Proszę czekać...
Logo OCE Opole

Informacje »

Cennik »

Oferta podstawowa »

Sieci współpracy »

Rady pedagogiczne »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Plakat Oferta 2024/2025

Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »


Szukaj


1. Odpłatność za szkolenia:

Liczba godzin zajęć

Przewidywana odpłatność

Do 8 godzin

110 PLN

Od 8 do 16 godzin

110 PLN do 210 PLN

Od 17 do 24 godzin

220 PLN do 290 PLN

Od 25 do 32 godzin

300 PLN do 390 PLN

Od 33 do 40 godzin

400 PLN do 470 PLN

Powyżej 40 godzin

480 + 15 PLN za każdą godzinę

Wysokość opłat przedstawioną w tabeli przewidziano dla grupy 20-osobowej. W przypadku innej liczby osób w grupie cena może ulec zmianie.

2. Odpłatność za formy wyjazdowe:

Istnieje możliwość organizacji szkoleń wyjazdowych, np. w placówce szkoły. Odpłatność ustala się bezpośrednio z organizatorem szkolenia. Szkoła przekazuje opłatę po otrzymaniu faktury z Opolskiego Centrum Edukacji w Opolu (inne możliwości należy uzgodnić z organizatorem formy). Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Opolskiego Centrum Edukacji w Opolu prosimy dokonywać przelewem na konto:

Bank Millennium S.A. O/Opole
22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
koniecznie z numerem formy doskonalenia podanym w zaproszeniu, jakie OCE prześle do uczestnika.

Przed rozpoczęciem zajęć wysyłamy zaproszenia do wzięcia udziału pocztą e-mailową do osób, które przesłały zgłoszenia.

Rezygnację z udziału w danej formie doskonalenia należy zgłaszać u jej organizatora przed rozpoczęciem zajęć.

Jeżeli forma nie odbyła się w danym roku szkolnym, a jest przewidziana w ofercie na kolejny rok, przesłane zgłoszenie jest ważne i uczestnik zostanie poinformowany o zajęciach.

Jak się zapisać?

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o przysłanie zgłoszenia na poszczególne formy doskonalenia za pomocą Internetu. Możliwe jest również zgłaszanie się z wykorzystaniem druku „Karty zgłoszenia”, której wzór został zamieszczony na końcu prezentacji ofert.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w proponowanych przez nas zajęciach.


© OCE Opole 2014 - 2024
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl
15.05MB 0.0451s