Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2020/2021
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (9 dostępnych)


Program:
Program:
1. Otwarcie konferencji – Dyrektor RZPWE – Lesław Tomczak. (5 minut)
2. „Doradztwo zawodowe- rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe - dr Grażyna Dębicka - Ozorkiewicz- Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu. (20 minut)
3. „Studium przypadku powstania Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej” - Łukasz Denys - Dyrektor Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej. (10 minut)
4. „Zaglądanie w przyszłość - doradztwo z wizją” – Tomasz Magnowski - Trener Biznesu, Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Career Advisor w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. (30 minut)
5. „Innowacyjność doradztwa zawodowego oparta na współpracy pomiędzy szkołą a pracodawcą” – Marzena Perucka - Dyrektor Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku. (20 minut)
6. Przerwa (15 minut).
7. „Wirtualny Dzień Odkrywców Zawodów - innowacja w systemie doradztwa zdalnego i rynku pracy” – Radosław Gliński – Dyrektor Zarządzający NESTRO Sp. z o.o, Anna Hiller-Janik – doradca zawodowy i doradca metodyczny RZPWE w Opolu. (30 minut)
8. „Wirusoodporne planowanie kariery. Jak wykorzystać czas w domu, aby pogłębić wiedzę o sobie i o rynku pracy?" – Klaudia Stano - Specjalistka ds. edukacji w fundacji Katalyst Education w Warszawie. (20 minut)
9. Zakończenie konferencji - Lesław Tomczak Dyrektor RZPWE w Opolu, Ambasador Polski Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2020. (10 minut)
Ireneusz Podolak
tel.774047583
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-04-26
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-04-27
Terminarz:
2021-04-27 12:00 - 14:50
szkolenie realizowane poprzez Internet

Obszary tematyczne:
Program:
1. Co się zmieniło w szkolnictwie zawodowym?
2. Nowe możliwości dla ucznia jako efekt zmian.
3. Współpraca szkół podstawowych z pracodawcami.
Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (10h)
Odpłatność:
80 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
Zapraszam na kolejne spotkanie w ramach sieci doradców zawodowych.
Tym razem tematem naszego spotkania będzie " Uczeń przed wyborem. Jak pomóc uczniom w podejmowaniu decyzji".
Zapraszam serdecznie - Marta Polanowska
Dodatkowe informacje:

Spotkanie będzie prowadzone w oparciu o książkę "Alchemia kariery" w której myślą przewodnią jest: " świat oszalał, działaj uważnie, przytomnie, roztropnie podejmując odpowiedzialne decyzje i nie czekaj aż ktoś przyniesie ci kwiaty", oraz w oparciu o dokument opracowany przez Instytut Badań Edukacyjnych "Strategia umiejętności 2030".
Zapraszamy

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-23
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-02-24
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
W ramach Dnia Języka Ojczystego zapraszamy na spotkanie i rozmowę online z Panią Iwoną Aleksandrowską – dziennikarką prasową, internetową i telewizyjną, absolwentką Wydziału Polonistyki oraz Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także Uniwersytetu SWPS, gdzie studiowała na kierunku „Kształcenie głosu i mowy”. Aktywna w prasie, telewizji i internecie. Interesuje się językiem w szerokim rozumieniu: dykcją, logopedią, emisją głosu oraz wokalem, który kształciła m.in. w Studio Wokalnym im. Jerzego Wasowskiego.

Na spotkanie poświęcone tematyce naszego języka „Ojczyzna - polszczyzna. Szanse i zagrożenia” zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy 6-8) oraz ponadpodstawowych.
Spotkanie będzie również okazją do rozmowy na temat współczesnego języka Polaków oraz pracy dziennikarskiej. Zachęcamy młodzież do zadawania pytań :)

Termin i miejsce spotkania
Poniedziałek, 22.02.2021, godz. 12.30 w aplikacji MS Teams

Program
12.30 Słowo wstępne - Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE w Opolu, Lucjan Dzumla, dyrektor DWPN w Opolu
12.40 Magia słów – słowa mogą prawdę mówić, mogą też i kłamać, słowa mogą serca krzepić, mogą też je złamać - Hanna Franczak, wicedyrektor RZPWE w Opolu
13.00 Ojczyzna - polszczyzna. Szanse i zagrożenia - spotkanie z Iwoną Aleksandrowską
Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia powinien dokonać nauczyciel podając w karcie zgłoszenia (w uwagach) przybliżoną liczbę uczniów, którzy również wezmą udział w spotkaniu online. Dzień przed spotkaniem otrzymacie Państwo link do aplikacji Teams. Można go przesłać uczniom.

