Program:
Dzień 1.
1. Wizyta studyjna u pracodawcy z lokalnego rynku pracy.
2. Podstawy prawne doradztwa zawodowego w szkole podstawowej.
3. Sieć współpracy - Opolskie Doradztwo Zawodowe - rola Lidera i Partnerów, współpraca ze szkołami.
Dzień 2.
1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego: rola i zadania doradcy, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami.
2. Panel dyskusyjny z dr inż. Grażyną Dębicką-Ozorkiewicz - dyrektorem Izby Rzemieślniczej w Opolu na temat nawiązywania współpracy z lokalnym rzemiosłem i podejmowaniem przez uczniów wyborów zawodu.
Ireneusz Podolak
tel.774047579
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (14h)
Termin zgłoszenia:
2020-01-10
Odpłatność:
200 PLN
Termin realizacji:
2020-01-15
- 2020-01-16
Terminarz:
2020-01-15 15:00 - 18:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2020-01-16 8:30 - 14:30
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2019
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41