Proszę czekać...
Program:
Program spotkania:
1.Struktura "Testu historycznoliterackiego" i wymagania.
2.Typy poleceń
3.Techniki nauki pamięciowej.
4.Test a pytania na egzamin ustny.
5.Jak pracować z lekturą na zajęciach.
Agata Bryłka
abrylka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (1.5h)
Termin zgłoszenia:
2021-11-28
Odpłatność:
forma bezpłatna
Termin realizacji:
2021-11-29
Terminarz:
Obszary tematyczne:

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl