Proszę czekać...
Logo RZPWE
Program:
Metody i techniki pracy z uczniem oraz zespołem klasowym w przypadku wystąpienia na lekcji różnych zakłóceń.
• Nieakceptowane zachowania uczniów.
• Interwencje wychowawcze.

Dodatkowe informacje:

Prośba o dokonanie wpłaty zostanie uczestnikom przesłana na podany w zgłoszeniu adres e – mail po zawiązaniu się grupy szkoleniowej.

Spotkania planowane do realizacji w formie online w dniach: 12.12.2022, 13.12. 2022 w godz. 16 - 18.15.

Iwona Oszmiago
tel.774047552
ioszmiago@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2022-12-06
Odpłatność:
120 PLN
Termin realizacji:
2022-12-12
- 2022-12-13
Terminarz:

© RZPWE 2014 - 2023
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl