Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2021/2022
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (9 dostępnych)


Program:
22.10.2021 r. piątek godz.: 09:00 - 14:00

1. Nadzór pedagogiczny w świetle prawa oświatowego.
2. Zadania dyrektora związane z nadzorem pedagogicznym - opracowanie arkuszy kontroli.
3. Zadania dyrektora i opiekuna stażu w procedurze awansu zawodowego.
Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-10-20
Odpłatność:
120 PLN
Termin realizacji:
2021-10-22
Terminarz:
2021-10-22 09:00 - 14:00
Opole, ul. Głogowska 27, parter sala 1.8

Program:
Tematyka forum:
1. Nowe rozwiązania w zakresie pragmatyki zawodowej nauczyciela.
2.Nadzór pedagogiczny w praktyce.
3. Jak w praktyce realizować kierunki polityki oświatowej państwa?
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w nadzorze dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
5. Dobrostan nauczyciela i dyrektora szkoły.
Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (16h)
Termin zgłoszenia:
2021-11-15
Odpłatność:
260 PLN
Termin realizacji:
2021-11-18
- 2021-11-19
Terminarz:
2021-11-18 10:00 - 18:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

2021-11-19 09:00 - 14:00
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala A

Program:
Tematyka forum: zostanie podana w późniejszym terminie.


Dodatkowe informacje:

Szczegółowy harmonogram Forum Dyrektorów Przedszkoli zostanie przesłany uczestnikom po zakończeniu rekrutacji.

Jolanta Jędrzejczyk
tel.774047555
jjedrzejczyk@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (21h)
Termin zgłoszenia:
2021-11-18
Odpłatność:
360 PLN
Termin realizacji:
2021-11-24
- 2021-11-26
Terminarz:
2021-11-24 12 - 18
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala B

2021-11-25 9 - 18
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala B

2021-11-26 9 - 15
Niwki, Wiejska 17, Ośrodek Szkoleniowy, sala B

Program:
Rada pedagogiczna na zgłoszenie Dyrektora Szkoły. Termin do uzgodnienia.

Treści:
Jak działa prawo autorskie? Kto i w jaki sposób może korzystać z cudzych dzieł? Podział prawa autorskiego. Dozwolony użytek publiczny w szkole. W jakim zakresie można legalnie wykorzystać zasoby w pracy nauczyciela.
Roland Zimek
tel.774047571
rzimek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-12-30
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Program:
1. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej - podstawy prawne.
2. Metody i sposoby przeprowadzania diagnozy w szkole i placówce oświatowej.
3. Metody monitorowania programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej.
4. Propozycje modyfikacji pod kątem zdiagnozowanych potrzeb w trakcie roku szkolnego 2021/2022.
Dodatkowe informacje:

Po sformułowaniu się grupy, uczestnicy otrzymają indywidualną informację o terminie szkolenia oraz formie odpłatności.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-09-30
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-09-10
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-06-04
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Dodatkowe informacje:

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia online.

Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2021-06-02
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2019-12-30
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl