Proszę czekać...
Logo RZPWE
Program:
- Przepisy prawa dotyczące uzyskiwania stopnia nauczyciela dyplomowanego który rozpoczął staż przed 1 września 2022r ( to jest procedura na "starych zasadach")
- Wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego
. plan rozwoju
. sprawozdanie z planu rozwoju
. ocena dorobku zawodowego za okres stażu
- dokumentacja załączana do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
- zasady pracy komisji oraz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (7h)
Termin zgłoszenia:
2022-10-16
Odpłatność:
120 PLN
Termin realizacji:
2022-10-21
Terminarz:

© RZPWE 2014 - 2022
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl