiczenia oddechowe
Dodatkowe informacje:

Osobą prowadzącą warsztaty jest Pan Andrzej Skiba.

Ireneusz Podolak
tel.774047579
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (10h)
Termin zgłoszenia:
2019-10-31
Odpłatność:
320 PLN
Termin realizacji:
2019-11-23
Terminarz:
2019-11-23 9:00 - 16:00
Opole, ul. Głogowska 27, piętro sala 2.4

Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2019
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41