Kontakt:
Anna Patelska-Górna
apatelska@rcre.opolskie.pl
502045358


Zapraszamy serdecznie!

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Konferencja (2h)
Termin zgłoszenia:
2021-02-20
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:
Program:
1.Zagadnienia autoprezentacji w planie pracy doradcy zawodowego
2. Budowanie kompetencji miękkich w oparciu o potrzeby pracodawcy i przemysłu 4.0
3. Zarządzanie zespołem -pozytywny lider w grupie rówieśniczej
4.Wybrane elementy autoprezentacji-budowanie wizerunku
5.Autoprezentacja online -jak przełamywać bariery w prezentacji
6.Pokolenie „zamkniętego kasku”- bariery emocjonalne i społeczne, czyli jak doradca może wspierać pracę wychowawcy i pedagoga.
7. Magiczna moc autoprezentacji-trening uważności i koncentracji
Dodatkowe informacje:

Warsztaty prowadzi p. Anna Hiller Janik - doradca zawodowy z dużym doświadczeniem, doradca metodyczny w zakresie doradztwa zawodowego.
Zapraszamy :-)

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (8h)
Termin zgłoszenia:
2021-01-31
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
2020-11-21
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
Szkolenie realizowane jest na zlecenie dyrektora szkoły, w formie 4 godzinnych warsztatów w placówce dla całego zespołu nauczycieli

Cel: Poszukiwanie sposobów oceniania wspierającego ucznia w procesie uczenia się i wychowania


W programie:

Filozofia oceniania kształtującego oraz jego elementy
Przykłady zastosowania oceniania kształtującego
Najważniejszy element OK - formułowanie informacji zwrotnej dla ucznia
Zastosowanie pozostałych elementów OK
Ocena koleżeńska i samoocena
Kultura błędu
Ocenianie kształtujące w praktyce


Dodatkowe informacje:


Szkolenia odbywają się w formie online

Anna Patelska-Górna
tel.774047580
apatelska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-01-30
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Cel: Poszukiwanie sposobów oceniania wspierającego ucznia w procesie uczenia się

Jakie odczucia wywołuje ocenianie?
Motywująca i demotywująca strona oceniania
Filozofia oceniania kształtującego
Techniki i narzędzia OK
Kryteria sukcesu
Budowanie informacji zwrotnej
Ocena koleżeńska i samoocena
Kultura błędu - sposoby poprawiania prac uczniów
Konstruowanie przykładowych kryteriów sukcesu i informacji zwrotnej dla ucznia
Dodatkowe informacje:

Warsztaty realizowanie w formie online.
Termin realizacji zajęć zostanie przesłany do zgłoszonych osób po zrekrutowaniu grupy.

Program:
Celem spotkań w ramach sieci Opolskie Doradztwo Zawodowe jest budowanie warsztatu pracy doradcy zawodowego rozpoczynającego pracę. Temat kolejnego spotkania będzie: Jak rozmawiać z rodzicami o doradztwie zawodowym?
Dodatkowe informacje:

Spotkania przeznaczone dla nauczycieli rozpoczynających pracę jako doradcy zawodowi. Spotkania odbywać się będą cyklicznie w ciągu roku szkolnego (październik, grudzień, luty, kwiecień, czerwiec) w godzinach południowych (16.00 - 19.00) lub on-line. Kolejne spotkanie odbędzie się 23 listopada w godzinach 16.00- 19.00 w formie on-line

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (5h)
Termin zgłoszenia:
2020-11-23
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-11-23
Terminarz:
Obszary tematyczne:
Program:
1. Co się zmieniło w szkolnictwie zawodowym?
2. Nowe możliwości dla ucznia jako efekt zmian.
3. Współpraca szkół podstawowych z pracodawcami.
Dodatkowe informacje:

Znaleźliśmy się w sytuacji nadzwyczajnej, cały proces edukacyjny w sieci...doradztwo zawodowe też. Dajemy radę, w sieci aż gęsto od różnych testów, sprawdzianów osobowości, quizów do wykorzystania. Ten kurs, chociaż w sieci ma za zadanie zmobilizować uczestników do "wylądowania tu i teraz", rozglądnięcia się wokół i zaproponowania uczniom wyposażonym w wiedze o sobie konkretne rozwiązania, drogi kariery jakie oferuje lokalne środowisko. Zapraszam do wspólnej przygody :-)

Marta Polanowska
tel.774047584
mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (10h)
Termin zgłoszenia:
2020-10-30
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2020-05-04
- 2020-05-15
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl