Proszę czekać...
Logo RZPWE
Program:
- Przepisy prawa dotyczące uzyskiwania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycieli którzy kontynuują staż
- Przepisy prawa dotyczące uzyskiwania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycieli którzy posiadają stopień
nauczyciela kontraktowego w okresie przepisów przejściowych.
- wymagania na stopień nauczyciela mianowanego
- dokumentacja na stopień nauczyciela mianowanego wg. "starych przepisów"
. plan rozwoju
. sprawozdanie z planu rozwoju
. ocena dorobku zawodowego
. rola i zadania opiekuna stażu
-Dokumentu które należy dołączyć do wniosku o postępowanie egzaminacyjne
Zasady pracy komisji egzaminacyjnej oraz przebieg egzaminu
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (7h)
Termin zgłoszenia:
2022-10-28
Odpłatność:
120 PLN
Termin realizacji:
2022-10-28
Terminarz:

© RZPWE 2014 - 2023
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl