Proszę czekać...

Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2021/2022
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj (8 dostępnych)


Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-01-25
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-01-28
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Dodatkowe informacje:

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia online.

Beata Zofia Bułka
tel.774047560
bbulka@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-01-28
Odpłatność:
700 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Rada pedagogiczna na zgłoszenie Dyrektora Szkoły. Termin do uzgodnienia.

Treści:
Jak działa prawo autorskie? Kto i w jaki sposób może korzystać z cudzych dzieł? Podział prawa autorskiego. Dozwolony użytek publiczny w szkole. W jakim zakresie można legalnie wykorzystać zasoby w pracy nauczyciela.
Roland Zimek
tel.774047571
rzimek@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2022-02-28
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Tematyka forum:
1. Nowe rozwiązania w zakresie pragmatyki zawodowej nauczyciela.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w nadzorze wicedyrektora przedszkola/szkoły/placówki oświatowej.
3. Nadzór pedagogiczny w praktyce - budowanie narzędzi kontroli.
4. Jak w praktyce realizować kierunki polityki oświatowej państwa?

Dodatkowe informacje:

2 grudnia 2021 r. rozpoczynamy o godzinie 11:00. Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany po zakończeniu rekrutacji.
W ramach kosztów szkolenia gwarantujemy wyżywienie, poczęstunek w przerwie kawowej, noclegi oraz materiały szkoleniowe.
Faktury zostaną wystawione po realizacji szkolenia.
Wpłaty indywidualne należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: "Forum Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych"
Nr 124/Sieć/RCRE/21
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Niwki, 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (12h)
Termin zgłoszenia:
2021-11-29
Odpłatność:
280 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Program:
Tematyka forum: zostanie podana w późniejszym terminie.


Dodatkowe informacje:

Szczegółowy harmonogram Forum Dyrektorów Przedszkoli zostanie przesłany uczestnikom po zakończeniu rekrutacji.

Jolanta Jędrzejczyk
tel.774047555
jjedrzejczyk@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Forum (21h)
Termin zgłoszenia:
2021-11-02
Odpłatność:
360 PLN
Termin realizacji:
2021-11-24
- 2021-11-26
Terminarz:
Program:
Program:
1. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej - podstawy prawne.
2. Metody i sposoby przeprowadzania diagnozy w szkole i placówce oświatowej.
3. Metody monitorowania programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej.
4. Propozycje modyfikacji pod kątem zdiagnozowanych potrzeb w trakcie roku szkolnego 2021/2022.
Dodatkowe informacje:

Po sformułowaniu się grupy, uczestnicy otrzymają indywidualną informację o terminie szkolenia oraz formie odpłatności.

Renata Laskowska
tel.774047557
rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Warsztaty (6h)
Termin zgłoszenia:
2021-09-30
Odpłatność:
90 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora
Andrzej Migacz
tel.774047550
amigacz@rcre.opolskie.pl

Rodzaj oferty:
Rady pedagogiczne (4h)
Termin zgłoszenia:
2019-12-30
Odpłatność:
680 PLN
Termin realizacji:
zapytaj organizatora

© RZPWE 2014 - 2022
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl