Program:
Dzień 1. Niwki sala A

9:00 Uroczyste otwarcie Forum Opolskiego Doradztwa Zawodowego
- Lesław Tomczak - Dyrektor RZPWE
- Michał Siek - Opolski Kurator Oświaty
- Monika Jurek - Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO
9:30 Wizyta studyjna u pracodawcy z lokalnego rynku pracy - Polaris Opole.
13:00 - 14:15 Przerwa
14:15 - 15:30 Podstawy prawne doradztwa zawodowego w szkole podstawowej - Ireneusz Podolak RZPWE
15:30 - 18:00 Nowoczesne doradztwo zawodowe z Mapą Karier - Andrzej Pieńkowski KATALYST EDUCATION Warszawa

Dzień 2. Niwki sala A

9:00 - 11:30 Dzień Odkrywców Zawodów - Anna Hiller - Janik - doradca zawodowy PSP 1 w Oleśnie oraz inż. Radosław Gliński - Dyrektor NESTRO PPHU Spółka z o.o.
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:00 Sieć współpracy - Opolskie Doradztwo Zawodowe - współpraca różnych typów szkół w zakresie doradztwa zawodowego / ścieżki kształcenia.
13:00 - 13:45 Przerwa
13:45 Zakończenie Forum Opolskiego Doradztwa Zawodowego
Dodatkowe informacje:

W ramach odpłatności za formę organizator zapewnia nocleg i wyżywienie (w związku z początkiem roku budżetowego faktura może być wystawiona z przedłużonym okresem płatności, aby umożliwić jednostkom płatność np. w lutym lub w marcu)

Ireneusz Podolak
tel.774047583
ipodolak@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (14h)
Termin zgłoszenia:
2020-01-14
Odpłatność:
200 PLN
Termin realizacji:
2020-01-15
- 2020-01-16
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2020
Zgłoszenia telefoniczne - prosimy o kontakt z organizatorem formy
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl