Proszę czekać...
Program:
Szkolenie dwudniowe.
1. Wychowawczo zagubieni - jak być dobrym wychowawcą?
2. Dobrostan nauczyciela wychowawcy.
3. Osobowość nauczyciela a wpływ wychowawczy.
4. Program wychowawczo-profilaktyczny a plan wychowawczo-profilaktyczny.
5. Tutoring wychowawczo-rozwojowy w pracy ze środowiskiem uczniowskim.
6. Jak tworzyć przestrzeń do aktywności i kreatywności uczniowskiej?
Dodatkowe informacje:

O terminie i odpłatności za szkolenie uczestnicy zostaną poinformowani po zawiązaniu się grupy.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (12h)
Termin zgłoszenia:
2021-12-30
Odpłatność:
150 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2022
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl