Proszę czekać...
Logo OCE Opole
Program:
*podstawy prawne regulujące przeprowadzenie oceny pracy nauczyciela od września 2022 r.
*przypadki w których nadal stosujemy ocenę dorobku zawodowego nauczyciela - powiązanie oceny pracy z awansem zawodowym nauczyciela;
*sytuacje szczególne dotyczące dokonania oceny pracy, tryb postępowania;
*procedurę dokonania oceny pracy nauczyciela zgodnie z przepisami prawa oświatowego;
*procedurę odwoławczą od otrzymanej oceny pracy nauczyciela.
Szkolenie adresowane jest do wszystkich nauczycieli.
Dodatkowe informacje:

Szkolenie organizowane na podstawie zgłoszenia dyrektora placówki oświatowej. Wzór do pobrania ze strony: https://rcre.opolskie.pl/wspomaganie-szkol/

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2023-08-30
Odpłatność:
800 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Obszary tematyczne:

© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.06MB 0.0806s