Proszę czekać...

Sieci współpracy »

Cennik »

Informacje »

Zgłoszenie na WDN »
Wspomaganie szkół

Rady pedagogiczne

Oferta 2021/2022
Warsztaty, Kursy, Konferencje, sieci współpracy i samokształcenia »Szukaj


1. Odpłatność za szkolenia:

Liczba godzin zajęć

Przewidywana odpłatność

Do 8 godzin

90 PLN

Od 8 do 16 godzin

100 PLN do 165 PLN

Od 17 do 24 godzin

175 PLN do 260 PLN

Od 25 do 32 godzin

270 PLN do 330 PLN

Od 33 do 40 godzin

340 PLN do 390 PLN

Powyżej 40 godzin

390 + 10 PLN za każdą godzinę

Wysokość opłat przedstawioną w tabeli przewidziano dla grupy 20-osobowej. W przypadku innej liczby osób w grupie cena może ulec zmianie.

2. Odpłatność za formy wyjazdowe:

Istnieje możliwość organizacji szkoleń wyjazdowych, np. w placówce szkoły. Odpłatność ustala się bezpośrednio z organizatorem szkolenia. Szkoła przekazuje opłatę po otrzymaniu faktury z Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (inne możliwości należy uzgodnić z organizatorem formy). Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu prosimy dokonywać przelewem na konto:

Bank Millennium S.A. O/Opole
22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
koniecznie z numerem formy doskonalenia podanym w zaproszeniu, jakie RZPWE prześle do uczestnika.

Przed rozpoczęciem zajęć wysyłamy zaproszenia do wzięcia udziału pocztą e-mailową do osób, które przesłały zgłoszenia.

Rezygnację z udziału w danej formie doskonalenia należy zgłaszać u jej organizatora przed rozpoczęciem zajęć.

Jeżeli forma nie odbyła się w danym roku szkolnym, a jest przewidziana w ofercie na kolejny rok, przesłane zgłoszenie jest ważne i uczestnik zostanie poinformowany o zajęciach.

Jak się zapisać?

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o przysłanie zgłoszenia na poszczególne formy doskonalenia za pomocą Internetu. Możliwe jest również zgłaszanie się z wykorzystaniem druku „Karty zgłoszenia”, której wzór został zamieszczony na końcu prezentacji ofert.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w proponowanych przez nas zajęciach.


© RZPWE 2014 - 2021
Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie - w razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem formy.
Pomoc techniczna: 77 404 75 41, ksielchanowicz@rzpwe.opolskie.pl